Με τίτλο «Greece at the forefront of a new digital world» πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 29 Μαΐου 2009 το συνέδριο των Financial Times, με τη συνεργασία της BOUSSIAS, για τη σύγκλιση των κλάδων Τηλεπικοινωνιών, Μέσων & Τεχνολογίας στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία.

Στο συνέδριο αναλύθηκαν, μέσω παρουσιάσεων σημαντικών εισηγητών, οι προκλήσεις αλλά και οι ευκαιρίες που διανοίγονται σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό τοπίο που διαμορφώνεται από τη σύγκλιση των Τηλεπικοινωνιών με τα Μέσα Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας. Με τη ραγδαία ανάπτυξη της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας σε ελληνικές επιχειρήσεις και νοικοκυριά, διαμορφώνεται πλέον και στη χώρα μας μια νέα πλατφόρμα επικοινωνίας και ενημέρωσης προσιτή σε όλους και από οποιαδήποτε συσκευή (τηλεόραση, Η/Υ, κινητό τηλέφωνο). Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των Τηλεπικοινωνιών και Μέσων καλούνται να επενδύσουν στην αλλαγή.

Τα «χθεσινά» επιχειρηματικά μοντέλα δεν πληρούν τις προδιαγραφές επιτυχίας. Απαιτούνται συνεργασίες, επενδύσεις σε υποδομές και τεχνολογία καθώς και έμφαση στον εμπλουτισμό των υπηρεσιών. Το συνέδριο των Financial Times αποτέλεσε τη βάση για έναν εποικοδομητικό διάλογο, καθώς παρουσιάστηκε αφενός η στρατηγική της Πολιτείας για τις επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες και την εξυπηρέτηση του πολίτη, και αφετέρου η χαρτογράφηση της νέας συγκλινόμενης περιοχής των Τηλεπικοινωνιών και Μέσων από τη σκοπιά των εταιρειών που διαμορφώνουν το νέο αυτό περιβάλλον. Το συντονισμό των εργασιών του συνεδρίου είχε ο Paul Taylor, Technology Columnist και US Telecom Editor, των Financial Times.

Καινούργιες ευκαιρίες και η συμβολή του κράτους
Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, Δημήτρης Πλατής, ανέλυσε στην παρουσίασή του τον στόχο της ελληνικής κυβέρνησης που δεν είναι άλλος από το να μην γίνει η Ελλάδα ουραγός της παγκόσμιας ανάπτυξης. Εξήγησε ότι η χώρα μας πραγματοποιεί τα τελευταία χρόνια σημαντικά ψηφιακά άλματα και παρουσιάζει ουσιαστική πρόοδο και ανάπτυξη στην ευρυζωνικότητα, τη χρήση του διαδικτύου, στην Κοινωνία της Πληροφορίας, γεγονός που αντανακλάται σε όλους τους δείκτες (επιχειρήσεις, δημόσια διοίκηση).

Ο Δημήτρης Πλατής σημείωσε τη δυναμική πορεία της Ελλάδας προς την ψηφιακή σύγκλιση με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Μάλιστα πρόκειται για μια πραγματικότητα που δεν αποτυπώνεται μόνο σε αριθμούς και διαγράμματα αλλά βιώνεται από τους έλληνες πολίτες. Για την ενίσχυση των απόψεών του ο Γενικός Γραμματέας του ΥΜΕ μίλησε με συγκεκριμένα παραδείγματα: Η διείσδυση της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή αγγίζει το 13,4 % επί του συνόλου του πληθυσμού όταν το 2004 ήταν μόλις 0,1%. Ταυτόχρονα αναφέρθηκε και στις νέες τεχνολογίες οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ελληνικών επιχειρήσεων. Το ψηφιακό προφίλ των ελληνικών επιχειρήσεων που απασχολούν πάνω από 10 εργαζόμενους είναι πλέον αντίστοιχο με αυτό της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Οι εξελίξεις του κλάδου ΤΜΤ στην Ελλάδα
Στις εξελίξεις του κλάδου TMT στην Ελλάδα αναφέρθηκε ο καθ. Βασίλειος Ασημακόπουλος, Ειδικός Γραμματέας Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών, ο οποίος μίλησε για αυτούς που δεν υποστηρίζουν ένθερμα τις προσπάθειες της ψηφιακής Ελλάδας και ισχυρίζονται ότι δεν προχωράει με γοργούς ρυθμούς. Επισήμανε βέβαια ότι πρόκειται για κάποιους που δεν σχετίζονται με την τεχνολογία και φυσικά η εντύπωσή τους απέχει από την πραγματικότητα. Εφερε ως παράδειγμα τις πόλεις της περιφέρειας στις οποίες έχουν γίνει επενδύσεις σε ευρυζωνικά δίκτυα, πάντα με κρατική στρατηγική χρηματοδότησης.

Ο Βασίλειος Ασημακόπουλος τόνισε ότι η Ελλάδα «τρέχει» σε ευρυζωνικότητα πολύ γρήγορα διότι υλοποιήθηκαν δύο σημαντικοί στόχοι στο πλαίσιο της ευρυζωνικής στρατηγικής: α) το 2006 συντελέστηκε η απελευθέρωση της αγοράς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και β) υπήρξε ισχυρή χρηματοδότηση για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στην περιφέρεια. Επίσης υποστήριξε ότι το ψηφιακό χάσμα που χώριζε τις νέες γενιές από τις αντίστοιχες της Ευρώπης έχει «κλείσει» για πάντα και η νέα γενιά των Ελλήνων είναι πια ισότιμη στη χρήση των τεχνολογιών.

Η μεταμόρφωση του κλάδου των τηλεπικοινωνιών
Ο Δρ. Ηλίας Δρακόπουλος, Chief Commercial Officer, Enterprise & Business Services του ΟΤΕ ξεκίνησε την παρουσίασή του με τη διαπίστωση ότι οι εξελίξεις σε όλους τους τομείς κινούνται με ρυθμούς πρωτόγνωρους. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αγορά των τηλεπικοινωνιών που διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ωστόσο, επισήμανε ότι πρόκειται για μία αγορά που επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία. Ο Ηλίας Δρακάπουλος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις νέες τεχνολογίες που έχουν ρυθμούς αποδοχής δύο με τρεις φορές πιο γρήγορους από ότι στο παρελθόν.

Ταυτόχρονα, τόνισε ότι η φύση της καινοτομίας αλλάζει: είναι πιο ρευστή και απαιτεί ευρύτερη συνεργασία για την επίτευξή της. Αυτή η τεχνολογική επανάσταση δίνει τη δυνατότητα για την ανάπτυξη μιας νέας οικονομίας, η οποία μπορεί να περιγραφεί ως μία ψηφιακή δικτυωμένη οικονομία.Enabling the telecom transformation
Ο Andrew Lund, Communications Sector Director, Microsoft Central & Eastern Europe αναφέρθηκε στα μικρά βήματα που έχουν προηγηθεί μέχρι να φτάσουμε στη σύγκλιση. Τέτοια παραδείγματα περιλαμβάνουν την μετατροπή αναλογικού/ψηφιακού που παραδίδει το περιεχόμενο σε πολλές συσκευές, το computing σε κινητά τηλέφωνα, τη βασική αλληλεπίδραση με την τηλεόραση κ.ά. Με βάση αυτά συντελείται και το μεγάλο επόμενο βήμα που σχετίζεται με τη διασύνδεση.

Ο Andrew Lund επισήμανε ότι παρά την οικονομική δυσπραγία τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος, καθώς γίνεται πολύς λόγος για την παγκόσμια σύνδεση. Παρατηρείται σε παγκόσμιο επίπεδο μεγάλη υιοθέτηση της τεχνολογίας, ενώ και ο αριθμός των ανθρώπων και των συσκευών αυξάνεται ραγδαία. Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην ανάγκη, ιδιαίτερα της νεότερης γενιάς χρηστών, να νιώθουν μονίμως συνδεδεμένοι.

