O Τάσος Βρόντος, Διευθυντής Μηχανογράφησης της Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε. αναλύει στο netweek πώς η πληροφορική συμβάλλει στην ενίσχυση της αποδοτικότητας της εταιρείας, ενώ εξηγεί και τον ρόλο της τεχνολογίας στην εστίαση για βιώσιμη ανάπτυξη.

netweek: Ποιες είναι οι ιδιαίτερες ανάγκες της εταιρείας και ποιος ο ρόλος της πληροφορικής στην διαχείριση αυτών των αναγκών;

Τάσος Βρόντος: Καθώς η πορεία των Ελληνικών Γαλακτοκομείων είναι συνεχώς ανοδική, είναι λογικό στην εταιρεία να προκύπτουν συνεχώς ιδιαίτερες και απαιτητικές ανάγκες. Ταυτόχρονα, ο ρόλος της πληροφορικής αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διαχείρισης και κάλυψης των αναγκών αυτών.
Στον τομέα των πληροφοριακών συστημάτων, ο ρόλος της πληροφορικής συνίσταται στην παροχή μηχανογραφικών λύσεων 24×7, που εξυπηρετούν τόσο τις ανάγκες των χρηστών όσο και την διατήρηση της ομογενοποίησης και αυτοματοποίησης των διαδικασιών, με απώτερο στόχο την πλήρη ιχνηλασιμότητα και την απαλοιφή λαθών σε όλα τα στάδια παραγωγής και διανομής των προϊόντων μας.

Εργαλεία για αύξηση της συνεργατικότητας και επίτευξης στόχων αποτελούν σημαντικά εφόδια στα στελέχη του Ομίλου, για την σωστή διαχείριση και οργάνωση των έργων που υλοποιούμε.
Παράλληλα, μέσω κατάλληλων συστημάτων πληροφόρησης, παρέχονται προς τη διοίκηση των Ελληνικών Γαλακτοκομείων και τα στελέχη της, αναφορές και δείκτες αποδοτικότητας, τα οποία αξιοποιούνται για περαιτέρω ανάλυση και λήψη αποφάσεων.
Τέλος στον τομέα των υποδομών, ο ρόλος της πληροφορικής έγκειται στην ασφαλή πρόσβαση των χρηστών στα συστήματα του Ομίλου, καθώς και στη διασφάλιση της ακεραιότητας των πληροφοριών καθώς είναι πιστοποιημένη με ISO 27001.

Μπορείτε να αναφερθείτε πιο αναλυτικά σε συγκεκριμένα έργα/ τεχνολογίες που συμβάλουν στη βελτίωση της αποδοτικότητας της εταιρείας ή και στην ανάπτυξη της;

Βασικό μέλημα της διοίκησης των Ελληνικών Γαλακτοκομείων αποτελεί η αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας και την ανάπτυξη της μέσω καινοτόμων λύσεων. Την τελευταία πενταετία, ο Όμιλος Ελληνικά Γαλακτοκομεία, έχει προχωρήσει σε σημαντικές επενδύσεις σε έργα πληροφορικής, αναβαθμίζοντας και υλοποιώντας σειρά πληροφοριακών συστημάτων όπως για παράδειγμα το νέο ERP του Ομίλου (S/4 HANA), την αυτοματοποίηση των αποθηκών, μέσω ρομποτικών συστημάτων, την ψηφιοποίηση της παραγωγής καθώς και την αναβάθμιση των υποδομών μας με τις πλέον προηγμένες λύσεις που υπάρχουν στην παγκόσμια αγορά.

Τα τελευταία χρόνια ο επιχειρηματικός κόσμος μιλάει για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Σε ποιο στάδιο αυτού του ταξιδιού βρίσκεται η εταιρεία σας; Ποια είναι τα οφέλη που διαπιστώνετε και ποιες οι δυσκολίες που καλείστε να διαχειριστείτε;

Αναμφίβολα, η τάση που επικρατεί τα τελευταία χρόνια αναφορικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό δε θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο τον Όμιλο μας, καθώς υπάρχει σαφής κατεύθυνση από την διοίκηση μας, για συνεχή αξιολόγηση τεχνολογικών λύσεων που θα μπορούσαν να αφομοιωθούν και να προσαρμοστούν, για να καλύψουν τις όλο και αυξανόμενες ανάγκες του Ομίλου. Έργα όπως η ψηφιοποίηση της παραγωγής και των αποθηκών, σε συνδυασμό με την ψηφιακή καταγραφή των κινήσεων μαρτυρούν την υιοθέτηση ενός τέτοιου πλάνου.
Στα οφέλη του ψηφιακού μετασχηματισμού συγκαταλέγονται η αύξηση της παραγωγικότητας, η μείωση των λαθών, η υιοθέτηση κοινών διαδικασιών και η ιχνηλασιμότητα. Από την άλλη, δυσκολίες που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε σχετίζονται κυρίως με τον ανθρώπινο παράγοντα και περιλαμβάνουν την αφομοίωση και την εκπαίδευση των εργαζομένων στις νέες τεχνολογίες, όπως επίσης και την δημιουργία αντίστοιχης κουλτούρας.

