Τα οικοσυστήματα του χώρου εργασίας εξελίσσονται συνεχώς προκειμένου να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες ανάγκες τόσο των εργαζομένων όσο και των εργοδοτών για να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εμπειρία και να αποκομίσουν τη μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα. Ειδικά η πανδημία της Covid-19, άλλαξε δραστικά τις καθημερινές εμπειρίες πολλών στο χώρο εργασίας – μία αλλαγή που φαίνεται ότι ήρθε για να μείνει.

Φανταστείτε το workplace σας σε δέκα χρόνια από σήμερα. Αναμφίβολα, η τεχνολογία θα επηρεάσει τη φύση της εργασίας, τη δυναμική του ανθρώπινου δυναμικού και την ιδέα του χώρου εργασίας. Άλλωστε, ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι ήδη η βασική -αν όχι μοναδική- προτεραιότητα των εταιρειών.
Οι λύσεις digital workplace έρχονται για να βελτιώσουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι συνεργάζονται και εργάζονται σε ένα ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον.

Η καινοτομία μεγάλης κλίμακας ανθεί και οι εταιρείες όλων των μεγεθών και κλάδων δραστηριοτήτων αναζητούν να επενδύσουν σε πρωτοβουλίες που μπορούν να:
• αυξήσουν τη λειτουργική αποτελεσματικότητα
• αυτοματοποιήσουν τις επίπονες διαδικασίες και
• προσεγγίσουν τα σωστά ταλέντα.

Η επίδραση των νέων τεχνολογιών στο μέλλον της εργασίας
Πριν δούμε ποιες είναι οι τεχνολογίες που διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στον μετασχηματισμό των workplaces του μέλλοντος, αξίζει να δούμε την τεράστια μεταβολή στις δυναμικές του χώρου εργασίας εξαιτίας της ολοένα μεγαλύτερης ψηφιακής υιοθέτησης.
Οι νέες τεχνολογίες αναμένεται να επηρεάσουν τους χώρους εργασίας με τέσσερις βασικούς τρόπους:

1. Αποδοτικότητα (performance)
Οι έξυπνες μηχανές μπορούν να εκτελούν εργασίες που μέχρι τώρα μόνο οι άνθρωποι μπορούσαν. Το 38% των θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ αναμένεται να αυτοματοποιηθεί τα επόμενα 15 χρόνια, γεγονός που εκτιμάται ότι θα επηρεάσει 100 εκατομμύρια εργαζομένους ήδη από το 2025. Η τεχνολογία και ο αυτοματισμός με τεχνητή νοημοσύνη θα τροφοδοτήσουν την ψηφιακή υιοθέτηση στον τομέα της υγείας, της εκπαίδευσης, των τραπεζών, των κατασκευών, των logistics , της πληροφορικής και των υπηρεσιών. Συνδυάζοντας την τεχνολογία με τις ανθρώπινες δεξιότητες, οι θέσεις εργασίας θα γίνουν λιγότερο ρουτίνα, καθώς αναδύονται νέοι ρόλοι μέσα στους οργανισμούς. Η βασική εστίαση θα είναι στον σχεδιασμό εμπειρίας που αξιοποιεί τις αλληλεπιδράσεις ανθρώπου-μηχανής με στόχο τον ενισχυμένο έλεγχο των επιχειρηματικών διαδικασιών.

2. Υπευθυνότητα (Αccountability)
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα συνεχούς ανάπτυξης υποδομών. Οι on-site εργαζόμενοι, οι εξ αποστάσεως συνεισφέροντες και οι διαχειριζόμενες υπηρεσίες (managed services) διατηρούνται μέσω ενός κεντρικού συστήματος. Οι εταιρείες μπορούν να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις για τον κύκλο ζωής των εργαζομένων ώστε να αναπτύξουν αποτελεσματικές στρατηγικές που μεγιστοποιούν τα σύνολα δεξιοτήτων, τη δημιουργικότητα, την τεχνογνωσία, την αποτελεσματικότητα και την απόδοση για ένα δεδομένο έργο. Ακολουθώντας μια προσέγγιση για τη διαμόρφωση της απασχολησιμότητας με βάση τις απαιτήσεις ενός έργου, οι προσλήψεις θα επικεντρωθούν στις ικανότητες επίλυσης προβλημάτων με γνώμονα την απόδοση και όχι στην πλήρωση κενών θέσεων. Ενώ οι μηχανές εξοπλίζουν τις επιχειρήσεις με βελτιωμένη απόδοση, το ανθρώπινο κεφάλαιο θα έχει μεγαλύτερο μερίδιο στην παροχή λύσεων σε επιχειρηματικά προβλήματα.

