Ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μανούσος Βολουδάκης βρέθηκε στο 14ο ετήσιο συνέδριο “Greek ICT Forum”, όπου παρουσίασε ορισμένα από τα βασικά βήματα της πολιτικής του Υπουργείου στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Ο Υφυπουργός αναφέρθηκε σε τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα πρακτικής εφαρμογής της προσέγγισης αυτής. Την αποκλειστικά ηλεκτρονική εσωτερική διακίνηση εγγράφων στο Υπουργείο, την απλούστευση δομών με τη σύσταση της τριμελούς Επιτροπής Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και την αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση» με κύριο στόχο να μη χαθεί κανένα από τα μείζονος σημασίας έργα και να μη χαθούν πόροι από τη χώρα. Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Μ. Βολουδάκης περιέγραψε τα πρακτικά βήματα των επόμενων ενεργειών που αφορούν στο σχεδιασμό έργου για την υποστήριξη της επέκτασης της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων σε όλη τη Δημόσια Διοίκηση καθώς και στην παροχή δυνατότητας χρήσης ψηφιακής υπογραφής από τους πολίτες.