Η Infolex, επίσημος αντιπρόσωπος της Lexmark International Inc. για τις χώρες Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα, Αλβανία & Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, υλοποίησε ένα έργο MPS για την Μαρινόπουλος Εταιρεία Καφέ AEE που έφερε τα καταστήματα Starbucks στην Ελλάδα.

Το έργο MPS περιλαμβάνει την ανανέωση του εκτυπωτικού εξοπλισμού στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στον Άλιμο, με χρήση «έξυπνων» πολυμηχανημάτων Lexmark προηγμένης τεχνολογίας, σε συνδυασμό με λύσεις σάρωσης (scan to email & scan to network) απ’ ευθείας από τις συσκευές.

Αυτά, σε συνδυασμό με την παροχή αυτοματοποιημένων υπηρεσιών διαχείρισης αναλωσίμων (παραγγελίες, παραδόσεις, αντικαταστάσεις, συλλογή χρησιμοποιημένων κλπ.) και after-sales, όπως υπηρεσίες συντήρησης εξοπλισμού οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω των εργαλείων που η Infolex διαθέτει για το σκοπό αυτό, επέτρεψαν στην εταιρεία να εφαρμόσει πρώτης τάξεως, αποτελεσματικές εκτυπωτικές πρακτικές.

Η χρήση της πλατφόρμας MPS Dashboard την οποία έχει αναπτύξει η εταιρεία επιτρέπει σε εξουσιοδοτημένους χρήστες της εταιρείας να καταχωρούν αιτήματα after-sales support και να έχουν πλήρη εικόνα των μετρήσεων κάθε συσκευής (με δυνατότητες reporting ανά κέντρο κόστους κλπ.), των μηνιαίων χρεώσεων και των αντίστοιχων παραστατικών που έχουν εκδοθεί.