3. Ευελιξία (flexibility)
Οι ψηφιακοί χώροι εργασίας και τα υβριδικά μοντέλα είναι ένας τρόπος μείωσης των γενικών εξόδων και αύξησης της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών. Μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, οι εταιρείες μπορούν να προωθήσουν ένα εξαιρετικά επεκτάσιμο, προσανατολισμένο στα αποτελέσματα και ευέλικτο εικονικό περιβάλλον εργασίας. Φανταστείτε να ζείτε σε έναν κόσμο όπου μπορείτε να εργαστείτε από οποιαδήποτε ζώνη ώρας και να έχετε αρκετό χρόνο για να εστιάσετε στην προσωπική σας ανάπτυξη. Μια πρόσφατη μελέτη από την PwC αποκάλυψε ότι το 72% των ηγετών επιχειρήσεων που ερωτήθηκαν δήλωσαν ότι η τεχνητή νοημοσύνη δίνει στους υπαλλήλους τη δυνατότητα να επικεντρωθούν σε ουσιαστική δουλειά, ενώ το 34% είπε ότι η τεχνητή νοημοσύνη απελευθερώνει χρόνο για πιο πολύτιμη εργασία. Τα ενοποιημένα εργαλεία επικοινωνίας επιτρέπουν την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ ομάδων σε διαφορετικές τοποθεσίες. Οι επιχειρήσεις επενδύουν σε τεχνολογία που υπερβαίνει τους γεωγραφικούς περιορισμούς για να απασχολήσουν, να καλλιεργήσουν και να διατηρήσουν πολύτιμα ταλέντα από όλο τον κόσμο.

4. Συμβατότητα (Compatibility)
Η τεχνητή νοημοσύνη, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT), τα big data και οι power BI λύσεις, εξορθολογίζουν τις επιχειρηματικές λειτουργίες, μειώνοντας τις επαναλαμβανόμενες μη αυτόματες εργασίες και προάγοντας την στρατηγική σκέψη. Η επικοινωνία, η επίλυση προβλημάτων, οι αναλυτικές δεξιότητες, η ικανότητα σχεδιασμού και η εξοικείωση με την τεχνολογία αποκτούν μεγαλύτερη σημασία με την άνοδο των ψηφιακών λύσεων στο χώρο εργασίας. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις απαιτούν από τους υποψηφίους με τη διανοητική ολκιμότητα να μαθαίνουν και να αναπτύσσονται συνεχώς μαζί με τους οργανωτικούς στόχους. Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, οι άνθρωποι θα πρέπει να δεσμευτούν για μια δια βίου μάθηση και αναθεώρηση των εφαρμοστέων δεξιοτήτων. Το καλύτερο κομμάτι του εκσυγχρονισμού είναι ότι η τεχνολογία έχει κατασκευαστεί για ανθρώπινες εμπειρίες, για να ενθαρρύνει τους εργαζόμενους να μάθουν περισσότερα για τη δουλειά τους και τον εαυτό τους.

5. Πολλά υποσχόμενες τεχνολογίες για το σύγχρονο workplace
Η ιδέα του γρήγορου εκσυγχρονισμού ενθαρρύνει τους περισσότερους κλάδους να επενδύσουν σε μια ψηφιακή στρατηγική ανάπτυξης. Η IDC εκτιμά ότι το 40% του συνόλου των δαπανών των επιχειρήσεων θα αφιερωθεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό μέσα στο 2022. Τι σημαίνει αυτό για το μέλλον της εργασίας; Δεν θα ήταν δίκαιο να πούμε ότι το AI, τα Big Data και το Cloud είναι αναδυόμενες τεχνολογίες, λόγω της μαζικής ανάπτυξης και ψηφιακής υιοθέτησης μόνο τα τελευταία δύο χρόνια. Ωστόσο, η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων και των κυβερνήσεων σε όλο τον κόσμο δεν έχει ακόμη ξεκλειδώσει το πλήρες δυναμικό των διαθέσιμων τεχνολογικών επιλογών.

Παρακάτω πέντε πολλά υποσχόμενες τεχνολογίες που θα υπαγορεύσουν την εξέλιξη των σύγχρονων χώρων εργασίας.

