Η Πλαίσιο Computers AEBE ανακοίνωσε τη σύμβαση κάλυψης κοινού ομολογιακού δανείου μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως, συνολικής ονομαστικής αξίας 6 εκ. ευρώ και διάρκειας 5 ετών.

Το δάνειο θα καλυφθεί από τις Eurobank Ergasias A.E. και Eurobank Private Bank (Luxembourg) S.A., ενώ πληρεξούσια καταβολών και εκπρόσωπος των Ομολογιούχων ορίσθηκε η «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.».Το ομολογιακό δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας.