Κάθε χρόνο το cio.com διεξάγει το State of the CIO report, μια έρευνα στην οποία συμμετέχουν εκατοντάδες CIOs, αποτελώντας το βαρόμετρο για τις ελπίδες και τις ανησυχίες τους και παρέχοντας μια εικόνα για το τεχνολογικό κλίμα στις επιχειρήσεις, για τις τεχνολογικές τάσεις και για το πώς αυτές επηρεάζουν το ρόλο του CIO.

Πηγή: cio.com, Απόδοση: Ελένη Χρυσαφοπούλου, exrisafopoulou@boussias.com

Όπως καταδεικνύει το φετινό State of the CIO Survey, οι προσωπικοί δείκτες για τους CIOs παραμένουν θετικοί, καθώς η ψηφιακή επανάσταση «ωθεί» τις εταιρείες να εξελιχθούν ριζικά και να εφεύρουν εκ νέου τη φιλοσοφία τους. Σύμφωνα με την 14η ετήσια έκθεση State of the CIO του CIO Magazine, στην οποία συμμετείχαν 558 κορυφαία στελέχη του IT, το 44% των ηγετών του IT αναφέρονται στον CEO – το ίδιο ποσοστό όπως και πέρσι και αυξημένο από το 39% του 2013. Το 64% «διαθέτει» θέση στην εκτελεστική επιτροπή της εταιρείας τους, ποσοστό αυξημένο κατά δύο περίπου μονάδες σε σχέση με πέρυσι και λίγο χαμηλότερο από το 68% του 2013.

Περισσότερο των 2/3 (68%) των IT leaders έχουν κοινούς μετρήσιμους στόχους με άλλα στελέχη επιπέδου “C”, τους οποίους έχει καθορίσει ο CEO ή ο επικεφαλής της εταιρείας, ενώ το 64% δηλώνει ότι ο CEO τους συμβουλεύεται σε συχνή βάση σχετικά με το μέλλον και τη στρατηγική της εταιρείας. Η ολοκλήρωση ενός μεγάλου επιχειρησιακού έργου (44%) και η συμβολή στην επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου για την αύξηση των επιχειρησιακών εσόδων (40%) είναι μεταξύ των συχνών προτεραιοτήτων που αναμένεται να ανατεθούν από τον CEO τον επόμενο χρόνο.

CIOs και μέτοχοι συχνά «κοιτούν» σε διαφορετικές κατευθύνσεις
Παρά τους θετικούς δείκτες, η έκθεση δείχνει ότι οι CIOs και οι συνάδελφοί τους συχνά αντιμετωπίζουν διαφορετικά τη Διεύθυνση Πληροφορικής. Το 33% των CIOs πιστεύουν ότι τα άλλα τμήματα αντιμετωπίζουν το IT ως εμπόδιο στους στόχους τους. Ωστόσο, σε παρόμοια έρευνα της IDC ανάμεσα σε 304 υπεύθυνους λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων, το ποσοστό αυτό εκτινάσσεται στο 54%. Η έρευνα LOB Sentiment Survey της IDC καταδεικνύει, επίσης, ότι σχεδόν οι μισοί από αυτούς αντιμετωπίζουν τον CIO ως κάποιον που «πολεμά» εναντίον κάποιου άλλου στελέχους (47%), σε σχέση με το 36% της έρευνας του CIO Magazine. Επίσης, το 37% των υπεύθυνων λήψης αποφάσεων που ρωτήθηκαν από την IDC πιστεύουν ότι ο CIO «παραγκωνίζεται» εντός της επιχείρησης, ποσοστό πολύ μεγαλύτερο από το 20% των IT leaders.

Οι IT και business leaders τείνουν να διαφωνούν σχετικά με τις δυσκολίες και τους ρόλους του CIO: το 91% των IT leaders αισθάνονται ότι ο CIO αντιμετωπίζει όλο και περισσότερες προκλήσεις σε σχέση με το 76% των υπεύθυνων λήψης αποφάσεων της IDC και σχεδόν των μισών που πιστεύουν ότι ο μελλοντικός τους ρόλος θα εστιάζει περισσότερο στη διαχείριση εξωτερικών συνεργατών, του cloud και άλλων παρόχων υπηρεσιών IT (49% σε σχέση με το 59% του δείγματος της IDC). Οι CIOs συνήθως διαφωνούν σε ότι αφορά στο πώς πιστεύουν ότι τους αντιμετωπίζουν οι μέτοχοι της επιχείρησης.

Το 44% πιστεύει ότι η Διεύθυνση Πληροφορικής αντιμετωπίζεται ως επιχειρηματικός εταίρος που ασχολείται με την ανάπτυξη και όχι μόνο με την επιχειρησιακή στρατηγική (30%) ή ως business leader (13%) και βασικό παράγοντα στο ανταγωνιστικό μέλλον της επιχείρησης. Το 38% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η Διεύθυνση Πληροφορικής αντιμετωπίζεται ως πάροχος υπηρεσιών,ενώ 1 στους 5 (18%) πιστεύουν ότι η Διεύθυνση Πληροφορικής αντιμετωπίζεται από την επιχείρηση ως κέντρο κόστους, με «παρεξηγημένη» και «ανεκπλήρωτη» επιχειρηματική αξία. Οι CIOs των οποίων οι Διευθύνσεις Πληροφορικής αντιμετωπίζονται ως επιχειρηματικός εταίρος απαιτούν υψηλότερους μισθούς και παραμένουν στις θέσεις τους περισσότερο από αυτούς που αντιμετωπίζονται ως πάροχοι υπηρεσιών. Επίσης, είναι πιο πιθανόν να αναφέρονται στον CEO και να βρίσκονται στην εκτελεστική επιτροπή της εταιρείας τους.