1. Low Code Process Automation
Ο αυτοματισμός είναι διαφορετικός από την τεχνητή νοημοσύνη. Ο αυτοματισμός είναι ένας τρόπος μεγιστοποίησης της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών για την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών, μειώνοντας τις ανθρώπινες εξαρτήσεις. Με την παραγωγή ψηφιακών συνόλων δεδομένων, η αυτοματοποίηση είναι, ωστόσο, υπεύθυνη για τις εξελίξεις στους αλγόριθμους μηχανικής μάθησης που συμβάλλουν στις πρωτοβουλίες τεχνητής νοημοσύνης. Βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας, μειώνοντας το κόστος και μειώνοντας τα ανθρώπινα λάθη, η αυτοματοποίηση μειώνει τον όγκο της επαναλαμβανόμενης εργασίας, ενθαρρύνοντας έτσι περισσότερο στρατηγικούς και δημιουργικούς ρόλους για τους εργαζόμενους.

Υπάρχουν δύο τύποι τεχνολογίας αυτοματισμού διεργασιών:
Robotic Process Automation (RPA) – Περιλαμβάνει την αυτοματοποίηση χρονοβόρων και επαναλαμβανόμενων εργασιών, όπως η εισαγωγή δεδομένων, η χρήση κωδικών και εφαρμογών. Μειώνοντας το κόστος χωρίς να αλλάζει η υπάρχουσα υποδομή, το RPA ενισχύει τη λειτουργική αποτελεσματικότητα εξαλείφοντας τη βαριά ανύψωση.
Business Process Automation – Bελτιώνει τις εταιρικές διαδικασίες από άκρο σε άκρο, τροφοδοτώντας τις επιχειρήσεις με πιο αποτελεσματικές δυνατότητες λήψης αποφάσεων. Ως θεμέλιο του στρατηγικού ψηφιακού μετασχηματισμού, οι σύγχρονες επιχειρήσεις εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από ακριβείς αποφάσεις που βασίζονται σε δεδομένα για τον μετασχηματισμό των υφιστάμενων λειτουργιών και διαδικασιών. Η αυτοματοποίηση διεργασιών χαμηλού κώδικα αναφέρεται στην ανάπτυξη λογισμικού αιχμής, χρησιμοποιώντας υπάρχοντα κώδικα, τράπεζες γνώσεων, προκαθορισμένο περιβάλλον χρήστη και προκαθορισμένες ρυθμίσεις που εξασφαλίζουν γρήγορη ανάπτυξη και εκτέλεση του έργου. Σύμφωνα με μελέτη της Gartner, περισσότερο από το 65% των δραστηριοτήτων ανάπτυξης εφαρμογών θα βασίζονται σε προσεγγίσεις χαμηλού κώδικα μέχρι το έτος 2024. Χρησιμοποιώντας χαμηλό κώδικα, χωρίς πλατφόρμες κωδικών, οι εταιρείες μπορούν να αυτοματοποιήσουν τις επιχειρηματικές διαδικασίες σε λίγες μόνο ημέρες σε αντίθεση με τους μήνες ή τα χρόνια στο παρελθόν, βελτιώνοντας έτσι τις παλαιού τύπου διαδικασίες.

2. Cloud Communication Platforms
Οι τεχνολογίες που βασίζονται στο cloud επιτρέπουν τις Ενοποιημένες Επικοινωνίες (UC) που έχουν ως αποτέλεσμα βελτιωμένη διαχείριση και συνεργασία εξ αποστάσεως. Η βελτιωμένη ροή εργασίας, η αποτελεσματική συνεργασία, η αυξημένη απόδοση και η ανεξαρτησία τοποθεσίας είναι όλα τα οφέλη της τεχνολογίας επικοινωνίας cloud. Αξιοποιώντας τη συνεργασία και την επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο μέσω βίντεο, φωνής, ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων, κοινής χρήσης αρχείων, κοινής χρήσης οθόνης, κεντρικών αποθετηρίων κ.λπ., το cloud επιτρέπει στις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται καλύτερα ένα παγκόσμιο ανθρώπινο δυναμικό. Λόγω της πανδημίας COVID-19, πολλοί οργανισμοί το 2020 και το 2021 χρησιμοποίησαν τα οφέλη των τεχνολογιών επικοινωνίας Cloud για να αξιοποιήσουν ένα υβριδικό μοντέλο ανθρώπινου δυναμικού. Οι πλατφόρμες Unified Communications and Collaboration που βασίζονται στο cloud παρέχουν ένα ασφαλές περιβάλλον για τη δημιουργία ενός ψηφιακού κόμβου στο χώρο εργασίας, που προσφέρει τεράστια ευελιξία στους εργαζόμενους και βελτιωμένη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων για τις επιχειρήσεις.

