Αδυναμία των υφιστάμενων δικτύων κινητής τηλεφωνίας να υποστηρίξουν το οικοσύστημα του Internet of Things (ΙοΤ) διαπιστώνουν 6 στους 10 εργαζόμενους σε εταιρείες Τηλεπικοινωνιών, όπως αναφέρει ο ΣΕΠΕ και σύμφωνα με τη μελέτη του Telecoms.com Intelligence, στην οποία συμμετείχαν 900 επαγγελματίες των Τηλεπικοινωνιών σχετικά με το ΙοΤ.

Σχεδόν τα 2/3 των εταιρειών του κλάδου προβλέπουν ότι οι αυξημένες απαιτήσεις συνδεσιμότητας που δημιουργεί δεν μπορούν να καλυφθούν από τα σημερινά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Όπως αποκαλύπτει η έρευνα, ο κλάδος δεν είναι έτοιμος να σηκώσει αυτό το αυξημένο βάρος της συνδεσιμότητας για πολλούς λόγους, πέραν από τους καθαρά τεχνικούς. Για παράδειγμα, ο παράγοντας ασφάλεια είναι ένα ζήτημα, που σύμφωνα με τις εταιρείες παραμένει «αχίλλειος πτέρνα» στην πορεία προς το ΙοΤ, παρά τη μεγάλη πρόοδο που έχει συντελεστεί στον τομέα αυτόν, τον τελευταίο ένα χρόνο. Ο προβληματισμός του κλάδου για τα ζητήματα ασφάλειας παραμένει μεγάλος, με περισσότερα από τα 2/3 των στελεχών να απαντούν ότι ένας πλήρως συνδεδεμένος στο internet κόσμος θα κάνει τους φορείς εκμετάλλευσης των δικτύων IoT ακόμη πιο ευάλωτους σε κακόβουλες επιθέσεις.