Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνουν ακόμα τέσσερα υποέργα του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ», μετά την υπογραφή των αντίστοιχων εκτελεστικών συμβάσεων μεταξύ της Κοινωνίας της Πληροφορίας και των εταιρειών Cosmote και Wind. Πρόκειται για τα υποέργα «συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας και συσκευών και συνδέσεις για ανταλλαγή δεδομένων – τμήμα 1,2 και 3», καθώς και για την «παροχή δυνατότητας μαζικής αποστολής SMS μηνυμάτων από τους Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης», συνολικού προϋπολογισμού 19,7 εκατ. ευρώ.

 

Τα τέσσερα υποέργα της ασύρματης νησίδας αφορούν την παροχή 33.000 τηλεφωνικών συσκευών και συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας υπό τη μορφή εταιρικού VPN και 9.000 συνδέσεων δεδομένων σε στελέχη της δημόσιας διοίκησης καθώς και τη δυνατότητα αποστολής 72 εκατομμυρίων σύντομων μηνυμάτων (Bulk SMSs) από φορείς του Δημοσίου. Με αυτό τον τρόπο θα επιτευχθεί μια «ενδοδικτυακή» επικοινωνία εντός του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» εντελώς δωρεάν, δίνοντας έτσι στα κρατικά ταμεία μια σημαντική εξοικονόμηση σχετικά με τις τηλεπικοινωνιακές δαπάνες του Δημοσίου.

 

Όλες οι παραπάνω συνδέσεις, ανεξαρτήτως προφίλ χρήσης, περιλαμβάνουν απεριόριστο χρόνο ομιλίας και SMS προς κινητά και σταθερά εντός του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ», και επιπροσθέτως, συνοδεύονται από συσκευές κινητής τηλεφωνίας τύπου «smartphone». Η διάρκεια των συμβολαίων είναι 36 μήνες με δυνατότητα επέκτασης, ενώ στις συμβάσεις προβλέπεται και η επιπλέον χρήση, εφόσον γίνει μια «υπερχείλιση» στα προπληρωμένα πακέτα υπηρεσίας. Σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα, αναμένεται εντός του δεύτερο τριμήνου του 2021 να έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση του συνόλου του φυσικού αντικειμένου των υπογραφέντων συμβάσεων.

 

Κάλυψη σε 34.000 κτίρια του Δημοσίου

 

Το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» αφορά στη δημιουργία του Δικτύου Δημόσιου Τομέα με κύριο αντικείμενο την παροχή ενός συνόλου αναβαθμισμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για τρία συνεχόμενα έτη, παρέχοντας έτσι κάλυψη σε περίπου 34.000 σημεία παρουσίας (κτίρια) του Δημοσίου, καθώς και υπηρεσίες ασύρματων τηλεπικοινωνιών. Αποτελεί συνέχεια και επέκταση (ποσοτική και ποιοτική) του υφιστάμενου Εθνικού Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», το οποίο καλύπτει σήμερα μόλις 4.500 σημεία παρουσίας φορέων. Με την ολοκλήρωση του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ», όλοι οι φορείς του Δημοσίου, θα διαθέτουν αναβαθμισμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, με δραστική αύξηση των ταχυτήτων πρόσβασης στο internet, προσφέροντας έτσι ακόμα περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες προς τον πολίτη. Ταυτόχρονα, για πρώτη φορά το Ελληνικό Δημόσιο θα γνωρίζει με ακρίβεια πόσα χρήματα δαπανά για τις ανάγκες επικοινωνίας των φορέων του (σταθερή, κινητή τηλεφωνία και internet).