3. Τεχνολογίες που βασίζονται σε AI
Η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) είναι ένας τεράστιος τομέας με βαθιά μάθηση, μηχανική μάθηση, παραγωγή φυσικής γλώσσας, NLP και άλλη τεχνολογία αιχμής κάτω από την ομπρέλα του. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή ακόμα και smartphone, είναι πιθανό να εξαρτόμαστε καθημερινά από την τεχνητή νοημοσύνη.

Εάν έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ προγνωστικό κείμενο όταν στέλνετε μηνύματα στο WhatsApp, αυτό είναι ένα παράδειγμα του πώς η τεχνητή νοημοσύνη έχει πολλές καθημερινές εφαρμογές. Για ψηφιακές λύσεις στο χώρο εργασίας, η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει το παιχνίδι. Η τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπει στις επιχειρήσεις να εξάγουν και να ερμηνεύουν την επιχειρηματική ευφυΐα για βελτιωμένη απόδοση. Ο συνδυασμός AI και αυτοματισμού μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να προβλέψουν τη ζήτηση της αγοράς και να αξιολογήσουν τη συνολική απόδοση των δραστηριοτήτων τους σε πραγματικό χρόνο. Σε συνδυασμό με τη μηχανική μάθηση, η τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπει τη φουτουριστική αυτοματοποίηση διαδικασιών, όπου οι μηχανές κάνουν όλη την περίπλοκη εργασία.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να επεξεργάζεται Big Data από πολλαπλές ροές και να εξάγει κρίσιμες πληροφορίες που βοηθούν τις επιχειρήσεις να οργανωθούν και έτσι να εστιάσουν τις προσπάθειές τους στην ανάπτυξη. Επιπλέον, με τον εξορθολογισμό των επιχειρηματικών λειτουργιών, οι εργαζόμενοι έχουν περισσότερο χρόνο για να αναβαθμίζονται συνεχώς με την τεχνολογία. Η τεχνητή νοημοσύνη κάνει την εργασία πιο ικανοποιητική και ευχάριστη αλλάζοντας τον ρόλο των εργαζομένων στη γνώση σε μια πιο δημιουργική λειτουργία και λειτουργία επίλυσης προβλημάτων. Με insights που βασίζονται σε τεχνητή νοημοσύνη σχετικά με την απόδοση στο χώρο εργασίας, προσφέρεται στους εργαζόμενους ένας τρόπος να αναπτυχθούν στη δουλειά. Αυτό κάνει την ικανότητα για το μέλλον πιο εύκολη υπόθεση.

4. Digital Talent Platforms
Τα μοντέλα ταλέντων των επιχειρήσεων αλλάζουν λόγω της ευρείας χρήσης των πλατφορμών Digital Talent. Οι ηγέτες επιχειρήσεων μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μια παγκόσμια δεξαμενή ταλέντων εξοπλισμένη με ποικίλες ρυθμίσεις εργασίας, συλλέγοντας εξειδικευμένες γνώσεις για τον κύκλο ζωής των εργαζομένων σε πραγματικό χρόνο. Οι πλατφόρμες Digital Talent ενθαρρύνουν επίσης τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού να μελετούν τις τάσεις προσλήψεων, τις εμπειρίες των εργαζομένων, τη φθορά, την δέσμευση και τη μισθοδοσία. Το Keka HR είναι ένα παράδειγμα πλατφόρμας ψηφιακών ταλέντων, που χρησιμοποιείται από 6500+ ηγέτες HR σε 30 χώρες. Η πλατφόρμα βοηθά σε αναλύσεις ατόμων και δεδομένων, προσλήψεις και ενσωμάτωση, παρακολούθηση μισθοδοσίας και εξόδων, απόδοση, κουλτούρα και αφοσίωση εργαζομένων. Η αξιοποίηση ψηφιακών πλατφορμών ταλέντων μειώνει τον κίνδυνο πρόσληψης ανειδίκευτου εργατικού δυναμικού, προβλέπει τη διαθεσιμότητα ταλέντων, διαχειρίζεται τις εμπειρίες των εργαζομένων και βοηθά στον συντονισμό με έναν ψηφιακό χώρο εργασίας σε διαφορετικές τοποθεσίες. Έτσι, οι εταιρείες μεταπηδούν από τις προσλήψεις για θέσεις εργασίας στις προσλήψεις ταλέντων και δεξιοτήτων για να ανταποκριθούν στις συγκεκριμένες απαιτήσεις του έργου.

