Ο Γιάννης Δρακούλης, Associate Partner και Επικεφαλής του Τμήματος Ειδικών Ερευνών και Εταιρικής Συμμόρφωσης της ΕΥ Ελλάδος, μιλώντας σε χθεσινή εκδήλωση που διοργανώθηκε από κοινού με το Ελληνικό Ινστιτούτο κατά της Απάτης (ACFE Greek Chapter) αναφέρθηκε στη σημασία των Forensic Data Analytics (FDA) για την αντιμετώπιση της εταιρικής απάτης.

Παράλληλα, ο Γιάννης Βραϊμάκης, Manager στο Τμήμα Ειδικών Ερευνών και Εταιρικής Συμμόρφωσης της ΕΥ Ελλάδος, κατά την παρουσίασή του ανέφερε τα εξής: «Τι εννοούμε με τον όρο Forensic Data Analytics; Πρόκειται για τη συλλογή και ανάλυση όλων των τύπων δεδομένων, με σκοπό να διαχειριστούμε κινδύνους νομικούς, κανονιστικής συμμόρφωσης και απάτης. Όταν τα FDA συνδυάζονται με την ανθρώπινη ευφυΐα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καλύτερη παρακολούθηση, πρόληψη, ανίχνευση, έρευνα και αποτροπή ανωμαλιών σε επιχειρηματικές δραστηριότητες και συναλλαγές».

Σύμφωνα με την έρευνα «Report to the nations: 2018 Global Study on Occupational Fraud and Abuse» του ACFE, η μέση απώλεια για τις επιχειρήσεις που δεν εφαρμόζουν κάποιου είδους έλεγχο στις λειτουργίες τους αγγίζει τα 250.000 δολάρια. Αρκετές επιχειρήσεις παγκοσμίως έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν τα FDA για να διαχειριστούν τις απάτες στις χρηματοοικονομικές δηλώσεις και τους κινδύνους ξεπλύματος χρημάτων.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα EY Global FDA Survey 2018, το 88% των ερωτηθέντων ανέφερε τις βελτιωμένες αξιολογήσεις κινδύνου ως το κορυφαίο όφελος από τη χρήση FDA, ενώ ακολουθούν η δυνατότητα να ανιχνεύουν τον κίνδυνο σε μεγάλο όγκο δεδομένων (87%), τα ταχύτερα αποτελέσματα σε έρευνες (81%), και τις περισσότερο σχετικές διορθωτικές δράσεις ή εκπαιδεύσεις (80%).