Το cloud είναι ένας ισχυρός παράγοντας για επιχειρηματική καινοτομία και δημιουργία αξίας. Σύμφωνα με μια πρόσφατη έκθεση της McKinsey & Company, το cloud μπορεί να δημιουργήσει περίπου 3 τρις. δολάρια σε EBITDA έως το 2030, με το μεγαλύτερο μέρος της αξίας να προέρχεται από νέους τρόπους χρήσης και όχι από εξοικονόμηση κόστους. Ωστόσο, η σύλληψη αυτής της αξίας απαιτεί μια στρατηγική προσέγγιση που αξιοποιεί τις δυνατότητες του cloud. Η έκθεση προσδιορίζει κάποια βασικά στοιχεία της ψηφιακής ηγεσίας που μεγιστοποιούν τα οφέλη του cloud.
(1) Στενή συνεργασία με ηγέτες επιχειρήσεων για να εστιάσουμε στα πιο αποτελεσματικά business cases που οδηγούν σε αύξηση εσόδων, ικανοποίηση πελατών, λειτουργική αποτελεσματικότητα. Αυτά τα business cases θα πρέπει να λάβουν κύρια προτεραιότητα στον στρατηγικό οραματισμό.
(2) Χτίζοντας ένα στιβαρό cloud baseline με στρατηγικό οραματισμό καθορίζεται το cloud roadmap, η cloud αρχιτεκτονική και cloud διακυβέρνηση, η επιλογή των προκρινόμενων, βάση κριτηρίων προτεραιότητας, παρόχων και συνεργατών cloud καθώς και η διασφάλιση της κυβερνοασφάλειας και συμμόρφωσης σε όλο το φάσμα cloud service μοντέλων (IaaS-PaaS-SaaS). Ένα στιβαρό cloud baseline μπορεί να επιτρέψει την ταχύτερη και πιο ομαλή υιοθέτηση του cloud, καθώς και να μειώσει τον κίνδυνο cloud sprawl και duplication. Η έκθεση αναφέρει ότι σχεδόν το 40% των εταιρειών συμφωνεί ότι η «επιχειρηματική αξία» καθορίζει πλέον ποιες εφαρμογές μετακινούνται στο cloud (σε σχέση με 27% το 2021 και το 2022). (3) Generative AΙ ως μια νέα κατηγορία τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να δημιουργήσει νέα δεδομένα, περιεχόμενο, για να βελτιώσει την πρόταση αξίας της μετάβασης στο cloud. Το Generative AI μπορεί να ξεκλειδώσει νέα business cases, να μειώσει το χρόνο και το κόστος της μετεγκατάστασης και αποκατάστασης εφαρμογών και να αυξήσει την παραγωγικότητα των ομάδων ανάπτυξης cloud υπηρεσιών. Η έκθεση εκτιμά ότι το Generative AI μπορεί να προσθέσει 75-110% μονάδες ROI στα προγράμματα cloud.