Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται το μεγάλο έργο για την ψηφιοποίηση αρχείων Πολεοδομικής Πληροφορίας. Σύμφωνα με πληροφορίες την περασμένη Παρασκευή, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης με τους αναδόχους του έργου, που χωρίζεται σε δύο τμήματα.

Το πρώτο – και μεγαλύτερο τμήμα – αναλαμβάνει να υλοποιήσει η ένωση εταιρειών «Vodafone – Netcompany Intrasoft – Nova».  Η αξία της σύμβασης για το πρώτο τμήμα ανέρχεται στα 139 εκατ. ευρώ, χωρίς να υπολογίζεται το δικαίωμα της προαίρεσης. Στο έργο δεν συμπεριλαμβάνονται οι υπηρεσίες δόμησης του δήμου Τρικάλων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, του δήμου Ηρακλείου στην Περιφέρεια Κρήτης, του πολεοδομικού ιστού των μητροπολιτικών δήμων στην Περιφέρεια Αττικής, του δήμου Πάτρας στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και του δήμου Καλαμαριάς στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η ψηφιοποίηση του αρχείου των οποίων θα γίνει στο πλαίσιο του έργου του Ψηφιακού Χάρτη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας από την απογραφή του 2011 τα κτίρια στους δήμους όλων των Περιφερειών της Ελληνικής Επικράτειας, ανέρχονται σε 4.100.000 περίπου και επομένως αναμένεται ο αριθμός των κτιρίων και των πολεοδομικών αδειών προς ψηφιοποίηση να είναι περίπου 3.500.000. Το δεύτερο- και μικρότερο τμήμα του έργου  («Μητρώο Κτιρίων και Γεωμετρική τεκμηρίωσή τους») αναλαμβάνει να υλοποιήσει η Netcompany Intrasoft, με την αξία της σχετικής σύμβασης να ανέρχεται στα 11 εκατ. ευρώ.

Το συγκεκριμένο τμήμα του έργου αφορά στην επέκταση του Ψηφιακού Χάρτη σε συγκεκριμένους δήμους της χώρας, με σημαντική οικιστική ανάπτυξη και μεγάλη πυκνότητα ακινήτων, ενισχύοντας τη βάση του νέου μητρώου κτιρίων. Μέσω του τρισδιάστατου χαρτογραφικού υποβάθρου θα πραγματοποιηθεί η γεωμετρική τεκμηρίωση της συνολικής επιφάνειας που καταλαμβάνουν όλα τα κτίρια καθώς επίσης και του υψομέτρου τους, επομένως και του συνολικού τους εμβαδού