Η τεχνολογία και τα ΕΛΤΑ
Ο Ιωάννης Χρυσολοράς, Director, Hellenic Post-ΕΛΤΑ προσπάθησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις ότι δηλαδή τα Ελληνικά Ταχυδρομεία δεν θα μπορούσαν να έχουν θέση σε ένα συνέδριο τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας τονίζοντας την εξέλιξη και του παραδοσιακού ταχυδρομείου. Τα ΕΛΤΑ έχουν πια μια νέα αποστολή που δεν περιορίζεται στην παροχή υπηρεσιών γραπτής επικοινωνίας. Σήμερα υπάρχει η τάση για ανταλλαγή email. Ακολουθώντας τις τάσεις της διεθνούς αγοράς, οι επιστολές από ψηφιακή μορφή κάποια στιγμή πρέπει να μετασχηματιστούν και να λάβουν φυσική μορφή, να γίνουν κλασικές επιστολές και αυτός είναι ο στόχος των ΕΛΤΑ.

Η Ευρώπη στο νέο ψηφιακό κόσμο
Οι φόροι στην κινητή τηλεφωνία είναι παράνομοι σύμφωνα με την νομοθεσία της Ε.Ε.», δήλωσε με έμφαση ο Mark McGann, πρώην CEO του Digital Europe, γεγονός δημιούργησε εντύπωση στην αίθουσα του συνεδρίου και έδωσε για μια ακόμα φορά το δικαίωμα στις επιχειρήσεις του κλάδου της κινητής τηλεφωνίας να αισθανθούν αδικημένες από το ελληνικό κράτος.

Ωστόσο, οι ελληνικές εταιρείες κινητής τηλεφωνίας μπήκαν επίσης στο στόχαστρο του Mark McGann, όταν έκανε αναφορά στην προσπάθεια της Ε.Ε. να βελτιώσει το χρόνο που απαιτείται για τη φορητότητα και διαπίστωσε ότι στη χώρα μας ο χρόνος αυτός απέχει αρκετά από το στόχο της μιας εργάσιμης ημέρας.

Τέλος, σε ερώτηση δημοσιογράφου, σχετικά με την ονομαστικοποίηση των καρτοκινητών, ο Mark McGann έδειξε να υποστηρίζει αυτήν την κίνηση, στο πλαίσιο της προσπάθειας των χωρών της Ε.Ε. να καταπολεμήσουν φαινόμενα τρομοκρατίας και να περιορίσουν την εγκληματική δραστηριότητα.

Η κινητή τηλεφωνία και η συνεισφορά της στην οικονομία
Σύμφωνα με τον Γιώργο Στεφανόπουλο, Γενικό Διευθυντή της Ενωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας, «Ο κλάδος της κινητής τηλεφωνίας παρουσίασε την τελευταία δεκαετία έναν εξαιρετικό ρυθμό ανάπτυξης και αποτέλεσε κινητήριο μοχλό για την ελληνική οικονομία». Ωστόσο, ο ίδιος αναρωτήθηκε «αν ο κλάδος μπορεί και με ποιες προϋποθέσεις να συνεχίσει να έχει αυτό το ρόλο». Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο Γ. Στεφανόπουλος, ο κλάδος το 2007 συμμετείχε στο 2% του ΑΕΠ και συνέβαλε στα έσοδα του κράτους κατά 1,8 δις ευρώ.

Για τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη, ο Γ. Στεφανόπουλος ζήτησε από το ελληνικό κράτος να γίνει πιο ευέλικτο σε θέματα αδειοδότησης, ώστε να επιταχυνθεί η ανάπτυξη του δικτύου και να υποστηριχθούν καλύτερα οι χρήστες τόσο σε υπηρεσίες φωνής όσο και σε σύγχρονες ευρυζωνικές υπηρεσίες δεδομένων. Σύμφωνα με τον Γ. Στεφανόπουλο, περισσότερα από 150 εκατ. ευρώ που εντάσσονται στον προϋπολογισμό ανάπτυξης του δικτύου των εταιρειών κινητής, μένουν παγωμένα εξαιτίας καθυστερήσεων στην έκδοση αδειών.