Η σημασία της ασφάλειας συνεχίζει να αυξάνεται
Η ευθυγράμμιση των πρωτοβουλιών του IT με τους επιχειρησιακούς στόχους συχνά αναφέρεται μεταξύ των δραστηριοτήτων που χαρακτηρίζουν τους CIOs και το πώς δαπανούν το χρόνο τους στον τωρινό τους ρόλο (54%) και ακολουθεί η βελτίωση των λειτουργιών του IT της απόδοσης των συστημάτων (50%) και τέλος η ενσωμάτωση νέων συστημάτων και αρχιτεκτονικών (44%). Το ποσοστό που οι CIOs δαπανούν στη διαχείριση της ασφάλειας αυξήθηκε στο 31%, από 24% πέρυσι και 20% το 2013. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη Βόρεια Αμερική οι CIOs, σε ποσοστό 35%, αναδεικνύουν τη διαχείριση της ασφάλειας ως το κομμάτι που αφιερώνουν το χρόνο τους και την προσοχή τους, σε σχέση με το 24% των συναδέλφων τους εκτός Β. Αμερικής, ενώ οι τεχνολογίες διαχείρισης ασφάλειας και κινδύνου θα καθορίσουν τις επενδύσεις του 26% των CIOs στην Β. Αμερική, ποσοστό αρκετά μεγαλύτερο από το 14% σε άλλες περιοχές. Όταν οι CIOs ρωτήθηκαν πού θα ήθελαν να δαπανήσουν περισσότερο χρόνο στο μέλλον, η προσοχή τους εστιάζεται κυρίως σε δραστηριότητες στρατηγικής όπως η επιχειρησιακή καινοτομία (55%), η αναγνώριση ευκαιριών για ανταγωνιστική διαφοροποίηση (42%) και η ανάπτυξη και παραγωγή επιχειρησιακής στρατηγικής (39%).

Big Data, mobile και cloud καθορίζουν τις επενδύσεις
Τα Big Data/Business Intelligence & Analytics, σε ποσοστό 37%, αποτελούν τις τεχνολογίες που οι CIOs αναμένουν ότι θα καθορίσουν μελλοντικά τις επενδύσεις στο IT και ακολουθούν οι τεχνολογίες mobile (35%) και οι υπηρεσίες cloud (31%). Ο προϋπολογισμός του IT ως ποσοστό των εσόδων διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στο 6,3%, μειωμένος από 8,6% πέρυσι, αυξημένος, όμως, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια που κυμαινόταν μεταξύ 4,7-5,7%. Η βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών ενός οργανισμού βρίσκεται, με ποσοστό 44%, ανάμεσα στις πιο συχνά αναφερόμενες πρωτοβουλίες που οι CIOs αναμένουν να αποτελέσουν τους πιο σημαντικούς παράγοντες για τις επενδύσεις τους, ενώ ακολουθεί η παραγωγικότητα του οργανισμού (42%) και η εισαγωγή νέων η βελτιωμένων προϊόντων και υπηρεσιών (31%). Περίπου το 1/3 (33%) των CIOs μεγάλων επιχειρήσεων αναφέρουν, επίσης, ότι η αύξηση της ευελιξίας του οργανισμού αποτελεί και αυτή σημαντικό παράγοντα για τις επενδύσει τους, ποσοστό αρκετά υψηλότερο από το 25% των CIOs μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Οι CIOs προβλέπουν έλλειψη δεξιοτήτων
Περισσότεροι από τους μισούς CIOs (56%) αναμένουν έλλειψη δεξιοτήτων IT μέσα στον επόμενο χρόνο. Το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 62% για τους CIOs σε μεγάλες επιχειρήσεις, σε σχέση με το 51% σε μεσαίες και μικρές. Όταν ρωτήθηκαν σε ποιους τομείς αναμένουν ότι θα δυσκολευτούν να βρουν τις κατάλληλες δεξιότητες, τα Big Data/Business Intelligence & Analytics βρίσκονται στην πρώτη θέση με 39%. Ακολουθούν η διαχείριση ασφάλειας/κινδύνου (30%) και η ανάπτυξη εφαρμογών/προγραμματισμός και οι mobile τεχνολογίες (27%). Ωστόσο, μόνο το 9% εστιάζει στη βελτίωση της ικανότητας του οργανισμού να προσελκύσει και να διατηρήσει εργατικό δυναμικό ως σημαντικό παράγοντα για τις επενδύσεις.

Η έρευνα
Η 14η έρευνα “State of the CIO” του περιοδικού CIO πραγματοποιήθηκε με στόχο να κατανοήσει το πώς ο ρόλος του CIO συνεχίζει να εξελίσσεται στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον και να βοηθήσει να καθοριστεί η ατζέντα του CIO για το 2015. Το 61% των ερωτηθέντων προέρχονται από τη Βόρεια Αμερική και ακολουθούν οι περιοχές Ασίας/Ειρηνικού (21%) και EMEA (14%). Το 52% εργάζονται σε μεγάλες εταιρείες με 1.000+ εργαζόμενους, ενώ το 47% σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με λιγότερους των 1.000 εργαζομένων (το 1% των ερωτηθέντων δεν απάντησαν σε αυτή την ερώτηση). Τέλος, αντιπροσωπεύεται μία ευρεία γκάμα βιομηχανιών και κλάδων: κυβερνητικοί και MKO (22%), κατασκευές (13%), χρηματοοικονομικές (12%), υψηλής τεχνολογίας, τηλεπικοινωνιών και κοινής ωφέλειας (10%), λιανικής, χονδρικής και διανομής (9%), υγείας (8%) και επιχειρηματικών υπηρεσιών (8%).