Τεχνολογίες όπως το cloud, τα Analytics και το virtualization θέτουν ειδικές απαιτήσεις στην υποδομή των δικτύων, όσον αφορά το bandwidth και το network latency. Με ποιο τρόπο, λοιπόν, οι επιχειρήσεις και οι Διευθύνσεις Πληροφορικής μπορούν να προετοιμάσουν το δίκτυο τους για το μέλλον;

Δεν υπάρχει σχεδόν καμία Διεύθυνση Πληροφορικής σήμερα που να μην έχει κάνει σκέψεις για το virtualization, όχι μόνο διότι τέτοια project αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία λόγω των οικονομιών κλίμακας που επιτυγχάνουν. Το virtualization προσφέρει όλο και πιο συχνά τις βάσεις για τη λειτουργία δυναμικών υποδομών και δημιουργεί τις καλύτερες προϋποθέσεις για την ενσωμάτωση του cloud. Ωστόσο, τέτοιου είδους projects συνοδεύονται αναγκαστικά με μια μεγαλύτερη εξάρτηση από την υποδομή του δικτύου. Τα ακόλουθα βήματα είναι ως εκ τούτου απαραίτητα:

Consolidation και βελτιστοποίηση
Για να αποφευχθούν από την αρχή οι κίνδυνοι είναι απαραίτητο να δοθεί προσοχή στην υποδομή του δικτύου συνολικά: στις συνδέσεις LAN και WAN και τα χρησιμοποιούμενα πρωτόκολλα μεταφοράς, τόσο στους clients όσο και στους servers. Ειδικότερα, κρίσιμοι παράγοντες είναι, κυρίως, η υψηλή διαθεσιμότητα, οι επιδόσεις, το latency, η διαχείριση των δεδομένων και η ασφάλεια. Και αυτό διότι η αποτελεσματική επιχειρηματική χρήση ενός εικονικού περιβάλλοντος εξαρτάται εντέλει από το αν ο χρήστης ανά πάσα στιγμή – παρά τα αναπόφευκτα latency του WAN – μπορεί να αποκτήσει γρήγορα και απροβλημάτιστα πρόσβαση στο desktop του. Αυτή η πρόσβαση πρέπει, επιπλέον, να προστατεύεται συνεχώς, ενώ θα πρέπει να εξασφαλίζεται και η ασφαλής ροή των πληροφοριών μέσα από το κεντρικό σύστημα διαχείρισης δεδομένων.

Μια προσεκτικότερη ματιά σε μια virtualized υποδομή αποκαλύπτει γρήγορα μερικά σημεία, τα οποία από την πλευρά του τελικού χρήστη θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τις επιδόσεις. Αυτό οδηγεί σε πολύ συγκεκριμένα σημεία εφαρμογής των διαδικασιών βελτιστοποίησης. Συγκεκριμένα, ο επεξεργαστής και οι επιδόσεις γραφικών του εκάστοτε end-point πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις για την απαιτούμενη ισχύ και χαρακτηριστικά οθόνης – ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για ένα Thin Client, ένα Zero Client ή ένα smartphone. Στην προκειμένη περίπτωση χρειάζεται να δράσει ένα λογισμικό, το οποίο θα προσαρμόζει δυναμικά μια εφαρμογή στις συνθήκες του client. Στην πλευρά του server από την άλλη θα πρέπει το dimensioning να γίνει, όσον αφορά την ισχύ των επεξεργαστών και κυρίως τη μνήμη, με τέτοιο τρόπο, ώστε να ανταποκρίνεται στον αριθμό των εξυπηρετούμενων χρηστών – και φυσικά πρέπει να ληφθεί μέριμνα, ώστε το storage να μην αποτελέσει σημείο συμφόρησης.

