Τα OK Anytime Markets επέλεξαν τις εστιασμένες και ευέλικτες λύσεις Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης της [email protected]

Στόχος του έργου είναι αρχικά, η συνολική αποϋλοποίηση της διαδικασίας αρχειοθέτησης εξερχομένων παραστατικών με σκοπό τη σταδιακή αποδέσμευση από το χαρτί, με την τοπική λύση αρχειοθέτησης [email protected] BizDoc Enterprise Edition της [email protected]. Επιπλέον, η αλυσίδα θα προχωρήσει και στην ηλεκτρονική αποστολή των παραστατικών ενδοδιακίνησης, καθώς και στην αυτοματοποίηση της καταχώρησης των εισερχομένων παραστατικών από τους προμηθευτές της, στα πληροφοριακά της συστήματα.
 
Για τα ΟΚ Markets η επένδυση σε λύσεις ψηφιοποίησης και αυτοματοποίησης όπως είναι η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση/Αρχειοθέτηση της [email protected], προσφέρει μείωση του κόστους τιμολόγησης & αρχειοθέτησης η οποία υπολογίζεται ότι θα αγγίξει  το -51%, επιτάχυνση των διαδικασιών τιμολόγησης και ενίσχυση της οργάνωσης και της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας συνολικά, ευκολότερη αναζήτηση και ανάσυρση των ηλεκτρονικά αρχειοθετημένων παραστατικών, μειωμένο χρόνο καταχώρησης των δεδομένων των παραστατικών με μηδενικά λάθη και, τέλος, απόλυτο έλεγχο και ορατότητα της διαδικασίας, σύννομα & με απόλυτη ασφάλεια.