Στην εταιρεία Technicomer κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού και πακέτων λογισμικού για την αναβάθμιση και επέκταση των συστημάτων πληροφορικής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, στον οποίο η εταιρεία μειοδότησε, με το κόστος της προμήθειας να ανέρχεται στα 860.560 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Σημειώνεται ότι η Technicomer είχε αναδειχθεί προσωρινή ανάδοχος του έργου τον περασμένο Νοέμβριο, έχοντας καταθέσει τη μοναδική προσφορά για την ανάληψή του, ενώ ακολούθησε ο έλεγχος των δικαιολογητικών που υπέβαλε, ο οποίος εγκρίθηκε πριν από λίγες μέρες από την αρμόδια διεύθυνση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Η προμήθεια περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 540 υπολογιστές Dell OptiPlex 3070 Mini Tower BTO Configuration με πληκτρολόγιο, ποντίκι, οθόνη και ηχεία, πέντε φορητούς υπολογιστές Dell Vostro Notebook BTX 3580 και 60 σαρωτές EPSON Workforce DS-1660W, καθώς και ποικίλο εξοπλισμό και λογισμικό.

Μετά την ανακήρυξη της Technicomer ως οριστικής αναδόχου θα ακολουθήσει σύμβαση, που θα ορίζει λεπτομερώς την εκτέλεση της προμήθειας. Το σχέδιο της σύμβασης θα προωθηθεί στον επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο προβλεπόμενος προληπτικός έλεγχος νομιμότητας. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, η ολοκλήρωση της παράδοσης των προσφερομένων ειδών από την εταιρεία δεν θα ξεπερνά τους τέσσερις μήνες.