Οι περισσότερες εταιρείες του Fortune 1000 είναι έτοιμες να υιοθετήσουν τις Ενοποιημένες Επικοινωνίες, με μόλις ένα 2% να απέχει από την εφαρμογή τους.

Πηγή: Plantronics, Απόδοση: Χριστίνα Ροζάκη / [email protected] 

Εχουν γίνει πολλές αναφορές σχετικά με την επικείμενη ανάπτυξη των Ενοποιημένων Επικοινωνιών (Unified Communications – UC), αλλά η παρούσα έρευνα της Plantronics που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των εταιρειών της λίστας του Fortune 1000 ανάμεσα σε επαγγελματίες του ΙΤ, αναδεικνύει πολλές σημαντικές αλήθειες.

Επίσης, υπενθυμίζει ότι το πού, το πώς και το πότε δουλεύουμε αλλάζουν δραματικά, και γι’ αυτό οι εταιρείες στρέφονται πλέον προς τις UC για να βελτιώσουν τη συνεργασία και να μειώσουν τα κόστη.

Πού βρίσκονται οι εργαζόμενοι;
Το πρώτο ερώτημα της έρευνας είναι το «πού δουλεύουν οι σημερινοί εργαζόμενοι;». Η απάντηση φαίνεται στο Σχεδιάγραμμα 1, όπως αποκαλύπτει η έρευνα ανθρώπινου δυναμικού του Fortune 1000:
• Το 34% είναι «μαχητές των δρόμων» (road warriors) / ελεύθεροι επαγγελματίες.
• Το 29% απασχολείται στη μορφή της τηλεεργασίας (κυρίως κατ’ οίκον).
• Ανάμεσα σε αυτούς που εργάζονται εντός εταιρείας, το γραφείο του 73% είναι σε ανοιχτό χώρο.

Αυτά τα στατιστικά βοηθούν να εξηγήσουμε γιατί οι εταιρείες εφαρμόζουν  τις Ενοποιημένες Επικοινωνίες. Καθώς η έννοια του χώρου εργασίας διευρύνεται συνεχώς, η τεχνολογία που διευκολύνει τη συνεργασία σε πραγματικό χρόνο, ανάγεται σε άμεση ανάγκη. Αναλογιστείτε το γεγονός ότι το 94% των ερωτηθέντων έχει στόχο να εφαρμόσει φωνητικές εφαρμογές UC εντός των επόμενων 24 μηνών, και ότι το 66% των ερωτηθέντων, σκοπεύει να εφαρμόσει desktop video μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.


Τα κοινά σημεία
Οσον αφορά τα τμήματα ΙΤ που σχεδιάζουν να εφαρμόσουν, ή ήδη εφαρμόζουν UC, σημειώθηκαν τρία κοινά σημεία:
• Κανονική εκπαίδευση: το 45% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η εκπαίδευση των τελικών χρηστών είναι στοιχείο-κλειδί για τη σωστή κατανόηση των ηχητικών/φωνητικών end-point λειτουργιών. Αυτό τους επιτρέπει να προσαρμόζουν τις εφαρμογές όπως τους βολεύει, αλλά και να επιλύουν μόνοι τους βασικά ζητήματα. Παρομοίως, το 48% των ερωτηθέντων είπε ότι είναι εξέχουσας σημασίας η γνωριμία του προσωπικού Πληροφορικής με τα ηχητικά end-points, ώστε να μπορούν να εκπαιδεύουν τους χρήστες αλλά και να λύνουν πιθανά προβλήματα προτού εμφανιστούν.

• Αποτίμηση των συσκευών end-point: Καθώς το end-point είναι το κομμάτι που ενώνει τους χρήστες με την υποδομή του UC, είναι πολύ σημαντικό να αποδίδει ήχο υψηλής ποιότητας, να διαθέτει τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά, και να είναι εύκολο στη χρήση. Η συμβουλή των επαγγελματιών του ΙΤ είναι να γίνεται σωστή εκτίμηση ενός μεγάλου εύρους συσκευών όσο βρίσκονται ακόμη στο στάδιο του σχεδιασμού. Επίσης, προτείνουν να συμπεριλαμβάνονται στην έρευνα και κάποιοι τελικοί χρήστες, για να μπορούν να εξετάσουν όσο το δυνατόν περισσότερα ζητήματα. Αυτό θα τους επιτρέψει να εκτιμήσουν πάμπολλες επιλογές end-point συσκευών για να καθοδηγήσουν σωστά την υιοθέτηση.

• Υψηλές προσδοκίες: Πολλοί εργοδότες που είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση παραδοσιακών τηλεφωνικών συσκευών, έχουν πολύ υψηλές προσδοκίες για την ποιότητα του ήχου της τεχνολογίας UC και των νέων end-point συσκευών. Στην ουσία, πάνω από το 50% των στελεχών είπαν ότι τα end-points και οι ηχητικές συσκευές είναι «εξαιρετικής σημασίας» για τη συνολική εμπειρία Ενοποιημένης Επικοινωνίας. Εάν η ποιότητα του ήχου είναι φτωχή όταν μιλά κανείς με πελάτες, συνεργάτες και άλλους σημαντικούς ακροατές, οι χρήστες δεν θα προσαρμοστούν στο UC και οι εφαρμογές θα αποτύχουν.