Η μελλοντική επιτυχία των cryptoassets θα εξαρτηθεί από τη δυνατότητα να θεσμοθετηθούν εντός ενός πλαισίου εμπιστοσύνης και ευρείας χρήσης από παραδοσιακούς αλλά και αναδυόμενους φορείς του παγκόσμιου οικοσυστήματος χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, όπως αναφέρει η νέα έκθεση Institutionalization of Cryptoassets από την KPMG, που διεξήχθη με τη συμβολή της Coinbase και άλλων εταιρειών του κλάδου.

Η έκθεση επισημαίνει ότι πρόσφατα υπήρξε ένα κύμα νεοεισερχόμενων στη συγκεκριμένη αγορά, όπως εδραιωμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, «security token platforms» και ανταλλακτήρια cryptoassets, οι οποίοι λανσάρουν διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες σχετικές με cryptoassets και την tokenized οικονομία που βασίζεται σε τεχνολογίες blockchain. Παράλληλα αναφέρει ότι η tokenized οικονομία θα είναι πιθανότατα μία από τις πιο σημαντικές καινοτομίες που θα επιφέρουν τα cryptoassets. Οι συντάκτες της έρευνας υποδεικνύουν επίσης ότι τα cryptoassets αποτελούν ευκαιρία για να μεταλλαχθεί ο τομέας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και να δημιουργηθεί ένα πραγματικά ανοιχτό παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Επίσης η έκθεση εξετάζει σε βάθος ορισμένες από τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα cryptoassets, συμπεριλαμβανομένων των εξής: Συμμόρφωση με κανονιστικές υποχρεώσεις, Know your customer (KYC), ασφάλεια των cryptoassets, λογιστικούς χειρισμούς και χρηματοοικονομικές αναφορές, φορολογικές επιπτώσεις, fork management και διακυβέρνηση. Η έκθεση αναφέρει, τέλος, ότι από τα περίπου 2 000 cryptoassets που εκδίδονται, πολλά, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με υψηλές αποτιμήσεις, δεν έχουν κάποιο πάγιο με το οποίο να συνδέονται.