Ολοκληρώθηκε με θετικό αποτέλεσμα, η αξιολόγηση του Φακέλου Μεγάλου Έργου (ΦΜΕ) για το έργο «Δίκτυο Δημόσιου Τομέα “ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ”», που υπέβαλε η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ στους Jaspers, το υποστηρικτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη σχεδίαση επενδυτικών προτάσεων υψηλής κλίμακας.

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και την υποστήριξη του ΣΕΠΕ, ολοκλήρωσε τη διαμόρφωση του ΦΜΕ και τον υπέβαλε προς αξιολόγηση/έγκριση στους Jaspers. Στις 5/12/2018, και ύστερα από μια πολύμηνη διαδικασία ανασκόπησης του Φακέλου του έργου και των τεχνο-οικονομικών δεδομένων που αναφέρονται σε αυτόν, οι Jaspers αξιολόγησαν θετικά το Φάκελο του έργου, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την περαιτέρω υποβολή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο τη διασφάλιση της κοινοτικής χρηματοδότησης του έργου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΚτΠ ΑΕ, Δημήτρης Νικητόπουλος, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε παραλάβει την έγκριση των Jaspers της ΕΕ για το Φάκελο Μεγάλου Έργου του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. Ολοκληρώθηκε ένα σημαντικότατο βήμα, και έπονται και άλλα, προς την τελική χρηματοδότηση του έργου από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Αυτό αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο τη δυναμική και τις δυνατότητες της ΚτΠ ΑΕ, ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη αναδιοργάνωσή της, η οποία συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς».

Σχολιάζοντας αυτή τη σημαντική εξέλιξη ο Γιάννης Σύρρος, Γενικός Διευθυντής ΣΕΠΕ & Deputy Chairman WITSA (World Information Technology and Services Alliance) δηλώνει στο NetFAX: «Η έγκριση του φακέλου του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ από τους Jaspers αποτελεί ένα κρίσιμο και απαραίτητο βήμα προς την εξασφάλιση της ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και την ολοκλήρωση του. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως είναι ένα εμβληματικό έργο για την ψηφιακή αναβάθμιση του δημόσιου τομέα. Ο ΣΕΠΕ διαχρονικά στηρίζει την αναγκαιότητα υλοποίησης του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ το συντομότερο δυνατόν καθώς αποτελεί έργο ψηφιακής υποδομής για τη χώρα και σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της Ελληνικής Πολιτείας θα συνεχίσει να πιέζει για την άμεση υλοποίηση του».