Επιπλέον, ζήτησε δίκαιη μεταχείριση των εταιρειών κινητής όσον αφορά την φορολόγηση των συνδρομητών, ενώ αναφέρθηκε και στο θέμα της ψηφιακού μερίσματος που αυτήν την περίοδο απασχολεί όλα τα κράτη της Ε.Ε. Τέλος, ζήτησε ανοιχτό διάλογο για το θέμα της ονομαστικοποίησης των καρτοκινητών, ώστε να γίνει με τα λιγότερα δυνατά προβλήματα για την ομαλή λειτουργία των εταιρειών.

Οι Ελληνες και η κινητή τηλεφωνία
Οι μικρές και μεγάλες ηλικίες μαζί με την περιφέρεια συντηρούν την ανάπτυξη της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, είναι από τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την τελευταία έρευνα της Focus Bari σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, η οποία εκτός των άλλων καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το 93% των Ελλήνων έχουν σήμερα κινητό τηλέφωνο.

Σύμφωνα με την Ξένια Κούρτογλου, Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο της Focus Bari, «η αύξηση της διείσδυσης του κινητού κατά 12% από το 2005 έως το 2009, προήλθε κατά κύριο λόγο από ηλικίες 45 έως 70 ετών, από την ευρύτερη χρήση του κινητού στο γυναικείο πληθυσμό, από την περιφέρεια και από παιδιά ηλικίας 7 έως 12 ετών».

Οι χρήστες καρτοκινητών συνεχίζουν να υπερτερούν σε σχέση με τους συνδρομητές με συμβόλαιο, ενώ 5% του πληθυσμού διαθέτει και τις δύο μορφές υπηρεσίας. Η χρήση του Internet μέσω κινητού είναι σύμφωνα με την Ξ. Κούρτογλου, η επόμενη μεγάλη τάση στην ανάπτυξη της κινητής τηλεφωνίας, καθώς σήμερα μόλις το 0,6% του πληθυσμού χρησιμοποιεί αυτήν την υπηρεσία.Φυσικοί περιορισμοί στην ανάπτυξη του broadband
Κοιτώντας με ειλικρίνεια την έξαψη που έχει δημιουργηθεί από την ανάπτυξη του ευρυζωνικού Internet στην Ελλάδα, ο Παντελής Τζωρτζάκης, Πρόεδρος, Forthnet – Nova επιχείρησε να βάλει κάποια θέματα πάνω σε πιο ρεαλιστικές βάσεις. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε σε τέσσερις βασικούς περιορισμούς που δημιουργούν τα όρια στην ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και των υπηρεσιών που τη συνοδεύουν. Το πρώτο όριο είναι αυτό που δημιουργεί η απόσταση του αποδέκτη των υπηρεσιών από τον πάροχο.

Οι ταχύτητες άνω των 20 Mbps που προσφέρονται σήμερα από τους παρόχους υφίστανται για αποστάσεις μικρότερες των 2 χλμ., ενώ όσο αυξάνεται η ταχύτητα των υπηρεσιών, τόσο η απόσταση γίνεται μικρότερη. Σε αποστάσεις άνω των 3,5 χλμ. που είναι και το σύνηθες, οι ταχύτητες περιορίζονται στα 3 Mbps που σημαίνει ότι είναι οριακά επαρκείς, ακόμα και για χαμηλής ανάλυσης IPTV υπηρεσίες. Ως περιοριστικοί παράγοντες λειτουργούν επίσης τα δικαιώματα διέλευσης, το κόστος ανάπτυξης υποδομών, αλλά και το ρυθμιστικό πλαίσιο.

Στη συνέχεια, ο Παντελής Τζωρτζάκης παρουσίασε κάποια στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία, το πολυσυζητημένο δίκτυο FTTH που θα μπορούσε να βελτιώσει σημαντικά τις επιδόσεις των υπηρεσιών broadband, αναμένεται να απορροφήσει πολύ περισσότερους πόρους σε σχέση με τους προβλεπόμενους. Επίσης, τόνισε ότι όπως είναι ευθύνη του κράτους να φέρει σε κάθε σπίτι φως, νερό και αποχέτευση, έτσι ίσως θα έπρεπε να είναι και ευθύνη του κράτους να φέρει και την οπτική ίνα, παρέχοντας στους πολίτες γρήγορη πρόσβαση σε υπηρεσίες και πληροφορίες.

