Το 2024 αναμένεται να φέρει πολλές συναρπαστικές εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας. Το πολλά υποσχόμενο για την τεχνολογική καινοτομία νέο έτος, θα συνεχίσει να μας οδηγεί σε φρενήρης ρυθμούς από την βιοτεχνολογία, μέχρι και την αξιοποίηση της δύναμης της κβαντομηχανικής. Η τεχνητή νοημοσύνη θα συνεχίσει να εξελίσσεται και να ενσωματώνεται περισσότερο σε διάφορες πτυχές της ζωής μας. Οι τεχνολογικές εξελίξεις, θα μας επιφέρουν και νέα διλήμματα, κοινωνικά ερωτήματα που θα απαιτήσουν μια προσεκτική ματιά της συνεχιζόμενης υιοθέτησης.

Η τεχνολογία θα συνεχίσει να εξελίσσεται και να μεταμορφώνει τον κόσμο μας με τρόπους που, οι περισσότεροι από εμάς, δύσκολα φανταζόμαστε. Θα αναγνωρίσουμε νέα οφέλη που θα αγκαλιάσουμε ως συναίτιοι στην τεχνολογική υιοθέτηση, αλλά, και νέες προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Η τεχνολογία όχι μόνο θα αλλάξει αυτό που κάνουμε, αλλά και ποιοι είμαστε.
Με άλλα λόγια το 2024 θα είναι η χρονιά ορόσημο για πολλούς οργανισμούς που θα εισαγάγουν ένα εντελώς νέο μοντέλο αλληλεπίδρασης με την τεχνητή νοημοσύνη και σύντομα, δεν θα μπορούμε να φανταστούμε την εργασιακή καθημερινότητα μας δίχως αυτήν. 82% των ηγετών αναμένουν ότι οι εργαζόμενοι θα χρειαστούν νέες δεξιότητες στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και διακρίνουμε ήδη μια αύξηση 79% ανά έτος στον αριθμό των δημοσιευμένων θέσεων εργασίας στο LinkedIn στις ΗΠΑ όπου αναφέρονται οι όροι “GPT” ή “GAI” (Generative AI).
Η ηγεσία ως μια κρίσιμη ικανότητα για κάθε οργανισμό, ειδικά στην ταχέως μεταβαλλόμενη παγκόσμια αγορά, σημαίνει ότι η εποχή απαιτεί την ανάπτυξη και βελτίωση ηγετικών ικανοτήτων. Μία από τις βασικές πτυχές της ηγεσίας το 2024 θα είναι η προσαρμοστικότητα. Οι ηγέτες οι οποίοι είναι ήδη σε θέση να αντιμετωπίσουν την πολυπλοκότητα, την αβεβαιότητα και την ασάφεια για να ανταποκριθούν με αμεσότητα και αποτελεσματικά στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις, γνωρίζουν ότι η ηγεσία δεν είναι μια σταθερή αξία με την οποία γεννιέται κανείς. Εξελίσσοντας και βελτιώνοντας τις ηγετικές ικανότητες, ο καθένας μπορεί να επιλέξει να αναπτύξει ηγετικά χαρακτηριστικά.