Τα δημοφιλή Καφεκοπτεία Λουμίδη, που δραστηριοποιούνται στην αγορά του καφέ από το 1920, επέλεξαν την υβριδική πλατφόρμα Pylon ERP της Epsilon Net για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους, καλύπτοντας όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες για ένα ενιαίο και τεχνολογικά προηγμένο περιβάλλον.

Το Pylon ERP αξιολογήθηκε και επιλέχθηκε από τα Καφεκοπτεία Λουμίδη μέσα από μία διαδικασία έρευνας με σκοπό να καλύψει πλήρως τους βασικούς στόχους της ασφαλούς μετάβασης σε ένα νέο πληροφορικό σύστημα προσφέροντας, παράλληλα, μακροπρόθεσμη προοπτική για την κάλυψη των επιχειρηματικών πλάνων της εταιρείας για το μέλλον. Το Pylon ERP, το οποίο συγκεντρώνει  σε μια εφαρμογή όλες τις μηχανογραφικές λειτουργίες, όπως η  παραγωγή, η διαχείριση αποθεμάτων ανά σημείο, η διαχείριση των πωλήσεων λιανικής/χονδρικής και η λογιστική-χρηματοοικονομική παρακολούθηση, βοήθησε στη γρήγορη μετάβαση από τα παλαιότερο μηχανογραφικό σύστημα μειώνοντας σημαντικά το κόστος υλοποίησης του συνολικού έργου.