Μια σειρά δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού έχει υλοποιήσει και προγραμματίσει η Διεύθυνση Πληροφορικής του Mediterran Hospital*, κάνοντας πραγματικότητα το όραμα της ψηφιακής υγείας.

Καταρχάς, έγινε αντικατάσταση των φυσικών συστημάτων σε επίπεδο servers και storage με virtualization, επιτυγχάνοντας μείωση κόστους, πλήρης εκμετάλλευση των διαθέσιμων πόρων και άμεση ανάκτησή τους όταν απαιτηθεί (το έργο ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο). Το Σεπτέμβριο εγκαταστάθηκε ένα ολοκληρωμένο πακέτο αναγνώρισης φωνής και φωνητικής πληκτρολόγησης στην ελληνική γλώσσα (sLis της Infomed), το οποίο μετατρέπει αυτόματα την ομιλία του ιατρού σε κείμενο.

Επιπλέον, τον Οκτώβριο ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση ενός συστήματος (Icon της Grafimedia) που επιτρέπει στο ακτινολογικό τμήμα του νοσοκομείου να ακολουθήσει μια τυποποιημένη ροή διαδικασιών –  από το κλείσιμο ενός ραντεβού και τη λήψη ιατρικού ιστορικού με χρήση tablet  έως την καταχώρηση της διάγνωσης στο πληροφοριακό σύστημα – ενημερώνοντας αυτόματα για την πρόοδο της εξέτασης.

Την ίδια περίοδο εγκαταστάθηκε ένα σύστημα streaming (με ήχο και εικόνα) για την αναμετάδοση live χειρουργείων στην αίθουσα συγκεντρώσεων για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Το Ιανουάριο του 2017 ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση του δικτύου, με την εγκατάσταση switches και access points της Ciscο, τη δημιουργία ενός δημοσίου δικτύου WiFi για τους επισκέπτες κι ενός εσωτερικού προστατευμένου ασύρματου δικτύου για τους εσωτερικούς χρήστες.

Επιπλέον, η Διεύθυνση Πληροφορικής εγκατέστησε (2/2017) ένα σύστημα απομακρυσμένης πρόσβασης αναζήτησης και διάγνωσης εξετάσεων (IconGetaway της Grafimedia),  όπως και ασύρματα θερμόμετρα για την παρακολούθηση και καταγραφή θερμοκρασιών σε σημαντικούς χώρους (εργαστήρια, χειρουργεία, data centers).

«Όλα τα project που έχουμε υλοποιήσει και όλα όσα έχουμε σχεδιάσει αποσκοπούν στη βελτίωση των υπηρεσιών προς στους εσωτερικούς χρήστες / πελάτες, καθώς και τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τον ασθενή» δηλώνει στο NetFAX ο Κωνσταντίνος Τζαλαμάγκας, IT Manager του Mediterraneo Hospital. Στο πλαίσιο αυτό η Διεύθυνση Πληροφορικής έχει προγραμματίσει μια σειρά IT Projects για το άμεσο μέλλον.

Όπως είναι η δημιουργία disaster recovery hot site, με λύση της Veeam, για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των εφαρμογών της επιχείρησης, ένα έργο που αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το Μάιο του 2017, η εγκατάσταση Microsoft Exchange Server 2016 (9/2017) και η υλοποίηση (6/2017) ενός συστήματος αρχειοθέτησης DICOM εικόνων PACS που θα συλλέγονται από τα modalities του νοσοκομείου (με την εγκατάσταση του Verpo Pacs System της Grafimedia).

Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει οι ενέργειες για την εναρμόνιση με τον νέο νόμο GDPR, στο πλαίσιο των οποίων θα διασφαλιστεί η ακεραιότητα των προσωπικών δεδομένων των ασθενών και θα γίνει μελέτη για την φυσική ασφάλεια των υποδομών όπου γίνεται η αποθήκευση και επεξεργασία τους. «Μέσα στο 2017 θέλουμε να εισάγουμε στον οργανισμό μας στο ITIL V3(ΙΤ Infrastructure library), αξιοποιώντας το συγκεκριμένο πρότυπο για τη βελτίωση των υπηρεσιών Πληροφορικής που παρέχουμε» συμπληρώνει ο Κ. Τζαλαμάγκας.

* Το MEDITERRANEO HOSPITAL είναι το πρώτο νοσοκομείο στην Ελλάδα που απέκτησε πιστοποιητικό ΕΝ15224 ( το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο υπηρεσιών υγείας) από διαπιστευμένο φορέα.