Η Synapsecom Telecoms ολοκλήρωσε την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της, με την είσοδο νέων επενδυτών από Κύπρο και Ισραήλ με πολύ μεγάλη οικονομική επιφάνεια και τεράστια διεθνή εμπειρία και εξειδίκευση στις τηλεπικοινωνίες και το ΙΤ.

Το νέο σχήμα έχει αποφασίσει και ήδη εκτελεί το πλάνο δράσης το οποίο  μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την κατασκευή νέου, ιδιόκτητου, σύγχρονου Data Center στην Αθήνα, την αναβάθμιση του υπάρχοντος στην Θεσσαλονίκη και του συνόλου των τηλεπικοινωνιακών και ΙΤ υποδομών. Στόχος είναι, στο α’ εξάμηνο του 2015, να έχει υλοποιηθεί η πρώτη φάση της επένδυσης, δημιουργώντας την μοναδική εταιρεία που διαθέτει datacenter στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη και πολύ σημαντικές συμφωνίες με τους μεγαλύτερους διεθνώς τηλεπικοινωνιακούς παρόχους που εξασφαλίζουν πολλαπλά 10Gbps κυκλώματα στο δίκτυο κορμού της εταιρείας, μέσω προστατευμένων οδεύσεων δικτύου οπτικών ινών και πρόσβασης στο Internet μέσω κορυφαίων Tier1 παρόχων.

Το πλάνο της εταιρείας προβλέπει επενδύσεις που θα ξεπεράσουν τα 6.000.000 ευρώ, μέχρι το 2018. Επικεφαλής  της Synapsecom Telecoms είναι οι κ.κ. Amos Lasker και Ευάγγελος Χαραλάμπους, οι οποίοι έχουν πολυετή εμπειρία στην αγορά των τηλεπικοινωνιών και των Datacenters. Ο Ε. Χαραλάμπους δήλωσε σχετικά: «Είμαστε περήφανοι, που μέσα σε μια «ιδιαίτερη» οικονομική συγκυρία για την χώρα η Synapsecom επενδύει, μεγαλώνει και δημιουργεί θέσεις εργασίας, με σκοπό να προσφέρει ασφαλείς, σύγχρονες και ανταγωνιστικές υπηρεσίες στον χώρο την Τηλεπικοινωνιών, των υπηρεσιών Datacenter και IT integration».