Αν και τα Big Data περνάνε ακόμα το ανερχόμενο στάδιο τους, θα μπορούσαν να αλλάξουν δραστικά τον τρόπο που λειτουργεί ο Δημόσιος Τομέας.

Για παράδειγμα, η πρωτοβουλία Global Pulse του ΟΗΕ, η οποία εκμεταλλεύεται ένα παγκόσμιο δίκτυο εργαστηρίων εφευρετικότητας για να εξερευνήσει τον τρόπο που διοχετεύονται δεδομένα βάσει ανθρώπινων συμπεριφορών για τη φτώχεια, τις ασθένειες και τις ανθρωπιστικές κρίσεις. Η ιδέα που κρύβεται πίσω από αυτό το project, είναι η εκμετάλλευση των Big Data για την αποτροπή επιζήμιων κοινωνικών συνεπειών. Η ανάγκη στελεχών Πληροφορικής με ικανότητες data analytics για υπηρεσίες τύπου Big Data-as-a-Service (BDaaS) ενδέχεται να αυξηθεί στο μέλλον.

Φυσικά, το να δει κανείς το BDaaS μόνο από την οπτική γωνία της Πληροφορικής θα ήταν αφελές, καθώς η αριθμητική προσέγγιση αποτελεί μόνο την αρχή. Αυτό που συνακολουθεί είναι η μετάφραση των αριθμών σε κοινωνικο-οικονομικούς όρους, με τη συναγωγή συμπερασμάτων για την υλική και ηθική βελτίωση. Για παράδειγμα, η χρήση κινητών τηλεφώνων έχει διεισδύσει ακόμα και στα φτωχότερα κοινωνικά στρώματα και τείνει να χρησιμοποιείται για πληρωμές λογαριασμών και χρηματικών μεταφορών. Αυτές οι ενέργειες παράγουν έναν τεράστιο όγκο πληροφορίας, ο οποίος μπορεί να αξιοποιηθεί για σκοπούς έρευνας δημογραφικών μεταβολών, ώστε οι δημόσιες υπηρεσίες να παρακολουθούν την εξάπλωση της φτώχειας και ασθενειών.  

Αρα, τα κινητά τηλέφωνα, εν μέσω φυσικής καταστροφής, μπορούν να αναδείξουν την κινητικότητα συμπολιτών που στα χέρια οργανισμών αλληλεγγύης και διάσωσης είναι «χρυσός». Τέτοιου είδους έρευνες απαιτούν την συνδρομή τηλεπικοινωνιακών πάροχων και τραπεζικών ιδρυμάτων. Θέτουν, επίσης, το ευαίσθητο ζήτημα του προσωπικού απορρήτου και τον βαθμό στον οποίο μπορεί να διασφαλιστεί η ακεραιότητά του. Η σπουδαιότητα της υλοποίησης ενός τέτοιου έργου αφορά την real-time παραγωγή και δημοσίευση δημογραφικών αναλύσεων για την υγεία και παιδεία.

Συνεπώς, για να αξιοποιηθεί σωστά μια άμεσα διαθέσιμη δημογραφική πληροφορία απαιτείται και μια αλλαγή κουλτούρας. Για παράδειγμα, αν ένας Big Data αλγόριθμος που αποδίδει εύστοχα την αυξομειωτική τάση ανεργίας δεν αξιοποιείται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς τότε λίγο νόημα αποκτά το BDaaS. Ωστόσο, αυτό δείχνει ότι ο πειραματισμός είναι κομμάτι της αποδοχής των ροτερημάτων του BDaaS.