Με τα συστήματα ΒΙ τελευταίας γενιάς οι εταιρείες αποκτούν περισσότερο «ευφυΐα» και εκμεταλλεύονται αποτελεσματικότερα τα δεδομένα τους. Οι αναλύσεις γίνονται, πλέον, ταχύτερα, φιλτράρεται καλύτερα η χρήσιμη πληροφορίας από τους αχανείς όγκους αδόμητων δεδομένων και γίνονται σωστότερες μελλοντικές προβλέψεις. Τα συστήματα ανάλυσης δεδομένων έχουν γίνει τόσο «έξυπνα» που δημιουργούν πολλά ηθικά ερωτήματα για την αποτελεσματικότερη αξιοποίησή τους.

Αναμφίβολα, τα στελέχη του ΙΤ που δραστηριοποιούνται στο χώρο των Big Data θα κληθούν να απαντήσουν σε πολλές ερωτήσεις, που έχουν να κάνουν όχι μόνο με την κοινή λογική, αλλά και με ζητήματα που αφορούν την προστασία της ιδιωτικής σφαίρας των ανθρώπων στην καθημερινότητά τους. Ζητήματα που θα απασχολούν όλο και περισσότερο τις Διευθύνσεις Πληροφορικής στο μέλλον.