Το τελευταίο διάστημα γίνεται μια σημαντική προσπάθεια για τη διάθεση ανοικτών προγραμματιστικών διεπαφών (Open APIs) από τις Συνεταιριστικές Τράπεζες στην Ελλάδα.

Οι νέες υποδομές Open Banking APIs που υλοποιούνται αφορούν τη συμμόρφωση των Συνεταιριστικών Τραπεζών με το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής οδηγίας PSD2, υλοποιούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους και δίνουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν νέες συνεργασίες, τοπικά επιχειρηματικά μοντέλα και εφαρμογές προστιθέμενης αξίας στους τομείς της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (fintech) και των πληρωμών.

Η συγκυρία δημιουργεί μια μοναδική ευκαιρία για τις Συνεταιριστικές Τράπεζες με την εφαρμογή της οδηγίας PSD2 όπου αναβαθμίζονται οι τεχνολογικές υποδομές και υπηρεσίες τους. Στη συνέχεια τους δίνεται η δυνατότητα να απευθυνθούν στις τοπικές κοινωνίες με νέα προϊόντα και υπηρεσίες, να συνεργαστούν, να αξιοποιήσουν το τοπικό ανθρώπινο κεφάλαιο για την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών σε τομείς της οικονομίας που υπάρχουν τοπικά συγκριτικά πλεονεκτήματα και να λειτουργήσουν ως πρωταγωνιστές και πυλώνες του ψηφιακού μετασχηματισμού σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Οι νέες πληροφοριακές υποδομές των Συνεταιριστικών Τραπεζών ενισχύουν τη συνεργασία με εταιρείες τεχνολογίας και fintechs, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν την τεχνολογική και επιχειρησιακή συνεργασία με τοπικές startup επιχειρήσεις, ομάδες προγραμματιστών και κάθε ενδιαφερόμενο πιστοποιημένο πάροχο για την ασφαλή διάθεση υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στο μέλλον.

Η Crowdpolicy έχει αναλάβει τα έργα της ανάπτυξης του δοκιμαστικού περιβάλλοντος (sandbox APIs) καθώς και της παραγωγικής υποδομής (productive APIs) για την Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου και Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας και την συμβουλευτική υποστήριξη της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας και της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας.
Τα νέα Open Banking APIs των Συνεταιριστικών Τραπεζών μπορούν να οδηγήσουν σε νέες υπηρεσίες διαθέσιμες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Όπως:
– Ηλεκτρονικές υπηρεσίες με έμφαση στις πληρωμές και σε προγράμματα επιβράβευσης (loyalty) για ειδικά κοινά στόχους μιας περιοχής (φοιτητές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αγρότες κ.λπ.).
– Νέα προϊόντα που υποστηρίζονται από αυτοματοποιημένες ψηφιακές υποδομές, όπως άμεση έγκριση και εκταμίευση μικρών καταναλωτικών δανείων, leasing για επαγγελματίες, προθεσμιακές καταθέσεις που απευθύνονται σε όλη την ευρωπαϊκή αγορά κ.λπ.
– Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε τομείς της οικονομίας, όπως είναι ο Τουρισμός και Αγροτικός Τομέας.
– Προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου μέσα από πλατφόρμες e-commerce, ενοποιημένες με τα Open Banking APIs.
– Επιχειρηματικά μοντέλα συνεργασίας της τοπικής κοινωνίας και των επιχειρήσεων, όπως είναι το crowdfunding για χρηματοδότηση έργων, π.χ. Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ή Δημόσιων Υποδομών (μοντέλο ΣΔΙΤ).
– Συνεργασία με φορείς του δημόσιου τομέα όπως είναι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες για την από κοινού ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών αξιοποιώντας τις υποδομές των Συνεταιριστικών Τραπεζών (όπως είναι η αυθεντικοποίηση των πολιτών, η αυτοματοποίηση των πληρωμών κ.λπ.).