Ταχύτητες έως και 375 Mbps μέσω του κινητού ευρυζωνικού δικτύου 4G+ πέτυχε, πρώτη στην Ελλάδα, η Cosmote σε πιλοτικές δοκιμές.

Η Cosmote κατόρθωσε να αναβαθμίσει περαιτέρω τις ταχύτητες στο δίκτυό της 4G+ από τα 300 Mbps στα έως και 375 Mbps, μέσω της τεχνολογίας LTE Advanced – 3xCarrier Aggregation (3CA). δη αξιολογείται η επίδοση του δικτύου 4G+ LTE Advanced-3CA σε πραγματικές συνθήκες και η διαλειτουργικότητα με τα υφιστάμενα δίκτυα κινητών επικοινωνιών.