Ολοκληρώθηκε και επίσημα η ίδρυση της ΠΕΕΠΛΥ, ενός συλλόγου που φιλοδοξεί να ενισχύσει την επικοινωνία των επιστημόνων Πληροφορικής των Νοσοκομείων και των προϊστάμενων αρχών.

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2019, σύμφωνα με πληροφορίες του ΝetFAX, η Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Πληροφορικής Της Υγείας (Π.Ε.Ε.ΠΛ.Υ) – με ξενόγλωσσο τίτλο «Hellenic Scientific Society of Health Informatics» («H.S.S.H.I.») – καταχωρήθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό μητρώου 32663 και με την αριθ. 186/28-5-2019 διάταξη του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

Στόχος του νεοσύστατου συλλόγου, είναι να εκπροσωπήσει όλους τους Πληροφορικούς των δημόσιων Νοσοκομείων, των Υγειονομικών Περιφερειών και του Υπουργείου Υγείας, να γίνει προαγωγός της δουλειάς τους και αρωγός για τη διάχυση καλών πρακτικών, την προαγωγή και ανάπτυξη της καινοτομίας και την ενθάρρυνση της συντονισμένης συνεργασίας.

«Ο νεοσύστατος σύλλογος είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, είναι ακομμάτιστος και δεν έχει πολιτικές επιδιώξεις. Όλοι εμείς οι Πληροφορικοί της υγείας, φιλοδοξούμε να συμβάλουμε στη βελτίωση και τη διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών ώστε ο τομέας της υγείας να λύσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, να αφήσει πίσω του παθογένειες του παρελθόντος και να εκσυγχρονιστεί» δήλωσε στο NetFAX o Κωνσταντίνος Τσουρδίνης, Διευθυντής Πληροφορικής του ΓΝ Ξάνθης και ένας εκ των ιδρυτών του συλλόγου.