Media Transformation: Development & Challenges
Στον σημαντικό ρόλο των δημοσίων ραδιοτηλεοράσεων στο συνεχώς διαμορφούμενο τοπίο των νέων τεχνολογιών που μεταλλάσσουν, χρόνο με το χρόνο, τις συμπεριφορές και τις συνήθειες του κοινού, αναφέρθηκε στην ομιλία του ο Κωνσταντίνος Κεκής, Executive Director, ΕΡΤ & Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, EBU. Ο εκπρόσωπος της ΕΡΤ, υποστήριξε ότι ο ανταγωνισμός από τους ιδιωτικούς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς έχει οδηγήσει τη δημόσια ραδιοτηλεόραση σε μία νέα προσέγγιση, στον εκσυγχρονισμό του προγράμματός της αλλά και σε μια πιο ορθολογική οργάνωση, ενώ τόνισε ότι η μόνη σταθερά μέσα στους κύκλους της ραδιοτηλεοπτικής ιστορίας είναι ότι «το κοινό επιβάλλει το περιεχόμενο που του αρέσει και το μέσο».

Αναφερόμενος στη σημερινή πρόκληση της σύγκλισης και των νέων τεχνολογιών, ο Κ. Κεκής υποστήριξε ότι απαιτούν από τις ραδιοτηλεοράσεις «μεγάλες προσαρμογές για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του κοινού. Η δημόσια ραδιοτηλεόραση δε, θα πρέπει με γρήγορα βήματα να προσαρμοστεί στο νέο φάσμα υπηρεσιών από την επίγεια ψηφιακή τηλεόραση μέχρι την interactive και την mobile τηλεόραση». Στις επιπτώσεις της σύγκλισης στα media γενικά αλλά και στα media της ελληνικής αγοράς αναφέρθηκε στην ομιλία του και ο αντιπρόεδρος του ομίλου ANT1, Θοδωρής Κυριακού.

«Η σύγκλιση έχει εξελιχθεί στη διάρκεια των χρόνων με διαφορετικές σε κάθε εποχή επιπτώσεις», επισήμανε και προέβλεψε ότι στο μέλλον «η σύγκλιση θα οδηγήσει προς το μοντέλο της μίας πλατφόρμας και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα το περιεχόμενο να είναι το αποκλειστικό κλειδί της επιτυχίας». Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του ANT1, η σύγκλιση καθοδηγείται από τον καταναλωτή, αφού αυτός είναι που ορίζει τι θέλει και ποια στιγμή το θέλει. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μόνη επιλογή για τα media είναι η αλλαγή.

Κατά την άποψη του Θ. Κυριακού τα ΜΜΕ, μέσα σε αυτό το εξελισσόμενο τοπίο, δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζουν την τεχνολογία ως απειλή, αλλά αντίθετα θα πρέπει να την αξιοποιήσουν ώστε να προσφέρουν καλύτερο προϊόν, «ακόμα και αν αυτό σημαίνει τη διάλυση των υπαρκτών επιχειρηματικών προτύπων ή τη λήψη δύσκολων αποφάσεων». Στη συνέχεια στο βήμα ανέβηκε ο Ηλίας Καβάγιας, Υπεύθυνος υπηρεσιών IPTV του ΟΤΕ, ο οποίος παρουσίασε το Conn-X TV, που όπως υποστήριξε «είναι ένα πρώτο βήμα της σύγκλισης τηλεπικοινωνιών και media.

Ανάλογες προσπάθειες για IPTV, δηλαδή μετάδοση τηλεοπτικού περιεχομένου μέσω πρωτοκόλλων Internet  υπάρχουν πολλές στην Ευρώπη και μάλιστα γνωρίζουν επιτυχία». Με ένα εντυπωσιακό live demonstration για τις δυνατότητες που προσφέρει το Conn-X TV το οποίο ενισχύσει σημαντικά την εμπειρία του χρήστη.

