Έτος δημοπρατήσεων και προκηρύξεων έργων, καθώς σύμφωνα με τις εξαγγελίες θα ξεκινήσουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες για το 90% των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης, αναμένεται να είναι η χρονιά που μόλις ξεκίνησε. Να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής στη χώρα μας έχει δημοπρατηθεί περίπου το 25% των έργων που περιλαμβάνονται στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, ενώ το 2022 οι δημοπρατήσεις αναμένεται να κορυφωθούν, με αιχμή του δόρατος την Κοινωνία της Πληροφορίας.

Ορισμένα από τα έργα που αναμένεται να δημοπρατηθούν μέσα στη χρονιά:

  • Η ψηφιοποίηση των αρχείων πολεοδομικής πληροφορίας, ένα έργο προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ, το οποίο μαζί με το δικαίωμα της προαίρεσης μπορεί να φτάσει τα 226 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για την ψηφιοποίηση σχεδόν 48 εκατ. σελίδων.
  • Η Ενιαία Ψηφιακή Πλατφόρμα εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων (CRM), συνολικού προϋπολογισμού 90 εκατ. ευρώ, όπου θα διευκολύνει τις συναλλαγές με το δημόσιο ανεξαρτήτως του πληροφοριακού συστήματος του εκάστοτε φορέα.
  • To έργο προϋπολογισμού 99 εκατ. ευρώ, «Αναβάθμιση και επέκταση υποδομών ΤΠΕ τομέα Δικαιοσύνης», με στόχο τον εκσυγχρονισμό της Δικαιοσύνης.
  • Η ενιαία ψηφιακή υποδομή για την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων, ένα έργο ύψους 100 εκατ. ευρώ, που περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός ενιαίου κόμβου εξυπηρέτησης μέσω του οποίου ο πολίτης θα συναλλάσσεται με το Δημόσιο, ανεξαρτήτως του πληροφοριακού συστήματος του εκάστοτε φορέα (π.χ. Taxisnet, e-ΕΦΚΑ).
  • Το έργο προϋπολογισμού 55,2 εκατ. (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) που έχει σχεδιάσει η  Κοινωνία της Πληροφορίας για τη βελτιστοποίηση μέσω του ψηφιακού εκσυγχρονισμού και την αναβάθμιση διαδικασιών και λειτουργικότητας στο οικοσύστημα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ-ΕΣΗΔΗΣ).
  • Το νέο μοντέλο τηλεργασίας στο Δημόσιο, με προϋπολογισμό 4 εκατ.

Οι διαγωνισμοί που τρέχουν
Μεταξύ των σημαντικών έργων όπου τρέχουν ήδη οι διαγωνισμοί και αναμένεται ολοκληρωθούν στο προσεχές διάστημα, βρίσκεται η δημιουργία ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων (ΟΠΣ) για το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με προϋπολογισμό 8 εκατ. ευρώ, και η δημιουργία ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων Υγείας των Ενόπλων Δυνάμεων με προϋπολογισμό 6,2 εκατ. ευρώ.