Για κάποιους, δυστυχώς λίγους, CIOs τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν ένα ανεκτίμητο εργαλείο για τη δικτύωσή τους με άλλα στελέχη και το διαμοιρασμό πληροφορίας – αλλά και ένα αποτελεσματικό τρόπο για την τοποθέτηση των οργανισμών τους και των ίδιων ως ψηφιακούς πρωταθλητές.

Για κάποιους άλλους CIOs, ωστόσο, τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά, καθώς σπάνια ασχολούνται με το LinkedIn, το Twitter και τα συναφή. Ειδικά αν αυτοί εργάζονται σε έναn παραδοσιακό κλάδο. Πώς πρέπει, λοιπόν, να τοποθετηθεί σήμερα ένας CIO απέναντι στα κοινωνικά δίκτυα; Είναι σημαντικό να γίνει ένας διαχωρισμός ανάμεσα στα κοινωνικά δίκτυα επαγγελματικής φύσης, όπως είναι τα Xing και LinkedIn και τα κοινωνικά δίκτυα που διαθέτουν ένα περισσότερο επικοινωνιακό χαρακτήρα, όπως είναι τα Twitter και Google Plus. H παρουσία στα επαγγελματικά δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης δεν κάνει, εν γένει, κακό. Απεναντίας, μέσω αυτών μπορεί κανείς να προγραμματίσει τα ραντεβού του και να παρακολουθεί το δίκτυο των επαφών του. Και μπορεί η παρουσία ενός CIO στο LinkedIn να μην είναι καταλυτική για την καριέρα του, ωστόσο η απουσία από τέτοια δίκτυα μπορεί να δυσκολέψει το branding του ίδιου, αλλά και του εργοδότη του.