Το virtualization στον server επιτρέπει εδώ μια σημαντικά υψηλότερη αξιοποίηση του hardware: περισσότεροι πόροι server ανά φυσικό μηχάνημα και κυρίως δυναμική κατανομή αυτών των πόρων. Οι σημερινές λύσεις virtualization προσφέρουν κατά κανόνα ένα απεριόριστο χαρτοφυλάκιο εργαλείων και μεθόδων για τη βελτιστοποίηση του περιβάλλοντος στο σύνολο του – είτε πρόκειται για τη χρήση Hosted Virtual Desktop διασκορπισμένες σε διαφορετικές τοποθεσίες, για γρήγορη μεταφορά δεδομένων σε αποκεντρωμένα Windows περιβάλλοντα, είτε για υπηρεσίες του Web και του cloud. Αυτές οι τεχνικές λειτουργούν, στην ιδανική περίπτωση, απρόσκοπτα μεταξύ τους και οδηγούν σε μια συνεχή βελτιστοποίηση των υποδομών.

Υποστήριξη φορητών συσκευών
Καθώς μαζί με τον αριθμό των φορητών χρηστών αυξάνει παράλληλα ο αριθμός των τοποθεσιών, των φορητών συσκευών και των δικτύων, η διαχείριση των απομακρυσμένων συνδέσεων γίνεται περισσότερο πολύπλοκη. Δεν αρκεί μια επανεξέταση της στρατηγικής απομακρυσμένης σύνδεσης από το ΙΤ μόνο από την οπτική της διαχείρισης και της ασφάλειας. Είναι, επίσης, σημαντικό να εξασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο άνεσης για τους χρήστες σε όλες τις περιπτώσεις. Για να είναι όσο περισσότερο παραγωγικοί γίνεται, οι εργαζόμενοι θέλουν ανά πάσα στιγμή και από παντού να μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα της αρεσκείας τους – χωρίς περιορισμούς.

Μια στρατηγική mobile θα πρέπει, ως εκ τούτου, να λαμβάνει υπόψη μερικές σημαντικές πτυχές. Ετσι, θα πρέπει να προσφέρει μια “self service” πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα apps και δεδομένα, ανεξαρτήτου θέσης και μέσα από ένα ενιαίο περιβάλλον πρόσβασης για όλες τις τελικές συσκευές. Αυτό περιλαμβάνει και τη δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες του ΙΤ μέσω οποιασδήποτε δικτυακής σύνδεσης – χωρίς πρόσθετη πολυπλοκότητα για τους χρήστες και το ΙΤ. Σημαντική είναι, επίσης, η άνετη χρήση των Windows εφαρμογών και των endpoints.

Αυτό σημαίνει ότι η αποκλειστική εστίαση στην καθοδήγηση και στον έλεγχο των φορητών τελικών συσκευών μέσω μιας λύσης Mobile Device Management δεν επαρκεί από μόνη της. Η εφαρμογή μιας ολιστικής στρατηγικής mobility απαιτεί τη χρήση μιας πλήρους λύσης Enterprise Mobility Management. Αυτή η στρατηγική πρέπει να προσφέρει ένα πλήθος λειτουργιών, από τη διαχείριση τελικών συσκευών, apps και δεδομένων και την παρακολούθηση της χρήσης κινητής τηλεφωνίας έως την υποστήριξη διεργασιών, όπως είναι το on/off boarding των εργαζομένων και η υποστήριξή τους κατά την απομακρυσμένη σύνδεσή τους μέσω του helpdesk.

Cloud Bridging
Οποιος σκοπεύει να προσαρμόσει σήμερα τις υποδομές του για να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές προκλήσεις, οφείλει, φυσικά, να μην αφήσει απέξω το cloud. Αναμφίβολα, μερικά κρίσιμα δεδομένα θα εξακολουθούν να φυλάσσονται στα εταιρικά data centers γιατί αυτό είναι το καλύτερο. Για τις μη κρίσιμες εφαρμογές ή για αυτές που χρησιμοποιούνται σπανίως, ένα υβριδικό μοντέλο cloud αποτελεί την κατάλληλη λύση. Αυτό το μοντέλο μπορεί να λειτουργεί παράλληλα με το in-house μοντέλο, συνδυάζοντας υπηρεσίες public cloud τρίτων εταιρειών, γρήγορα, ευέλικτα και σύμφωνα με τις ανάγκες.