Η εταιρεία σας επιδεικνύει σημαντική δέσμευση στην βιώσιμη ανάπτυξη. Ποιος ο ρόλος της τεχνολογίας μέσα σε αυτό το πλαίσιο; Μπορεί να λειτουργήσει ως αρωγός σε αυτή την προσπάθεια;

Σαφώς το αναπτυξιακό πλάνο της διοίκησης των Ελληνικών Γαλακτοκομείων αποσκοπεί σε μία βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη. Η τεχνολογία αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο, το οποίο μπορεί να συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων μας.  Αναφερόμενοι σε βιώσιμη ανάπτυξη, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και την προστασία του περιβάλλοντος, όπου μέσα από τη μεταφορά υπηρεσιών στο cloud, την αντικατάσταση παλαιών συσκευών και την υιοθέτηση πλάνου εξοικονόμησης ενέργειας έχουμε στόχο να μειώσουμε το χαρτί και να ελαττώσουμε τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας.

Μάλιστα, στο εγγύς μέλλον, αναμένεται περαιτέρω εξέλιξη και βελτίωση της τεχνολογίας με αποτέλεσμα μικροσκοπικοί επεξεργαστές να κατακλίσουν τον φυσικό μας κόσμο και να ενσωματωθούν σε επιπλέον διασυνδεδεμένες ασύρματα συσκευές, φέρνοντας στο προσκήνιο έννοιες, όπως κινητή υπολογιστική (mobile computing) και διάχυτη υπολογιστική (pervasive computing). Υπό το πρίσμα αυτό και δεδομένων των τεχνολογικών εξελίξεων, μπορεί να ειπωθεί πως η τεχνολογία της πληροφορικής μπορεί να λειτουργήσει ως αρωγός στην προσπάθεια για βιώσιμη ανάπτυξη.

Πώς διαμορφώνονται τα σχέδια της εταιρείας για το μέλλον σε ότι αφορά την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες;

Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν σημειωθεί εντυπωσιακές εξελίξεις στις ψηφιακές τεχνολογίες, καθώς η επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων εξελίσσεται δυναμικά σε μία νέα εποχή. Πληθώρα ετερογενών συσκευών με διαφορετικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες, ενσωματώνονται στο περιβάλλον των χρηστών με πρωτοφανή ταχύτητα, αποτελώντας μέρος της καθημερινότητάς τους.
Στα σχέδια της εταιρείας για το μέλλον συγκαταλέγονται η αξιοποίηση των νέων αυτών δυνατοτήτων που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες. Στόχος μας είναι να αντλήσουμε περισσότερα δεδομένα από τις μηχανές, να αυτοματοποιήσουμε και να ελέγξουμε διαδικασίες με χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, να καταργήσουμε όπου είναι εφικτό το χαρτί και να θωρακίσουμε με προηγμένες υπηρεσίες τα συστήματά μας.

Θα συνεχίσουμε λοιπόν να επενδύουμε τόσο στην ανάπτυξη και βελτιστοποίηση των διαδικασιών μας μέσω ισχυρών συνεργασιών με τους κορυφαίους στο χώρο της πληροφορικής, όσο και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων μας στις νέες αυτές τεχνολογίες. Στόχος μας είναι να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο τις τελευταίες τεχνολογικές λύσεις που υπάρχουν στην παγκόσμια αγορά ώστε να βελτιώσουμε τα κρίσιμα σημεία λειτουργίας μας, από την πρώτη ύλη των προϊόντων μας μέχρι τον τελικό καταναλωτή.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε. είναι μία οικογενειακή επιχείρηση 3ης γενιάς, που δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής τροφίμων συνεχίζοντας την αδιάκοπη λειτουργία της με προσφορά στην ελληνική οικονομία και στην πρωτογενή παραγωγή. Έχει παρουσία τόσο στην ελληνική αγορά όσο και σε 47 χώρες του εξωτερικού.
Η βαθιά και ακλόνητη πεποίθηση πως πίσω από κάθε τι καλό υπάρχει κάτι ακόμη καλύτερο και η σταθερή και πάγια φιλοσοφία για παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων είχε ως αποτέλεσμα την εστίαση στη χρήση ποιοτικών πρώτων υλών διασφαλίζοντας έτσι την ποιότητα και την ασφάλεια, δυο παράγοντες που κατατάσσονται στις πρώτες θέσεις ιεραρχίας των προτεραιοτήτων.
Σημαντικό ρόλο αποτελεί η ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων. Συνδυάζοντας τις εξαίρετες πρώτες ύλες, την υψηλή τεχνολογία, τις αυστηρές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στην παραγωγή καθώς και το μεράκι των εργαζομένων, η εταιρεία προσφέρει ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων με την αυθεντική παραδοσιακή γεύση, τα οποία έχουν κατακτήσει τις καρδιές των καταναλωτών.
Παράλληλα, με φροντίδα για το μέλλον και το βλέμμα στην κοινωνία η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ είχε πάντα στις προτεραιότητες της εταιρικής υπευθυνότητας τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
H ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε. πιστή στις αξίες της σχεδιάζει, επενδύει και καινοτομεί με σκοπό την αειφόρο ανάπτυξη αποδίδοντας αξία στους μετόχους, τους εργαζόμενους, τους προμηθευτές, τους πελάτες και τους καταναλωτές.