Η εταιρεία μετοχικού κεφαλαίου Quintessential Capital Management ήταν αυτή που προχώρησε σε εξονυχιστική έρευνα για την Globo Plc και αποκάλυψε τα αποτελέσματά της σχετικά με τις δραστηριότητες και συνεργασίες της εταιρείας, ενώ κάνει μια προσπάθεια να τεκμηριώσει ισχυρισμούς για λογιστική απάτη και άλλες ύποπτες δραστηριότητες.

Το report της QCM συμπεραίνει ότι η Globo Plc έχει διογκώσει μαζικά τα έσοδα και τα κέρδη της, εμφανίζοντας τιμολόγια εικονικών πωλήσεων από συνεργάτιδες εταιρείες-κελύφη (shell companies) που ελέγχονται από την ίδια την Globo. Έτσι, η Globo παρουσίαζε μεγάλη αύξηση στις πωλήσεις της. Από την άλλη, για να μειώσει μια τεράστια αύξηση της κερδοφορίας, υπήρχαν άλλες εταιρείες-κελύφη που εμφανίζονταν ως προμηθευτές και τιμολογούσαν την Globo Plc για δήθεν υπηρεσίες που της προσέφεραν.

Αυτό βέβαια δημιουργούσε μια τεράστια «τρύπα» στις πραγματικές ταμειακές ροές (cash flow) της εταιρείας, με αποτέλεσμα η εταιρεία να ζητά συνεχώς νέα χρηματοδότηση. Βασιζόμενη στις «κατασκευασμένες» οικονομικές καταστάσεις, η εταιρεία εξέδιδε μετοχές και εξασφάλιζε πίστωση για την κάλυψη των τρεχουσών δαπανών της και τη χρηματοδότηση της εξαγοράς νόμιμων εταιρειών, ελπίζοντας να «θολώσει το τοπίο» των μη νόμιμων δραστηριοτήτων της.

Η QCM κάνει και μια εκτίμηση ότι το 60% των αναφερόμενων πωλήσεων της Globo είναι μέσω εικονικών τιμολογίων ενώ το 40% αφορά πραγματικές πωλήσεις. Απώτερος στόχος της, σύμφωνα με την ανάλυση, ήταν να εισέλθει στην αγορά NASDAQ. Το πρόβλημα άρχισε να εμφανίζεται όταν τον Ιούνιο η Globo διεκδίκησε να «σηκώσει» 180 εκατ. δολ. μέσω ομολογιακού δανείου, γεγονός που είχε ξενίσει τους επενδυτές καθώς αυτή η πρακτική σήμαινε πολύ ακριβό δανεισμό (8+%). Τελικά η εταιρεία μείωσε τις προσδοκίες της σε 120 εκατ. δολ. και στη συνέχεια αποσύρθηκε εντελώς καθώς δεν υπήρξε ενδιαφέρον από τους επενδυτές.

Μεγάλο τμήμα της έρευνας της QCM αναλώθηκε στις συνεργάτιδες εταιρείες της Globo, όπου συμπεραίνει ότι πολλές από αυτές ενδέχεται να είναι εικονικές εταιρείες με έδρα σε διάφορες χώρες (πχ. σε Παναμά, Κύπρο, Ελλάδα). Η QCM αναφέρει ότι έχει εντοπίσει περισσότερες από 20 τέτοιες εταιρείες σε 8 διαφορετικές χώρες. Δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει ούτε έναν νόμιμο συνεργάτη καθώς, σε πολλές περιπτώσεις, οι αναφερόμενοι συνεργάτες είτε δεν μπορούν να εντοπιστούν, είτε οι εταιρείες δεν υπάρχουν καθόλου (ή δραστηριοποιούνται σε άλλους κλάδους), είτε δεν μεταπωλούν τα προϊόντα της Globo, είτε φαίνεται να μεταπωλούν τα προϊόντα της αλλά διακόπτουν κάθε επικοινωνία όταν αναφέρεται η Globo.

Σε μια περίπτωση αναφέρεται ως αναφερόμενος συνεργάτης και μια εταιρεία της οποίας ηγείται ο Δημήτρης Γαλακτόπουλος, ο οποίος είχε απασχολήσει την ελληνική ειδησεογραφία στο παρελθόν λόγω της καταγγελίας που έχει κάνει προς την ΚτΠ Α.Ε. Όσο για το μέλλον, η QCM αναφέρει ότι θα καταβαραθρωθεί η μετοχή της Globo μέχρι να αποσυρθεί από το ταμπλώ, ενώ θα ξεκινήσει έρευνα (αστική, ποινική και κανονιστική) και οι επενδυτές και μέτοχοι θα προχωρήσουν σε μηνύσεις.