5. Κβαντική Υπολογιστική
Σύμφωνα με το Forbes, «οι κβαντικοί υπολογιστές θα μπορούν να προσομοιώνουν τον φυσικό κόσμο». Ο κβαντικός υπολογισμός αναφέρεται σε συστήματα που μπορούν να επεξεργαστούν δεδομένα χιλιάδες φορές πιο γρήγορα από οποιονδήποτε από τους υπολογιστές που βασίζονται σε τσιπ πυριτίου. Η βασική διαφορά είναι ότι καταναλώνουν πολύ λιγότερη ενέργεια. Με μια κολοσσιαία υπολογιστική ικανότητα, είναι επομένως δυνατό να χειρίζεστε εφαρμογές που βασίζονται σε τεχνητή νοημοσύνη που βασίζονται σε πολύπλοκο κώδικα χωρίς κόπο. Χρησιμοποιώντας κβαντικούς υπολογιστές, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μάθει από μεγάλα σύνολα πληροφοριών και να εκτελεί εντολές πολύ πιο γρήγορα. Ο κβαντικός υπολογισμός χρησιμοποιείται επί του παρόντος για ανάλυση δεδομένων και μοντελοποίηση, γεγονός που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να βελτιστοποιούν τις ικανότητές τους στη διαχείριση big data.

Ο κβαντικός υπολογιστής υποστηρίζει κάθε τύπο εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας (VR) και Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR). Ενισχύει την ακρίβεια και την αποτελεσματικότητα των διαγνωστικών και εκπαιδευτικών διαδικασιών που οδηγεί σε ταχύτερη και βελτιωμένη ανάπτυξη πληροφορικής. Επιπλέον, ο κβαντικός υπολογισμός μειώνει το κόστος πληροφορικής, βελτιώνει την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και προστατεύει ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα. Η επίμονη ανάπτυξη στον τομέα του Quantum Computing θα επιτρέψει την εξυπνότερη και πιο ισχυρή τεχνολογία για τον ψηφιακό χώρο εργασίας του μέλλοντος.

Eν συντομία
Ο αντίκτυπος των αναδυόμενων τεχνολογιών έχει ήδη μεταμορφώσει την αποτελεσματικότητα για τις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών. Βελτιώνοντας τη φύση της εργασίας, τη δυναμική του ανθρώπινου δυναμικού και την ιδέα ενός χώρου εργασίας, περισσότερες επιχειρήσεις θα καταφύγουν σε ψηφιακές λύσεις στο χώρο εργασίας και σε υβριδικό ανθρώπινο δυναμικό. Οι στρατηγικές ψηφιακού μετασχηματισμού στις επιχειρήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν ρεαλιστικές αλλά οραματιστικές προσεγγίσεις που ενσωματώνουν αναδυόμενες τεχνολογίες για βελτιωμένες λειτουργίες.
Τα πλεονεκτήματα των λύσεων στο χώρο εργασίας που υποστηρίζουν την τεχνολογία υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες μετρήσεις, όπως το κόστος και η αποτελεσματικότητα. Η διαχείριση αλλαγών είναι η κορυφαία προτεραιότητα και οι επιχειρήσεις προσαρμόζονται για να εξελιχθούν με τη νέα τεχνολογία. Οι δυνατότητες είναι απεριόριστες και η επιχείρησή σας πρέπει να βασίζεται σε λύσεις που μπορούν να δημιουργήσουν νόημα και αξία για τους τελικούς χρήστες.
Οι εταιρείες θα πρέπει να ευθυγραμμίσουν την οργανωτική τους δομή, την ηγεσία και το ανθρώπινο δυναμικό τους, με ένα όραμα για βιώσιμη καινοτομία μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Eiμαστε ψηφιακa eτοιμοι για το νeο workplace
Ο Απόστολος Ζησιμόπουλος, IT & Technology Marketing Manager, Coffee Island αναλύει την στρατηγική της εταιρείας του για την κάλυψη των νέων αναγκών σε ό,τι αφορά το σύγχρονο workplace

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, καθώς και η πανδημία και οι συνέπειες της, έφεραν στο προσκήνιο την συζήτηση για το νέο workplace και τους νέους τρόπους εργασίας. Ποιες είναι οι σημαντικότερες τάσεις σε αυτό τον τομέα σε ότι αφορά την επένδυση και αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών;

