Τη σύσταση της εταιρείας επενδύσεων για εφαρμογές 5G και την έναρξη λειτουργίας της ανακοίνωσε η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας «ΕΕΣΥΠ». Σκοπός της εταιρείας, με την επωνυμία «Συμμετοχές 5G», είναι η δημιουργία και η διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών «Ταμείο Φαιστός» («Phaistos Fund»). Το «Φαιστός» έχει ως αποστολή τις επενδύσεις σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην έρευνα ή/και ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών που λειτουργούν σε υποδομές 5G, στους κλάδους των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας, της μεταποίησης, της βιομηχανίας, του τουρισμού, της υγείας, της πληροφόρησης και των δικτύων κοινής ωφέλειας. Το Ταμείο Φαιστός πρόκειται να χρηματοδοτήσει startup και υφιστάμενες επιχειρήσεις. Για τον σκοπό αυτό θα αξιοποιηθεί το 25% των εσόδων της δημοπρασίας της ΕΕΤΤ για τα δίκτυα 5ης γενιάς, δηλαδή περίπου 93 εκατ. ευρώ. To διοικητικό συμβούλιο της «Συμμετοχές 5G» διαμορφώνεται ως εξής:

  • Γιώργος Πολυχρονόπουλος, πρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
  • Αντώνης Τζωρτζακάκης, διευθύνων σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.
  • Σαλβατώρ Λεβής, εκτελεστικό μέλος.
  • Σωτήρης (Άκης) Μαρκάτος, εκτελεστικό μέλος.
  • Νίκος Καραπανάγου, εκτελεστικό μέλος του.
  • Δέσποινα Μαγδαληνή (Ντιάνα) Μαρκάκη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό.
  • Κωνσταντίνος Μεϊμέτης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.