Ο Καμπόλης Αναστάσιος, IT – BI Architect της ΕΛΒΑΛ, αποτυπώνει τη σημασία της κουλτούρας για τη σωστή αξιοποίησης των Business Analytics, συμπληρώνοντας ότι αποτελούν μια μεγάλη πρόκληση για κάθε εταιρεία σήμερα.

netweek: Τι είναι τα Business Analytics (ΒΑ) για εσάς;

Καμπόλης Αναστάσιος: Αναμφίβολα, όπως επιβεβαιώνει και μια αναζήτηση στο Internet, υπάρχουν δεκάδες διαφορετικοί ορισμοί για τα Business Analytics. Κατά τον επικρατέστερο ορισμό, Business Analytics είναι οι εφαρμογές και οι τεχνικές που χρησιμοποιεί μια εταιρεία για να αποκτήσει γνώση από τα δεδομένα, τα οποία παράγει. Κατά την άποψή μου, τα Business Analytics αποτελούν φιλοσοφία και κουλτούρα, δεν περιορίζονται μόνο στα εργαλεία και στις τεχνικές. Η επιτυχία τους εξαρτάται πάνω από όλα από το ανθρώπινο δυναμικό που θα τα χρησιμοποιήσει.

Τα ΒΑ εκφράζουν την ανάγκη οπτικοποίησης των δεδομένων μας, με σκοπό τη μετατροπή τους σε γνώση, ώστε οι χρήστες να έχουν ακριβή και έγκυρη πληροφόρηση, τη σωστή στιγμή, προκειμένου να πάρουν σωστές αποφάσεις και να μετατρέψουν τη γνώση σε πράξεις. Δεδομένου ότι ο ρυθμός ανάπτυξης των δεδομένων μιας εταιρείας είναι τρομακτικά μεγάλος είμαι της άποψης ότι οι σύγχρονες εταιρείες επιβάλλεται να εφαρμόσουν τα Business Analytics ως εργαλεία λήψεως αποφάσεων. Όμως πρέπει να γνωρίζουμε και κάτι ακόμα. Ότι δεν μπορούμε να μετρήσουμε τα πάντα.

netweek: Πόσο ώριμες πιστεύετε ότι είναι οι ελληνικές εταιρείες για να εκμεταλλευτούν τα Business Analytics;

Καμπόλης Αναστάσιος: Πιστεύω ότι οι ελληνικές εταιρείες θα είναι ώριμες να εφαρμόσουν τα Business Analytics όταν θα έχουν τις απαντήσεις σε δύο βασικά ερωτήματα: Έχουν αρκετά δεδομένα για να πάρουν τη σωστή απόφαση; Έχουν καλή ποιότητα δεδομένων για να πάρουν τη σωστή απόφαση; Αν δεν έχουμε ποσοτικό και ποιοτικό data warehouse δεν μπορούμε να έχουμε ανάλυση δεδομένων. Πιστεύω, ακράδαντα ότι τα ανύπαρκτα νούμερα είναι καλύτερα από τα λανθασμένα νούμερα!

netweek: Τι χρειάζεται για να βγουν οι ελληνικές επιχειρήσεις από το στάδιο μαζικής συλλογής δεδομένων και να τα αξιοποιήσουν καλύτερα;

Καμπόλης Αναστάσιος: Οι εταιρείες συλλέγουν δεδομένα από τα πληροφορικά τους συστήματα (ERP, CRM, SCM κ.λπ.), ενώ τα τελευταία χρόνια και από τα social networks. Είναι σε θέση, όμως, να απαντήσουν γρήγορα και σωστά σε απλά, αλλά κρίσιμα επιχειρηματικά ερωτήματα του τύπου «τι πουλάμε, πού τα πουλάμε, πόσο τα πουλάμε, τι χρωστάμε, τι μας χρωστάνε και τι αποθέματα έχουμε;». Η απάντηση είναι «Οχι, αν δεν έχουν Business Analytics». Για να βγουν από το στάδιο της μαζικής συλλογής δεδομένων και να περάσουν στο στάδιο της ανάλυσής τους πρέπει πρώτα να το αποφασίσουν. Πρέπει να αποκτήσουν Business Intelligence κουλτούρα. Σήμερα, υπάρχουν δεκάδες εργαλεία και πιστεύω ότι είναι αδύνατο μια εταιρεία να μην μπορεί να βρει κάποιο που να καλύπτει τις ανάγκες της.

Αξίζει να σημειώσουμε, επίσης, ότι ένα άλλο εμπόδιο στην αξιοποίηση των δεδομένων είναι το χάσμα μεταξύ του ΙΤ και των υπόλοιπων τμημάτων της εταιρείας. Το Business Intelligence και κατ’ επέκταση τα Business Analytics γεφυρώνουν αυτό το χάσμα και φέρνουν το μέγιστο κέρδος από τις επενδύσεις. Το γεφύρωμα επιτυγχάνεται, επίσης, και από τα νέα “self-service” Business Analytics. Αυτά είναι εργαλεία που δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να δημιουργήσουν μόνοι τους τις αναφορές τους, χωρίς να έχουν άμεση εξάρτηση από τις Διευθύνσεις Πληροφορικής. Με τα εργαλεία αυτά οι χρήστες θα μπορούν να εκμεταλλευτούν τις δομές δεδομένων του ΙΤ, ώστε να κάνουν εξόρυξη πληροφοριών μόνοι τους.

netweek: Με ποιο τρόπο εκμεταλλεύεστε στην εταιρεία σας τα Business Analytics;

Καμπόλης Αναστάσιος: Στην εταιρεία μας συλλέγουμε δεδομένα από ετερογενή συστήματα. Τα Business Analytics προσφέρουν στους χρήστες έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση για όλους τους επιχειρησιακούς τομείς και τη δυνατότητα υψηλής ποιότητας πληροφόρησης (σε περιεχόμενο, αλλά και ευελιξία ανάλυσης). Στα μελλοντικά σχέδια μας περιλαμβάνονται τα “online in memory reports”, όπως, επίσης, το “statistical and predictive modeling” που προσφέρει γρήγορη επεξεργασία εναλλακτικών επιχειρηματικών σεναρίων για τη λήψη αποφάσεων.