Στην Cosmos Business Systems κατακυρώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο διαγωνισμός «προμήθεια αδειών λογισμικού και υπηρεσιών εγκατάστασης και συντήρησης για την αναβάθμιση των υποδομών των πληροφοριακών συστημάτων του ΤΕΕ». Η κατακύρωση του έργου έγινε έναντι 2,97 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια αδειών λογισμικού βάσεων δεδομένων, πιστοποίησης και ελέγχου χρηστών και παροχής διαδικτυακών εφαρμογών στις τελευταίες διαθέσιμες εκδόσεις, η εγκατάστασή τους σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, καθώς και η υποστήριξή τους με υπηρεσίες συντήρησης. Η προμήθεια αποσκοπεί στην αντικατάσταση, λόγω παλαιότητας, των σχετικών υπολογιστικών υποδομών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Οι εφαρμογές που λειτουργούν σήμερα και θα υποστηρίξουν τα παραπάνω είναι οι εξής:

  • Σύστημα MyTEE για την διαχείριση των στοιχείων των μελών, πληρωμή οικονομικών απαιτήσεων και έκδοση βεβαιώσεων
  • Σύστημα υπολογισμού αμοιβών ιδιωτικών έργων μηχανικών (6 εκατ. αιτήσεις)
  • Διαχείριση ψηφιοποιημένου φυσικού αρχείου μελών ΤΕΕ και Τεχνικών Επωνυμιών με δυνατότητα ατομικής πρόσβασης και λήψης αντιγράφων (2.5 εκατ. έγγραφα)
  • Σύστημα υποβολής και διαχείρισης δηλώσεων αυθαίρετων κατασκευών (3 εκατ. δηλώσεις βεβαιώσεις, 2.5 δισ. ευρώ εισπράξεις υπέρ δημοσίου)
  • Συγκρότηση μητρώου ελεγκτών δόμησης (ανάδειξη 3.500 ελεγκτών δόμησης με ηλεκτρονική αξιολόγηση)
  • Διαχείριση αιτήσεων και τυχαίας επιλογής ελεγκτών δόμησης για νέες κατασκευές (λειτουργία 4 ετών, 80.000 έλεγχοι και πορίσματα ελεγκτών με πλήρη διαφάνεια επιλογής)
  • Συγκρότηση Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτηρίων με διαδικασία αξιολόγησης (ηλεκτρονική αξιολόγηση 1.000 Ενεργειακών Επιθεωρητών)
  • Παροχή πιστοποίησης ιδιότητας μηχανικών σε τρίτους (OAUTH2, Ελληνικό Κτηματολόγιο, Ηλεκτρονική Πολεοδομία)
  • Σύστημα ηλεκτρονικής υποδοχής αιτήσεων αποφοίτων Πολυτεχνικών Σχολών για απόκτηση
  • Άδειας άσκησης επαγγέλματος με αυτόματη επιλογή τόπου και χρόνου εξέτασης