Στη γραμμή της εκκίνησης μπαίνουν μεγάλα έργα για την ψηφιοποίηση του συστήματος απονομής Δικαιοσύνης της χώρας μας. Ηλεκτρονικό πινάκιο και τηλεδίκες,  ψηφιακές υπογραφές δικαστικών και διασύνδεση των δικαστηρίων όλων των βαθμίδων είναι μερικά από τα έργα που θα αρχίσουν να υλοποιούνται ή θα δημοπρατούνται το προσεχές διάστημα, με αιχμή το μεγάλο έργο, προϋπολογισμού 99 εκατ. ευρώ, «Αναβάθμιση και επέκταση υποδομών ΤΠΕ τομέα Δικαιοσύνης», που αναμένεται να προκηρύξει προσεχώς η Κοινωνία της Πληροφορίας.

Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν, στο πλαίσιο του έργου, περιλαμβάνουν:

  • Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
  • Δέσμη δράσεων για την ενίσχυση του πληροφοριακού συστήματος του Εθνικού Ποινικού Μητρώου και περαιτέρω επέκτασης των υπηρεσιών του.
  • Αναβάθμιση και επέκταση λειτουργικότητας του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και  Ποινικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ) – ΟΣΔΔΥ-ΠΠ Β’ Φάση.

Ένα από τα επόμενα μεγάλα έργα που δρομολογείται είναι η ψηφιοποίηση των αρχείων της Ελληνικής Δικαιοσύνης, ύψους 120 εκατ. ευρώ, για το οποίο τώρα τρέχει ήδη μελέτη ώστε να καθοριστεί το μέγεθος και το είδος των αρχείων που θα περάσουν από το χαρτί, σε ηλεκτρονική μορφή.

Επόμενες παρεμβάσεις:

  • Ανάπτυξη συστήματος συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων της Δικαιοσύνης: Αντικείμενο του έργου είναι η κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Δικαιοσύνης για παροχή στατιστικής πληροφόρησης, μέσω της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου συστήματος που θα επιτρέπει τη συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αξιόπιστων και ποιοτικών δεδομένων της δικαιοσύνης.
  • Ενιαίο περιβάλλον διαλειτουργικότητας ομογενοποίηση διαδικασιών και δημιουργία της Ενιαίας Ηλεκτρονικής Θυρίδας Δίκης: Αφορά στη δημιουργία ενός ενιαίου περιβάλλοντος διαλειτουργικότητας του χώρου της δικαιοσύνης (justice service bus) για την εξυπηρέτηση ανταλλαγών δεδομένων μεταξύ των συστημάτων του χώρου της δικαιοσύνης, αλλά και μεταξύ των συστημάτων αυτών με τρίτα συστήματα της δημόσιας διοίκησης.

Τηλεδίκες και αναβάθμιση Ελεγκτικού Συνεδρίου
Να σημειωθεί ότι εκτός από τους διαγωνισμούς για τα έργα που έπονται έχει ξεκινήσει ήδη η αναβάθμιση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την αναδιοργάνωση του πληροφοριακού και τηλεπικοινωνιακού του εξοπλισμού, που ανέλαβε να υλοποιήσει η Cosmote. Επίσης σύντομα αναμένεται να ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου «Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα και παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης της πορείας των πινακίων και των εκθεμάτων των δικαστηρίων (Ηλεκτρονικό Πινάκιο)», προϋπολογισμού 19,2 εκατ. ευρώ, υπό το σχήμα Space Hellas – Wind.