Οι εταιρείες 1) Quality &Reliability (Q&R), 2) SingularLogic, 3) Open Technology Services (OTS) και 4) Software Development Center (SDC) κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές σε διαγωνισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, ο οποίος έληγε σήμερα το μεσημέρι.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο είναι για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με τίτλο “Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Μητρώου Προσωπικού και Μισθοδοσίας της ΓΓΔΔ και ΗΔ”. Ο χρόνος υλοποίησης του έργου είναι εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 170.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.