Για να υλοποιηθεί, ωστόσο, μια αδιάλειπτη σύνδεση, το λεγόμενο cloud bridging αποτελεί την κατάλληλη λύση για τη σύνδεση εξωτερικών clouds στα εταιρικά data centers. Οι φιλοξενούμενες στο cloud εφαρμογές προστίθενται ως εκ τούτου τέλεια στις υπάρχουσες υποδομές. Το δίκτυο του παρόχου cloud εμφανίζεται στην προκειμένη περίπτωση ως φυσική επέκταση του υπάρχοντος data center, ούτως ώστε να είναι περιττές οι μεγάλες αλλαγές στις ρυθμίσεις των εφαρμογών. Η ιδανική λύση συνδυάζει μια ασφαλή και διαφανή σύνδεση cloud ταυτόχρονα με λειτουργίες βελτιστοποίησης του WAN. Επιπλέον, η κρυπτογράφηση της σύνδεσης μεταξύ της επιχείρησης και του παρόχου υπηρεσιών cloud φροντίζει, ώστε να διασφαλίζεται η μεταφορά δεδομένων σε όλη τη διαδρομή της. Οι επιχειρήσεις είναι, επιπλέον, σε θέση να συνδέσουν τα data centers μεταξύ τους μέσω δημοσίων και ιδιωτικών δικτύων, ώστε να αναπαράγουν σημαντικά οικονομικά δεδομένα.

Software Defined Networks
Με τις τρέχουσες εξελίξεις και τάσεις όπως το “consumerization”, το ΙΤ απομακρύνεται από τα παραδοσιακά desktops. Ολο και περισσότερες επιχειρήσεις, ως εκ τούτου, έχουν αρχίσει να ενσωματώνουν SDN hardware στα υπάρχοντα δίκτυά τους. Με τα SDN (Software Defined Networks) απλοποιείται η διαχείριση του δικτύου, καθώς οι επιμέρους λειτουργίες παρέχονται ως virtual services. Ενα σημαντικό ποσοστό στην επιτυχημένη εφαρμογή των SDN έχουν τα Application Delivery Controllers (ADCs): φροντίζουν για την παρακολούθηση των back end υπηρεσιών, όπως και για τη διαθεσιμότητα εφαρμογών και web servers. Επιπλέον, τo ADC προσφέρει ένα λογικό, κεντρικό σημείο ελέγχου για την πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες, που παρέχονται στους χρήστες.

Οι σημερινές λύσεις είναι έτοιμες για τα SDN και διαθέτουν API θύρες, οι οποίες επιτρέπουν, μέσω του προγραμματισμού τους, πρόσβαση στo ADC. Με αυτό τον τρόπο επιτρέπουν στις εφαρμογές να θέσουν τις απαιτήσεις τους και να τις εκπληρώσει το δίκτυο, αποδεσμεύοντας τους σχετικούς πόρους. Η υψηλή κλιμάκωση σημαίνει στην προκειμένη περίπτωση, ότι οι δικτυακές απαιτήσεις, ως μέρος του προφίλ χρήστη, καθορίζονται με βάση το υπάρχον hardware. Κατά την παροχή ενός app θα πρέπει να είναι γνωστό, ποια δικτυακή υπηρεσία θα χρειαστεί και ποιες επιδράσεις θα έχει το νέο app στο bandwidth και στην επιβάρυνση του δικτύου.

SDN, τα δίκτυα του μέλλοντος
Σύμφωνα με την IDC, τα Software Defined Networks ανήκουν σε εκείνες τις τεχνολογίες που θα επικρατήσουν μαζικά τα επόμενα χρόνια στα data centers. Επιπλέον, μια μελέτη των Plexxi, Lightspeed Venture και SDNCentral αναφέρει ότι το 2018 οι service providers και οι πάροχοι cloud θα προτιμούν ο εξοπλισμός των data centers του να γίνεται με προϊόντα SDN. Στα δίκτυα του μέλλοντος οι τεχνολογίες SDN θα παίζουν όλο και πιο σημαντικό ρόλο και όσες εταιρείες είναι προετοιμασμένες για αυτό θα αποκτήσουν σημαντικά οφέλη.