Σε πολλές βιομηχανικές μελέτες διακρίνω πλέον, ότι στελέχη κατατάσσουν την τεχνολογία ως την βασική αιτία επιχειρηματικής αλλαγής ανάμεσα σε πολλές επιλογές όπως ταλέντο, οικονομία, γεωπολιτική κατάσταση, επιχειρηματικό κλίμα, κοινωνία. Ενδεχομένως οι εξελίξεις στην παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη να έχουν διεισδύσει στα συμπεράσματα διαφόρων μελετών. Παρόλα αυτά οφείλουμε να βλέπουμε και συνδυαστικές εξελίξεις στον επιχειρηματικό χώρο μας. Ένα παράδειγμα είναι οι αλλαγές που συμβαίνουν ήδη όπως η παρακμή του «workism» και η άνοδος του «portfolio life».

3 στις 4 επιχειρήσεις παγκοσμίως αναμένουν διόγκωση του business demand μέχρι το 2027 και υπάρχουν πέντε νέες τάσεις που πρέπει να παρακολουθήσετε το 2024, σύμφωνα με το Harvard Business School.
(1) Η υβριδική εργασία θα εξελιχθεί και οι δια ζώσης εργάσιμες ημέρες μπορεί να μην σημαίνουν πλέον μια μετακίνηση προς το γραφείο. Οι ομάδες «Work from Anywhere» θα ρυθμίζουν συναντήσεις σε πολλά διαφορετικά σημεία όπως εταιρικά offsite, τοποθεσίες προαστίων η ακόμα και συνέδρια.
(2) Εντείνεται η αντίθεση στο «workism» – κάτι που εννοιολογικά αφορά στελέχη που διαμορφώνουν την ζωή τους σε έντονο βαθμό γύρω από το επάγγελμα τους, περιμένοντας να προσφέρει πράγματα που μερικές φορές δεν μπορεί, όπως η έννοια της κοινότητας. Πρακτικά οδηγεί στο «portfolio life».
(3) Η άνοδος του «portfolio life» είναι ένας νέος τρόπος όπου πλέον επαναπροσεγγίζουμε την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής
(4) Σε έναν μεταπανδημικό κόσμο, οι εταιρικές πολιτικές «caregiving» ή «wellbeing» εμφανίζονται στο προσκήνιο
(5) Η ανερχόμενη γενιά του «Gen X» και οι «Millennial Leaders» που προορίζονται για ηγετικές θέσεις θα επανακαθορίσουν την έννοια του «ηγέτη».

Μέσα σε όλες αυτές τις αναδυόμενες τάσεις, η αναλυτική και δημιουργική σκέψη του έμψυχου δυναμικού παραμένει η πιο πολύτιμη δεξιότητα οργανισμών, σύμφωνα με την έκθεση «Future of Jobs 2023» του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.