Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προχώρησε στην προέγκριση του τεχνικού δελτίου αναφορικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 4,5 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της προαίρεσης.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών περιλαμβάνει:

  • Αναβάθμιση δικτυακού εξοπλισμού
  • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού (εξυπηρετητές, τρικάμερα συστήματα για κάθε αίθουσα με mixer και console, εξοπλισμός Post Production)
  • Αναβάθμιση δικτυακής πύλης
  • Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς του πολίτες (σύνδεση με το σύστημα έκδοσης εισιτηρίων, σύνδεση με ΟΠΣ γκαράζ, σύνδεση με Pay-Per-View και view on Demand)
  • Δημιουργία εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα: Πρόκειται για την app εφαρμογή (mobile εκδοχή) του website του Μεγάρου όπου θα πρέπει να προσφέρονται όλες οι δυνατότητες του κανονικού website με περιορισμένο user interface. Το mobile app του επισκέπτη είναι άλλος ένας τρόπος να κάνει κάποιος τις κρατήσεις του και να λάβει επικοινωνία μέσω push notifications είτε για την κράτησή του και την εμπειρία της επίσκεψης του είτε για νέες παραστάσεις.
  • Προμήθεια – εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστήματος CRM. Το λογισμικό πρέπει να δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης των επαφών που σχετίζονται με την εκάστοτε εκδήλωση. Επιπλέον, θα υποστηρίζει τη δυνατότητα εισαγωγής και διασύνδεσης με άλλα συστήματα και κοινωνικά δίκτυα όπως το facebook pixel κλπ. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα «επικοινωνίας» με τους πελάτες του Μεγάρου αποστολής προσφορών και άλλων χρήσιμων e-Marketing εργαλείων.
  • Δημιουργία εφαρμογών για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στον οργανισμό.
  • Υλοποίηση και παραμετροποίηση εφαρμογών εσωτερικών διαδικασιών (σύνδεση με τo ERP, σύστημα διαχείρισης εκδηλώσεων eCalendar, καλλιτεχνικός προγραμματισμός -eProgram- Document Management System).

Τα οφέλη που θα προκύψουν
Με την υλοποίηση του έργου το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών θα διασφαλίσει τον εκσυγχρονισμό της υποδομής ICT και των αντίστοιχων πληροφοριακών συστημάτων που ήδη υπάρχουν, θα έχει πλέον τη δυνατότητα να διασυνδέσει το περιεχόμενό του με αυτό άλλων φορέων, θα διευκολύνει τη ροή των εργασιών του προσωπικού και θα αποκτήσει σε βάθος χρόνου χρήσιμα δεδομένα και πλούσια ανατροφοδότηση, μέσα από τα προαναφερθέντα ψηφιακά συστήματα που θα χρησιμοποιεί, τα οποία θα το βοηθήσουν να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο και να εμπλουτίσει περαιτέρω την ψηφιακή του στρατηγική.