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Coffee Island ξεκίνησε αρκετά πριν την πανδημία με το σύνθημα: “Digital Coffee Island in a Digital world”. Η πανδημία μας βρήκε έτοιμους ψηφιακά σε όλους τους πυλώνες εταιρικής λειτουργίας που είναι οι εργαζόμενοι, οι συνεργάτες franchisee, αλλά και οι τελικοί καταναλωτές. Συνεχίσαμε απρόσκοπτα τις εργασίες μας για την επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων, αλλά ταυτόχρονα ωριμάσαμε ως οργανισμός πιο γρήγορα κάνοντας τις κατάλληλες επενδύσεις, την υλοποίηση έργων που μας θωράκισαν περαιτέρω για τις προκλήσεις της πανδημίας και της μετέπειτα περιόδου.

Σε ότι αφορά τις τάσεις του νέου workplace είμαστε ψηφιακά έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε σε αυτές, εφόσον ο οργανισμός μας το αποφασίσει. Στην κύρια τάση remote and hybrid work απαντάμε με τον κατάλληλο εξοπλισμό και το λογισμικό που επιτρέπει η εργασία να είναι αποδοτική από παντού και με την μέγιστη ασφάλεια. Το virtual team building μπορεί να επιτευχθεί με τις κατάλληλες πλατφόρμες στις οποίες έχουμε επενδύσει (Google suite).
Η τεχνολογία πιστεύω πως θα βοηθήσει και σε ένα ακόμα μεγάλο trend που είναι η συνεχής και εξ αποστάσεως εκπαίδευση του ανθρωπίνου δυναμικού. Οι προκλήσεις θα είναι πολλές, οι συζητήσεις περισσότερες και η εταιρεία μας είναι ψηφιακά έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε πρόκληση.

Πώς διαμορφώνονται σήμερα οι ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού και τα ζητούμενα των εταιρειών σε ότι αφορά τον χώρο και τους τρόπους εργασίας και πώς επηρεάζονται από τον ψηφιακό μετασχηματισμό;

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η σωστή χρήση της τεχνολογίας βοηθάει τις εταιρίες στην αντιμετώπιση των νέων ζητούμενων. Η εργασία σε ευέλικτα ωράρια, η εργασία από το σπίτι αλλά ακόμα και η εργασία από άλλη πόλη ή χώρα είναι μια ανερχόμενη τάση.
Η Coffee Island με το δίκτυο της να επεκτείνεται εντός Ελλάδας σε κάθε γωνιά της, σε 100 πόλεις, αλλά και διεθνώς με καταστήματα και γραφεία σε εννέα χώρες είναι έτοιμη ψηφιακά να καλύψει, όποτε χρειαστεί την συγκεκριμένη τάση και να βρει τις απαιτούμενες λύσεις προς όφελος του οργανισμού και όλων των εργαζομένων σε αυτόν.

Ανταποκρίνονται οι νέες τεχνολογίες σε αυτό πού υπόσχονται; Υιοθετούνται από το ανθρώπινο δυναμικό σε ικανοποιητικό βαθμό; Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τον βαθμό υιοθέτησης και αξιοποίησης αυτών;

Το ανθρώπινο δυναμικό των εταιρειών συνήθως δυσκολεύεται προσωρινά να υιοθετήσει τις απαραίτητες ψηφιακές αλλαγές που επιτάσσει ο μετασχηματισμός κάθε οργανισμού. Το culture shift όπως λέμε προς την ψηφιοποίηση είναι ίσως το σημαντικότερο και πιο δύσκολο στοίχημα για κάθε εταιρεία. Χρειάζεται οι εργαζόμενοι να πειστούν για τα οφέλη της χρήσης μιας νέας τεχνολογίας, να εκπαιδευτούν σωστά, να γνωρίζουν το γιατί για καθετί που συντελείται και να γίνουν συμμέτοχοι στην ανάπτυξη. Πρέπει να αισθάνονται ασφάλεια και να νοιώθουν ότι οι ίδιοι βελτιώνονται αλλά και η απόδοσή τους αυξάνεται μέσα από κάθε τέτοια αλλαγή.
Σημαντικό, τέλος, ρόλο παίζει η βούληση των ομάδων διοίκησης για επενδύσεις και η υιοθέτηση των αναγκαίων νέων τεχνολογιών, ώστε με τη στήριξή τους να εμπνέουν και να κινητοποιούν τις ομάδες της επιχείρησης. Το τελευταίο το έχουμε πετύχει σε μεγάλο βαθμό στην Coffee Island και θεωρούμε ότι είναι και ο λόγος που η ψηφιακή μας ωριμότητα είναι σε υψηλά στάνταρ.

