Στην υπογραφή 20 εκτελεστικών συμβάσεων για το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ», συνολικής αξίας 323,6 εκατ. ευρώ, με τους τέσσερις αναδόχους, προχώρησε η Κοινωνία της Πληροφορίας. Πρόκειται για το υποέργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Νησίδων 1-8», που αφορά στη μελέτη, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία ενός συνόλου αναβαθμισμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών πρόσβασης και τηλεφωνίας, για χρονικό διάστημα διάρκειας 36 μηνών, από την υλοποίησή τους, στους φορείς που ανήκουν γεωγραφικά σε κάθε μια από τις 8 Νησίδες πανελλαδικά (συνολικά πάνω από 34.500 φορείς), στο πλαίσιο του δικτύου δημοσίου τομέα. Πιο συγκεκριμένα ο ΟΤΕ υπέγραψε 11 εκτελεστικές συμβάσεις αξίας 172,2 εκατ. ευρώ, η Vodafone 4 εκτελεστικές συμβάσεις αξίας 63,4 εκατ. ευρώ, η Wind 3 εκτελεστικές συμβάσεις ύψους 46 εκατ. ευρώ και η Forthnet 2 συμβάσεις αξίας 42 εκατ. ευρώ.

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη «ενδοδικτυακής» επικοινωνίας εντός του  «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» εντελώς δωρεάν, δίνοντας έτσι στα κρατικά ταμεία μια σημαντική εξοικονόμηση σχετικά με τις τηλεπικοινωνιακές δαπάνες του Δημοσίου. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, αναμένεται εντός του 2021 να έχει προχωρήσει η υλοποίηση του μεγαλύτερου μέρους του φυσικού αντικειμένου των υπογραφέντων συμβάσεων.

Οι ανάδοχοι θα διαθέτουν, θα διαχειρίζονται, θα συντηρούν και θα υποστηρίζουν για φορείς του Δημοσίου ευρυζωνικά τηλεπικοινωνιακά κυκλώματα, υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας, παροχή εφεδρικών συνδέσεων πρόσβασης καθώς και 1.482 δημόσια hotspots για δωρεάν πρόσβαση στο internet για τους πολίτες

Με την υλοποίηση του έργου θα επιτευχθεί:

• Η παροχή υπηρεσίας πρόσβασης στους φορείς που ανήκουν γεωγραφικά στις 8 Νησίδες με χρήση υφιστάμενων ή και νέων οπτικών υποδομών των παρόχων και ταχύτητες που θα ξεπερνούν το 1GBps

• Η παροχή υπηρεσίας διανομής για τη διασύνδεση των Φορέων της κάθε Νησίδας και την συγκέντρωσή τους σε κόμβους διανομής (PoPs) μέσω πολλαπλών 10Gbps κυκλωμάτων.

• Η διασύνδεση των κεντρικών κόμβων διανομής κάθε Νησίδας στην κεντρική υποδομή κορμού του δικτύου – το SIX.

• Η παροχή υπηρεσίας τηλεφωνίας On-net (δωρεάν μεταξύ των Φορέων) και Off-net τους φορείς της νησίδας, με προπληρωμένο το κόστος της εξωτερικής (Off-net) τηλεφωνίας

• Η παροχή backup συνδέσεων πρόσβασης σε συγκεκριμένης κατηγορίας Φορείς

• Η παροχή xDSL-τύπου συνδέσεων σε τουλάχιστον 375 υφιστάμενα ασύρματα σημεία πρόσβασης για το κοινό (Public Hotspots).

Εκτιμάται ότι το όφελος για το κράτος και τους φορολογουμένους θα ανέλθει σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, καθώς η εξοικονόμηση πόρων για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες αναμένεται ότι θα ξεπεράσει το 40%.