Οι ενώσεις εταιρειών 1) Ατεσε - Εpsilon International, 2) Globitel - Onex - Telenavis και η εταιρεία 1) Ινφοδήμ είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, εκείνες που προκρίθηκαν στη φάση της οικονομικής αξιολόγησης του διαγωνισμού με τίτλο "Σχεδιασμός και Ανάπτυξη συστήματος Πυροπροστασίας με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S) στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης.

Τη Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2009, θα πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών. Υπενθυμίζεται πως ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο 1.046.800 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.