Σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας eMarketer, η αγορά mobile διαφήμισης αναμένεται το 2016 να ξεπεράσει τα 100 δις. δολ., καθώς οι διαφημιστές θα δαπανήσουν 101,37 δις. σε διαφήμιση για κινητά τηλέφωνα και tablets παγκοσμίως, αντιπροσωπεύοντας έτσι περισσότερο του 50% της αγοράς της ψηφιακής αγοράς για πρώτη φορά.

Μεταξύ 2013 και 2016, η αγορά mobile διαφήμισης παγκοσμίως θα έχει επεκταθεί περίπου κατά 430%, σύμφωνα με την έρευνα, ενώ για το 2016 προβλέπεται ότι οι mobile διαφημίσεις θα αντιπροσωπεύουν περίπου το 16,5% των συνολικών διαφημιστικών δαπανών. Η ανάπτυξη αυτή αποτελεί σημαντική τάση στην αγορά των μέσων και του marketing, η οποία, σύμφωνα με την eMarketer, προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από την εξάπλωση των smarpthone, καθώς περισσότεροι από 2 δις. καταναλωτές παγκοσμίως θα χρησιμοποιούν smartphone το 2016. Παράλληλα, η επέκταση της αγοράς θα καθοδηγηθεί από τους «συνήθεις» υπόπτους: τις Η.Π.Α. και την Κίνα, οι οποίες θα δαπανήσουν 40,2 και 22,1 δις. δολ. αντίστοιχα σε mobile διαφημίσεις το 2016, ενώ ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιαπωνία.