Αναπτύσσοντας την κατάλληλη στρατηγική και εξοπλίζοντάς τα με το κατάλληλο λογισμικό, τα tablets και τα notebooks μπορούν να μετατραπούν σε αποτελεσματικά εργαλεία παραγωγικότητας για κάθε σύχγρονη επιχείρηση.

Όταν η Apple παρουσίασε στις αρχές του 2010 το πρώτο της iPad, η απήχηση που βρήκε αυτό στην αγορά ήταν εντυπωσιακή. Τα tablets της πρώτης γενιάς είχαν περισσότερο το χαρακτήρα του «παιχνιδιού», καθώς η εκμετάλλευσή τους περιορίζονταν, κυρίως, σε στάνταρ λειτουργίες και εφαρμογές ιδιωτικής χρήσης. Οι εταιρικές εφαρμογές αποτελούσαν τότε γι’ αυτά μια άγνωστη περιοχή.

Mε την πάροδο του χρόνου, ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι τα tablets μπορούσαν να προσδώσουν μια μεγάλη προστιθέμενη αξία στην επιχειρηματική καθημερινότητα για τους εξής λόγους: * Είναι ελαφριά και μεταφέρονται εύκολο, ενώ διαθέτουν μεγάλη αυτονομία * Ο συμπαγής κατασκευαστικός τύπος τους τα μετατρέπει σε ιδανικούς συντρόφους για το δρόμο * Οι οθόνες αφής υψηλής ποιότητας που ενσωματώνουν, κάνουν τη χρήση τους ευχάριστη * Η χρήση τους είναι απλή και μπορεί να δουλέψει κανείς με αυτά ακόμα και όταν στέκεται όρθιος * Είναι συσκευές “instant on” και διαθέσιμα προς χρήση μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα * Διαθέτουν πολλές δυνατότητες διασύνδεσης (WAN, WLAN κ.λπ.).

Η αναμφισβήτητη αναγνώριση του επιχειρηματικού ρόλου των tablets έχει οδηγήσει σε μια όλο και μεγαλύτερη διείσδυση τους στις εταιρείες. Ωστόσο, ποιοι χρειάζονται πραγματικά ένα tablet; Καταρχάς, σίγουρα οι εργαζόμενοι που περνάνε ένα σημαντικό ποσοστό του εργασιακού τους χρόνου εκτός εταιρείας, που επισκέπτονται συχνά τους πελάτες τους για να συζητήσουν μαζί τους και επιζητούν γρήγορη πρόσβαση σε δεδομένα και εφαρμογές ενώ βρίσκονται εκτός γραφείου. Επιπλέον, για να μπορέσει ένα tablet να δικαιολογήσει τον τίτλο ενός αποτελεσματικού εργαλείου για επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα apps, αλλά και να είναι κατάλληλο εξοπλισμένο ώστε να τα υποστηρίξει.

Eφαρμογές διαχείρισης των emails και δημιουργίας παρουσιάσεων ανήκουν πλέον στα προαπαιτούμενα και δεν προσθέτουν κάτι το διαφορετικό. Η χρήση, ωστόσο, ισχυρότερων, προσανατολισμένων στις εταιρικές διεργασίες λύσεων, όπως είναι οι εφαρμογές mobile ERP ή CRM δεν συμπεριλαμβάνονται, εν γένει, στο στάνταρ εξοπλισμό ενός tablet και μπορούν να δώσουν την προστιθέμενη αξία που χρειάζεται μια φορητή συσκευή για επιχειρήσεις. Από την άλλη, οι απαιτήσεις ασφάλειας δημιουργούν πρόσθετες προκλήσεις για τις Διευθύνσεις Πληροφορικής. Βοήθεια στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να προσφέρει η λήψη μέτρων, όπως είναι η χρήση εργαλείων λογισμικού προστασίας από κλοπές, με εργαλεία για την απενεργοποίηση των κλεμμένων συσκευών, όπως και η κρυπτογράφηση των καρτών SD.

Κατά τη χρήση των Tablets θα πρέπει να δοθεί σημασία από το ΙΤ στα ακόλουθα σημεία: * H ρύθμιση, η διανομή του λογισμικού και η διαχείριση πρέπει να γίνονται κεντρικά * Το ΙΤ δεν πρέπει να χάσει τον έλεγχο, όσον αφορά στο ποιοι έχουν πρόσβαση σε ποια δεδομένα * Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφαλής διαχείριση των ευαίσθητων δεδομένων. Σίγουρα, η μεγαλύτερη διείσδυση των tablets (μαζί με τις εφαρμογές τους) στο επιχειρηματικό περιβάλλον μπορεί να αυξάνει την πολυπλοκότητα για τους Διευθυντές Πληροφορικής, ωστόσο, επιτρέπει μια περισσότερο εξειδικευμένη χρήση των συσκευών. Έτσι, αποκτά τεράστια σημασία για τις επιχειρήσεις η χάραξη της κατάλληλης στρατηγικής mobility. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής χρειάζεται να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες των χρηστών, το περιβάλλον ΙΤ, όπως και τα εκτιμώμενα κόστη διαχείρισης και ενσωμάτωσης.

Χαράσσοντας μια αποτελεσματική στρατηγική
Στην ιδανική περίπτωση, οι εταιρείες ακολουθούν μια ξεκάθαρη στρατηγική για την υιοθέτηση των tablets. Θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια στο ποια τμήματα έχει νόημα να εξοπλιστούν με tablets, ενώ χρειάζεται να ξεκαθαριστούν τα σενάρια εφαρμογών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτά, όπως και ποια apps πρέπει να εγκατασταθούν. Εν τέλει, άλλες απαιτήσεις έχουν, για παράδειγμα, τα στελέχη πωλήσεων, από τους τεχνικούς ή από τα στελέχη στο τμήμα μάνατζμεντ και ελέγχου. Η ύπαρξη μιας διαφοροποίησης στις εγκαταστημένες εφαρμογές μπορεί να βοηθήσει σε μια καλύτερη εκμετάλλευση των tablets. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η χάραξη μιας στρατηγικής για tablets είναι αναπόφευκτη, καθώς, μεταξύ άλλων, δίνει στους CIOs τη δυνατότητα να δικαιολογήσουν δαπάνες για: * Τη διάθεση tablets σε περισσότερους εργαζόμενους της επιχείρησης * Τη βελτίωση του mobile security για το BYOD και τις εταιρικές συσκευές * Εφαρμογές mobile productivity

Η ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής στρατηγικής μπορεί να συνοψιστεί στα ακόλουθα:
Βελτίωση του BYOD. To BYOD κερδίζει όλο και μεγαλύτερη αποδοχή, με τους CIOs να καλούνται να υποστηρίξουν περισσότερες συσκευές υπαλλήλων. Τα smartphones αποτελούν συχνά την πρώτη προσωπική φορητή συσκευή που μπαίνει στην επιχείρηση, ωστόσο, με τη δημοτικότητα των tablets να αυξάνει συνεχώς, όλο και περισσότερες συσκευές αυτού του τύπου έρχονται στα χέρια των καταναλωτών – οι οποίοι και επιθυμούν να τις χρησιμοποιήσουν στο εταιρικό δίκτυο. Το BYOD, ως μέρος της στρατηγικής mobility, θα πρέπει να εστιάζει στη βελτίωση της ασφάλειας των συσκευών και της πρόσβασης στα end points, μέσω μιας ανάλυσης τύπου κόστους/ωφελειών.

Αναφορές και οπτικές αναλύσεις δεδομένων. Πλέον κυκλοφορούν στην αγορά apps, μέσω των οποίων τα tablets και όλες οι φορητές συσκευές γενικότερα μπορούν να μετατραπούν σε πανίσχυρα εργαλεία αναφοράς γι’ αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις μέσα σε μια επιχείρηση. Αν γίνει σωστή εφαρμογή αυτών των εργαλείων, μπορεί το προσωπικό του ΙΤ να απελευθερωθεί από την υποχρέωση του να βγάζει αναφορές για εταιρικά δεδομένα με βάση τις απαιτήσεις των στελεχών της εταιρείας, κάτι που θα τους επιτρέψει να εστιάσουν σε περισσότερα κρίσιμα projects. Oι CIOs χρειάζονται, ως εκ τούτου, να συνεργαστούν με τα στελέχη της επιχείρησης για να εντάξουν διεργασίες και να επαναπροσδιορίσουν τις προσδοκίες, ώστε να αρχίσουν να βλέπουν την πληροφορία που διοχετεύεται στα tablets τους ως κάτι το ουσιαστικό και όχι ως ένα ακόμα φύλλο εργασίας του Excel.

Μεταφέροντας τις σχετιζόμενες με το χαρτί εταιρικές διεργασίες. Τα τυπωμένα έγγραφα θα έπρεπε να αποτελούσαν παρελθόν στο σημερινούς, καθοδηγούμενους από το mobility, οργανισμούς. Oι Διευθύνσεις Πληροφορικής μπορούν να παίξουν στην προκειμένη περίπτωση έναν πρωταγωνιστικό ρόλο, μεταφέροντας τις εταιρικές φόρμες (μερικές εκ των οποίων δεν έχουν αλλάξει για χρόνια) σε οnline μορφή. Στην αγορά υπάρχουν αρκετές λύσεις που μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη αυτού του στόχου.

Εργαλεία …ανακωχής. Ο Chief Marketing Officer (CMO) και ο CIO δεν χρειάζεται να είναι … εχθροί. Στην πραγματικότητα, τα tablets μπορούν να αποτελέσουν αιτία ανακωχής ανάμεσά τους, καθώς μπορούν να κάνουν περισσότερο αποτελεσματική την ομάδα πώλησης. Τα tablets αρχίζουν να καθιερώνονται ως η τεχνολογία που προτιμούν οι ομάδες πώλησης, προσφέροντας, μεταξύ άλλων, τα εξής: * Πρόσβαση στο εταιρικό σύστημα CRM (Customer Relationship Management) * Πρόσβαση στο εταιρικό ERP (Enterprise Resource Planning) * Παρουσιάσεις των πωλητών στους υπάρχοντες και υποψήφιους πελάτες.

Μια στρατηγική mobile sales force απαιτεί το ταλέντο της πώλησης, του μάρκετινγκ και της τεχνολογίας. Συνδυάζοντας αυτά τα όπλα, ένας οργανισμός μπορεί να θέσει το πλαίσιο για ένα δυναμικό μήνυμα πώλησης, που κερδίζει την προσοχή που απαιτείται.

Mobile apps & OS. Η χρήση των κατάλληλων mobile apps μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα των υπαλλήλων και να τους κάνει πιο αποτελεσματικούς. Αν και υπάρχουν πάρα πολλά διαφορετικά mobile apps, τόσα ώστε, μάλλον, να προκαλούν σύγχυση, οι CIOs μπορούν να βοηθήσουν στη θέσπιση προτύπων, για την πρόσβαση και τη δημιουργία εταιρικών εγγράφων, όπως και την επεξεργασία τους από tablets. Aν και αρκετοί δείχνουν προτίμηση στο iOS, τα Android tablets έχουν βελτιωθεί σημαντικά, τόσο στο θέμα της ασφάλειας όσο και της ευχρηστίας, κερδίζοντας με το σπαθί τους την είσοδο στο χώρο των επιχειρήσεων. Οι CIOs, με στελέχη που θέλουν να επιζητούν να χρησιμοποιούν τα Android tablets τους στο εταιρικό δίκτυο, διαθέτουν, πλέον, μια αυξανόμενη λίστα από επιλογές virtualization, τόσο από καθιερωμένους vendors, όσο και από εταιρείες start-ups.

Οι CIOs είναι καλό να λάβουν υπόψη τους, πώς οι πελάτες του οργανισμού τους αλληλεπιδρούν με τις online υπηρεσίες τους μέσω tablets. Για να ελέγχει κανείς το πώς οι εξωτερικοί πελάτες αλληλεπιδρούν με τον οργανισμό, ίσως χρειάζεται να δώσει περισσότερη σημασία στην HTML 5 και τη δυνατότητα ανάπτυξης mobile apps εσωτερικά. Η ανάπτυξη μιας σωστής στρατηγικής tablets από έναν CIO μπορεί να βοηθήσει τους χρήστες της επιχείρησης να επωφεληθούν από τις τελευταίες εξελίξεις στα tablets και τις καινοτομίες στα mobile apps. Με αυτόν τον τρόπο το mobility μετατρέπεται σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση, εξαλείφοντας τις αμφιβολίες, τις αβεβαιότητες και το γραφειοκρατικό αδιέξοδο που ταλανίζει μερικές από τις στρατηγικές mobile σήμερα.


Ψηφιακή σύγκλιση
Το μομέντουμ που χαρακτηρίζει τα tablets δείχνει πολύ δύσκολο να αναχαιτιστεί, κάνοντας πολλούς να αναρωτιούνται τι θέση θα είχαν τα παραδοσιακά notebooks στο μελλοντικό mobile κόσμο. Παρόλο αυτά, φαίνεται ότι υπάρχει χώρος και για τα δύο. Ο λόγος είναι απλός: αν και τα tablets έφεραν μια μικρή επανάσταση στο computing, προσφέροντας εξαιρετική mobile εμπειρία χρήσης (για Web browsing, διαχείριση emails, κατανάλωση media και apps), ωστόσο, χωρίς την ύπαρξη εξωτερικού πληκτρολογίου, δεν βολεύουν για τη διεκπεραίωση βασικών εργασιών γραφείου. Για τις εντατικές, παραδοσιακές, εργασίες γραφείου, για εργασίες παραγωγικότητας και για το gaming τα notebooks εξακολουθούν να έχουν τον πρώτο λόγο. Βέβαια, όσοι προτιμούν να χρησιμοποιούν τα tablets τους έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν διάφορα αξεσουάρ, τα οποία αντισταθμίζουν την άνεση που προσφέρει ένα laptop.

Θα μπορούσε να πει κανείς ότι τα tablets είναι ιδανικά για την κατανάλωση πληροφορίας (και media), ενώ τα notebooks είναι πιο κατάλληλα για τη δημιουργία πληροφορίας (και media). Η ανάγκη χρήσης στο επιχειρηματικό περιβάλλον τόσο των tablets όσο και των notebooks άνοιξε το δρόμο σε μια νέα κατηγορία, τις υβριδικές συσκευές, οι οποίες μπορούν να παίξουν το ρόλο τόσο του tablet όσο και του φορητού υπολογιστή. Οι υβριδικές συσκευές αποτυπώνουν την τάση σύγκλισης ανάμεσα σε δύο διαφορετικές προϊοντικές κατηγορίες, μια τάση που θα τη δούμε να εντείνεται μέσα στα πέντε επόμενα χρόνια. Το πλεονέκτημα των πολυλειτουργικών συσκευών είναι ότι συνδυάζουν τις πιο χρήσιμες λειτουργίες από κάθε μία κατηγορία σε ένα μοναδικό προϊόν.

Σκιαγραφώντας την αγορά
Αν και φαίνεται να έχει πλησιάσει το σημείο κορεσμού, η αγορά των tablets δεν δείχνει σημάδια ανάκαμψης. Θετικές προοπτικές υπάρχουν για τα φθηνά tablets, τα οποία χρησιμοποιούνται σε κάθετες αγορές με ημιεπαγγελματικές εφαρμογές, όπως στο real estate, τις μεταφορές, τον ξενοδοχειακό και ιατρικό χώρο, την ψυχαγωγία και φυσικά την εκπαίδευση. Οι συνεχείς βελτιώσεις, όπως οι ταχύτεροι επεξεργαστές, η μεγαλύτερη αυτονομία της μπαταρίας, οι βελτιωμένες οθόνες και η καλύτερη υποστήριξη των ασύρματων συνδέσεων θα βοηθήσουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς. Από την άλλη, η ζήτηση στην αγορά των high end notebooks θα συνεχίζει να είναι ισχυρή. Καθώς τα στελέχη θα αναζητούν τις υψηλές επιδόσεις ενώ είναι καθ’ οδόν, θα συνεχίσει να υπάρχει ζήτηση για την κατηγορία των λεγομένων desktop replacements.

Προσφέροντας εξαιρετικές επιδόσεις και γραφικά, όπως και χορταστικό storage, αυτές οι συσκευές θα συνδυάζουν τις δυνατότητες ενός desktop με μια αυξημένη ευελιξία και φορητότητα. Τέλος, αν και η αγορά έχει γεμίσει με τα λεγόμενα “no-name” tablets κλώνους, τα οποία πωλούνται, συνήθως, online σε διάφορα ηλεκτρονικά καταστήματα και σε πολύ καλές τιμές, θα πρέπει κανείς να είναι αρκετά επιφυλακτικός απέναντί τους, καθώς ενδεχόμενα να υπάρχουν προβλήματα με την ασφάλεια και την τεχνική υποστήριξή τους, αντισταθμίζοντας, έτσι, τη χαμηλή τιμή τους.


Πρωτοπορώντας μέσω του mobility
Ο Στράτος Καλός, IT Supervisor, Sales and Distribution, Διεύθυνση Τεχνολογίας Πληροφορικής της ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε., αναλύει τα οφέλη που προκύπτουν από την εκμετάλλευση των tablets σε ένα σύγχρονο οργανισμό.

netweek: Πώς το αξιοποιείτε το mobility;

Στράτος Καλός: H ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε. αντιμετωπίζει διαρκώς αυξανόμενο ανταγωνισμό, σε αγορές που αλλάζουν με μεγαλύτερη ταχύτητα από κάθε άλλη φορά. Η αποτελεσματική διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες βρίσκεται, πλέον, στο επίκεντρο κάθε επιχειρηματικής λειτουργίας. Ακόμη, η ανάγκη για την επιχείρηση να λειτουργεί χωρίς γεωγραφικούς ή χρονικούς περιορισμούς, επιβάλλει την αξιοποίηση λύσεων «επιχειρησιακής φορητότητας» που θα ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις εργασίας εκτός γραφείου. Ειδικότερα, από το 2004 έως και σήμερα η εταιρεία μας ανέπτυξε τη λύση Mobility PDAs φορητής τιμολόγησης επί αυτοκινήτου (ex-van) σε όλο δίκτυο πωλητών και συνεργατών επαρχίας πανελλαδικά. Με τη χρήση φορητών συσκευών, οι συνεργάτες-πωλητές διεκπεραιώνουν το σύνολο των εργασιών που πραγματοποιούν όταν βρίσκονται στον τελικό πελάτη, ενώ έχουν και όλη εκείνη την πληροφόρηση που είναι απαραίτητη, ώστε να είναι περισσότερο αποτελεσματικοί στη δουλειά τους.

Επίσης μηχανογραφήθηκε και εφαρμόστηκε στο δίκτυο merchandising της εταιρείας πανελλαδικά, εφαρμογή merchandising, δίνοντας ένα εύρος ποιοτικών αναφορών. Τα οφέλη για την επιχείρηση: αύξηση των πωλήσεων, βελτιωμένη διαχείριση των αποθεμάτων, ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, άμεσος συγχρονισμός με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα για ολοκληρωμένη και real time εικόνα, δυνατότητα αξιοποίησης της εταιρικής πληροφόρησης άμεσα και παντού, αύξηση της παραγωγικότητας των στελεχών και συνεργατών, έλεγχος και μείωση του λειτουργικού κόστους και του κόστους επικοινωνίας, ελαχιστοποίηση των λαθών. Τα δεδομένα από τις παραπάνω εφαρμογές τροφοδοτούν το εργαλείο B.I. της εταιρείας που παράγει ποιοτικές και στατιστικές αναφορές, οι οποίες αποστέλλονται σε tablets ορισμένων στελεχών της εταιρείας.

Επίσης, χρησιμοποιούνται για τη λήψη και αποστολή εταιρικών email, καθώς και την πρόσβαση σε Intranet και portal εφαρμογές της εταιρείας, μέσω ασύρματου ή 3G δικτύου. Σε θυγατρική εταιρεία του ομίλου, υλοποιείται μια νέα πιλοτική εφαρμογή παραγγελιοληψίας και merchandising μόνο σε tablets, για παρουσίαση διαφημιστικού υλικού και στατιστικών αναφορών κατά την επίσκεψη του πωλητή στα κεντρικά γραφεία του πελάτη.

netweek: Mε ποιο κριτήρια εκτιμάτε ότι πρέπει να επιλέγονται τα tablets που προορίζονται για εταιρική χρήση;

Στράτος Καλός: Τα κριτήρια επιλογής ενός tablet για εταιρική χρήση θα πρέπει να βασίζονται στα πλεονεκτήματα που μας δίνει η συσκευή όπως: η ευκολότερη φορητότητα από ένα laptop, η δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία της εταιρείας από παντού , η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη διάρκεια της μπαταριάς, η κατάλληλη ανάλυση οθόνης κ.λ.π. Μια εταιρεία για να εισάγει τα tablets στην εταιρική της υποδοµή είναι εξαιρετικά σηµαντικό να συνυπολογίσει τα οφέλη και τα ρίσκα, αλλά και να εξετάσει µε ποια tablets θα πάρει το καλύτερο αποτέλεσµα. Στη συνέχεια θα πρέπει να δούμε τις πολιτικές ασφάλειας και διαχείρισης, καθώς και τις διαδικασίες της εργασίας, ώστε η ενσωμάτωση των tablets στην εταιρική υποδοµή να γίνει µε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα. Η εστίαση θα πρέπει να γίνει ανάµεσα στο business και το IT. Η εγγύηση καλής λειτουργίας των tablets από τον κατασκευαστή καιτο παρεχόμενο service που θα συμφωνηθεί για την γρήγορη επισκευή-αντικατάσταση της, είναι σημαντικά κριτήρια επιλογής.

netweek: Πόσο σας προβληματίζει το θέμα της ασφάλειας;

Στράτος Καλός: Τα Windows χρησιμοποιούνται σε πάρα πολλά εταιρικά PCs και βλέπουµε να επιλέγονται και στο χώρο των tablets. Η αξιοπιστία και η σταθερότητα των Windows, η ικανότητα χρήσης των, ήδη, υπαρχόντων εφαρμογών, αλλά και των πόρων συνολικά, όπως και η συνάφεια µε τα υπάρχοντα συστήµατα, αποτελούν τους παράγοντες που οδηγούν σε αυτή την απόφαση. Σε αυτές τις λειτουργίες συμπεριλαμβάνεται η αντοχή και ανθεκτικότητά τους, η ασφάλεια και η ευκολία διαχείρισής τους, η μεγάλη ταχύτητα σύνδεσης με το Internet και η συνδεσιμότητα WLAN, που ίσως να απαιτεί αναβάθμιση του bandwidth του δικτύου, λόγω της αύξησης των ασύρματων συνδεδεμένων συσκευών. Επίσης, η κεντρική απομακρυσμένη διαχείριση των tablets θα πρέπει να γίνεται μέσα από ένα ολοκληρωμένο πακέτο (MDM), όπου θα δίνεται η δυνατότητα ελέγχου της συσκευής απομακρυσμένα (απενεργοποίησης, εντοπισμού, locked, πολιτικές ασφαλείας κ.λπ.), καθώς και της διαχείρισης των εγκαταστημένων εφαρμογών (αναβάθμιση, κατάργηση κ.λπ.).