Οι εταιρείες 1) Έπαφος, 2) Cosmos Business Systems και 3) PanSystems κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές σε διαγωνισμό για λογαριασμός της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού/ΔΠΜ/7ο Τμήμα.

Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια 25 εξυπηρετητών (servers) για την κάλυψη αναγκών αναβάθμισης του ΑΣΔΑ “Πυρσεια”. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 100.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.