Ποιες είναι οι ενέργειες και τα έργα της εταιρείας σας σε αυτό το πλαίσιο;

Οι αλλαγές που συντελούνται γύρω μας είναι ραγδαίες και σε αυτό ρόλο παίζει η τεχνολογία και τα ψηφιακά άλματα που γίνονται σε κάθε τομέα. Η τεχνολογία γεννάει προσδοκίες σε εργαζόμενους, συνεργάτες, καταναλωτές (ταχύτητες, συνδεσιμότητα, πληροφόρηση) και ταυτόχρονα αυξάνει τον ανταγωνισμό. Εταιρίες κολοσσοί που δεν ακολούθησαν τις τάσεις και δεν έκαναν το δικό τους μετασχηματισμό οδηγούνται στο να συρρικνώνονται ή να μην υπάρχουν. Ανερχόμενες εταιρείες με εφόδιο την υψηλή τεχνολογία και την καινοτομία γίνονται πολύ γρήγορα κλαδικοί ηγέτες. Όλοι μιλάνε για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και οι εταιρείες σήμερα διαθέτουν μεγάλα ποσά και πόρους για να τον πετύχουν.
Εμείς λοιπόν παρακολουθούμε στενά όλα τα παραπάνω, επενδύουμε στις νέες τεχνολογίες και παράλληλα ολοκληρώνουμε πληθώρα έργων πληροφορικής. Υπερδιπλασιάσαμε την τελευταία διετία τις δαπάνες μας για ψηφιακές δράσεις και αυτό είναι μια τάση που έχουμε δεσμευτεί και αποφασίσει ότι θα συνεχιστεί και στα επόμενα χρόνια. Οχυρώσαμε τις υποδομές μας, μεταφέραμε αρκετές από αυτές σε περιβάλλον cloud, επενδύσαμε στις επικοινωνίες και τα δίκτυά μας, ώστε να μπορούμε να σχεδιάζουμε τα επόμενα βήματά μας σωστά, μεθοδικά και με ασφάλεια.

Εργασιακος χωρος και τροποι εργασιας του αυριο
Η πανδημία επιτάχυνε, και ο ψηφιακός μετασχηματισμός του εταιρικού και κοινωνικού περιβάλλοντος επέτρεψε, τον επανακαθορισμό του χώρου εργασίας του αύριο και των τρόπων που δουλεύουμε.
Του Δημήτρη Κατσάκου, Business Application Support and Data manager, Nestle
Ωστόσο, είναι οι ανάγκες ανθρώπων και εταιρειών, ανάγκες νέες αλλά και παλιές που τώρα μπορούν να ιδωθούν διαφορετικά, στις οποίες ο επανακαθορισμός οφείλει να απαντήσει. Ο βέλτιστος συνδυασμός των δύο αναγκών θα καθορίσει την επιτυχία της αλλαγής.

Οι ανάγκες των ανθρώπων είναι η ισορροπία προσωπικής και εργασιακής ζωής, η μείωση χαμένου χρόνου (π.χ. στις καθημερινές μετακινήσεις) και χρήματος (με τη δραματική αύξηση του μεταφορικού κόστους), η διατήρηση ουσιαστικών σχέσεων με τους συναδέλφους τους, η πρωτοβουλία – δημιουργικότητα – εφευρετικότητα στην εργασία σε βάρος των εργασιών ρουτίνας, η αίσθηση της ισονομίας, της αξιοκρατίας και της συμπερίληψης στην εργασία, η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός.

Όλα τα παραπάνω είναι και ανάγκες των εταιρειών. Γιατί ένα εργασιακό περιβάλλον που ευχαριστεί τον εργαζόμενο και ταυτόχρονα προωθεί την υπευθυνότητα, την συμπερίληψη και την ουσία απέναντι στον τύπο και τη ρουτίνα, οδηγεί αβίαστα και στην παραγωγικότητα. Επιπλέον, εταιρική ανάγκη είναι η ισορροπία ανάμεσα στο παλιό και το νέο και στις διαφορετικές ανάγκες των εργαζομένων της, ανάλογα με την ηλικία, το φύλλο, την οικογενειακή κατάσταση ή τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους. Βεβαίως ζητούμενο είναι και η επίτευξη των επιχειρηματικών πλάνων με τον βέλτιστο τρόπο και τη συναίνεση του εργαζόμενου.

