Είναι γεγονός ότι τα νέας γενιάς δίκτυα, όπως το 5G, θα είναι εξαιρετικά περίπλοκα. Με δισεκατομμύρια συνδεδεμένες συσκευές, αισθητήρες, κινητά τηλέφωνα και μαζικές συνδέσεις IoT, αυτά τα δίκτυα θα είναι δύσκολο να τα διαχειριστούν οι πάροχοι υπηρεσιών.

Χωρίς αυτοματισμό, Τεχνητή Νοημοσύνη και analytics είναι σχεδόν αδύνατο για τον άνθρωπο να κατανοήσει την πολυπλοκότητα στη διαχείριση αυτών των δικτύων. Με επίκεντρο τον πελάτη, οι επιχειρήσεις υλοποιούν προγράμματα ψηφιακού μετασχηματισμού που περιλαμβάνουν την αυτοματοποίηση και τις νέες τεχνολογίες. Το πρώτο «κύμα» του ψηφιακού μετασχηματισμού σηματοδότησε την απαρχή ενός περίπλοκου «ταξιδιού» στα zero-touch δίκτυα και τη διαχείριση υπηρεσιών. Ωστόσο, όπως σημειώνει σε άρθρο του ο Rajat Kumar Kochhar, Senior Specialist στην Ericsson, πρέπει να γίνουν ακόμα πολλά.

Τι είναι τα intent-based networks
Τα δίκτυα του μέλλοντος θα είναι προσανατολισμένα στους σκοπούς της εκάστοτε επιχείρησης θα προσαρμόζονται αναλόγως, χωρίς να υπάρχει η ανθρώπινη παρέμβαση. Η ιδέα πίσω από αυτά τα δίκτυα, τα intent-based networks δεν είναι καινούργια. Ωστόσο φαίνεται πως έχει ωριμάσει λόγω της προόδου που έχει επιτευχθεί σε διάφορους τομείς όπως η μηχανική μάθηση, οι αυτοματισμοί και τα analytics.

Υπάρχουν ήδη πολλά παραδείγματα intent-based προϊόντων που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας, όπως για παράδειγμα το Siri, to Alexa και το Google Assistant, που ακούν τις εντολές και τις εκτελούν. Τα Google maps και άλλες υπηρεσίες πλοήγησης είναι επίσης intent-based.

Τα δύο πιο βασικά «συστατικά» για τη λειτουργία ενός intent-based network είναι τα εξής:
• Πλήρης αυτοματοποίηση: με αυτόν τον τρόπο δεν θα υπάρξει η εμπλοκή του ανθρώπινου παράγοντα. Τα δίκτυα θα παρακολουθούνται και θα διορθώνουν αυτόματα τα προβλήματα με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης.

• Εξασφάλιση των υπηρεσιών με την υποστήριξη της τεχνογνωσίας: η επίτευξη του στόχου μπορεί να είναι μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία και μπορεί να περιλαμβάνει πολλαπλούς κύκλους μάθησης και αυτοματοποίησης. Με την πρόοδο των analytics και της μηχανικής μάθησης είναι δυνατό να διαπιστωθεί αν έχει επιτευχθεί ο στόχος που έχουν θέσει οι επιχειρήσεις.

Τα δίκτυα από το 2025 και μετά
Σε μία πενταετία από σήμερα τα δίκτυα θα είναι πολύ πιο περίπλοκα απ’ ό,τι είναι σήμερα. Τα intent-based networks δίνουν την κατάλληλη ευκαιρία στις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν ένα αυτοματοποιημένο περιβάλλον, το οποίο θα είναι απαραίτητο σε λίγα χρόνια. Βρισκόμαστε ακόμα μακριά από την υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου intent-based network αλλά βαδίζουμε προς αυτή την κατεύθυνση, σημειώνει ο μεταξύ άλλων Rajat Kumar Kochhar.