Η απάντηση στις νέες ανάγκες
Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα υβριδικό μοντέλο εργασίας που θα συνδυάζει, κατά το δυνατόν, τα θετικά στοιχεία της δουλειάς από το σπίτι αλλά και από το γραφείο. Ένα μοντέλο που θα δίνει τη δυνατότητα επιλογής του χώρου εργασίας από τον εργαζόμενο, μέσα σε ένα σαφές πλαίσιο και με κανόνες που θα επιτρέπουν τον συνδυασμό της προσωπικής ευελιξίας με τη συλλογική συνύπαρξη και σχέση, την πρωτοβουλία με τη συνεργασία και την ομαδικότητα. Οι κανόνες, προσαρμοσμένοι στην κουλτούρα και τη φιλοσοφία κάθε εταιρείας, θα πρέπει να συζητηθούν ευρέως ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συναίνεση στο εσωτερικό της.

Ένα τέτοιο μοντέλο, με βάση το οποίο τις περισσότερες φορές δεν είναι όλοι οι συνεργάτες παρόντες στον ίδιο χώρο, χρειάζεται εξελιγμένα εργαλεία και εξοπλισμό επικοινωνίας (email, Chat, τηλεδιασκέψεις, IP τηλεφωνία, φορητές συσκευές), εργαλεία συνεργασίας, απομακρυσμένη χρήση εταιρικού λογισμικού (ορισμένα και από κινητές συσκευές), κατάργηση κατά το δυνατόν του χαρτιού (να μην ξεχνάμε και το περιβάλλον), αντικατάσταση σφραγίδων και υπογραφών από ψηφιακές εγκρίσεις, self-service διαδικασίες από τους εργαζόμενους, κλπ. Η πανδημία ανέδειξε την ευελιξία και προσαρμοστικότητα των εργαζόμενων σε νέα δεδομένα και συνθήκες, ειδικά όταν αυτά συμβαδίζουν με τις ανάγκες τους. Την ίδια στιγμή, οι χώροι εργασίας οφείλουν επίσης να προσαρμοστούν στο μέτρο των δυνατοτήτων. Η Nestle Ελλάς, εκτός από δράσεις για όλα τα παραπάνω, σχεδιάζει και την ανακαίνιση των κεντρικών της γραφείων που θα μετατραπούν σε «πράσινα» (με τη σχετική πιστοποίηση), αλλά και με χώρους προσαρμοσμένους στις νέες συνθήκες: Με κοινόχρηστους χώρους συνεργασίας, μεταβλητές σε μέγεθος αίθουσες συσκέψεων με υποδομή για υβριδικές συσκέψεις, μικρούς χώρους ad hoc συζήτησης, σχεδιασμού, brainstorming κλπ.

Ο ρόλος της πληροφορικής
Το τμήμα πληροφορικής αποτελεί χωρίς αμφιβολία βασικό επιταχυντικό παράγοντα του χώρου εργασίας του αύριο και του ψηφιακού μετασχηματισμού της εταιρείας. Σε στενή συνεργασία με όλα τα τμήματα, εξετάζουμε καινοτόμες ιδέες, εντοπίζουμε βελτιώσεις και προτείνουμε τις αντίστοιχες τεχνολογικές λύσεις.
Στο κέντρο βρίσκονται πάντα οι άνθρωποι μας, γι’ αυτό και επικεντρωνόμαστε στην ανάγκη απόκτησης νέων δεξιοτήτων, με συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση των ανθρώπων μας σε πρωτοποριακές τεχνολογίες, αλλά και με στοχευμένες προσλήψεις.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός εταιρειών και κοινωνίας είναι ήδη εδώ! Ο δρόμος θα είναι μακρύς αλλά και συναρπαστικός, αφού η τεχνολογία έρχεται να προσθέσει ανεκτίμητη αξία στις δυνατότητες ανθρώπων και εταιρειών. Στη Nestle Ελλάς βρισκόμαστε στην αιχμή των εξελίξεων, δοκιμάζοντας και υλοποιώντας νέες ιδέες και λύσεις που κτίζουν νέες ικανότητες στους ανθρώπους μας, παρέχουν νέες ευκαιρίες στους πελάτες μας, δημιουργούν νέες εμπειρίες στους καταναλωτές μας και δημιουργούν θετικό αποτύπωμα στο περιβάλλον.