The converged Future of Telecom, Media & IT
Στις προκλήσεις και τις νέες ευκαιρίες που προκύπτουν από τη σύγκλιση αλλά και στις αλλαγές που απαιτούνται αναφέρθηκε ο Α. Παπασπυρίδης, Communications & Media Sector Lead, Microsoft Ελλάς. «Τα τελευταία 50 χρόνια οι αλλαγές που έχουν συντελεστεί δεν ήταν τόσο σημαντικές και ραγδαίες όσο αυτές της τελευταίας δεκαετίας», υποστήριξε «αλλαγές που αφορούν τόσο στη διανομή όσο και στα καινούργια μοντέλα προβολής που δημιουργεί μία καινούργια αγορά». Η πιο σημαντική όμως αλλαγή είναι η «προσωποποίηση» του περιεχομένου, στη δυνατότητα το κοινό να «ελέγχει τι περιεχόμενο θα λάβει, με ποιο τρόπο, ποιο μέσο, πότε και σε ποια συσκευή».

Σε αυτή την αλλαγή πρέπει να προσαρμοστεί και το είδος του περιεχομένου που προσφέρεται, αφού για παράδειγμα μία ταινία ή μία τηλεοπτική σειρά μπορεί να μην προσφέρεται για θέαση στην οθόνη ενός κινητού τηλεφώνου, αφού όπως δείχνουν και οι έρευνες «ο μέσος χρόνος παρακολούθησης περιεχομένου μέσα από το κινητό τηλέφωνο δεν ξεπερνάει τα 2,5 λεπτά». Τοποθετώντας και ο εκπρόσωπος της Microsoft στο επίκεντρο τον καταναλωτή και την εμπειρία που αναζητεί, το μέλλον βρίσκεται στο τρίπτυχο «any content, any network, any screen». Αυτό άλλωστε σημαίνει η σύγκλιση.Digital Divident: The road to a harmonized switchover
Για τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή και ειδικότερα στο ψηφιακό μέρισμα, αναφέρθηκε ο Αντιπρόεδρος της ΕΕΤΤ, Νικόλαος Κουλούρης. Οπως χαρακτηριστικά δήλωσε, «η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή είναι το βασικό βήμα προς τη σύγκλιση των τηλεπικοινωνιών, των media και της τεχνολογίας της Πληροφορικής». Η ψηφιακή μετάβαση δημιουργεί μοναδικές και πρωτόγνωρες ευκαιρίες που με τη σειρά τους μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικά οικονομικά αλλά και κοινωνικά οφέλη.

Ο Ν. Κουλούρης αναφέρθηκε στο παράδειγμα της Γαλλίας, «όπου υπολογίστηκε ότι κατάλληλη αξιοποίηση του Digital Divident μπορεί να αυξήσει το ΑΕΠ κατά 5 εκατ. ευρώ και να δημιουργήσει 80.000 καινούργιες θέσεις εργασίας. Το ψηφιακό μέρισμα περιλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος δυνατοτήτων, από την ψηφιακή τηλεόραση και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, μέχρι εφαρμογές χαμηλής κατανάλωσης αφού «η δημιουργικότητά μας και η διαθεσιμότητα του εύρους ζώνης είναι οι μοναδικοί περιορισμοί», επεσήμανε.

Ωστόσο, για την αξιοποίηση αυτών των καινούργιων ευκαιριών απαιτούνται δύσκολες αποφάσεις, προσεκτικός σχεδιασμός αλλά και διεθνής συντονισμός, αφού προκύπτουν καινούργιες ανάγκες για κανονιστικά πλαίσια και νομοθετικές ρυθμίσεις κυρίως στο κομμάτι της διαχείρισης του εύρους φάσματος.

Μονόδρομος η online παρουσία
Για τη σύγκλιση παραδοσιακών και νέων μέσων μίλησε και ο Γιώργος Σαλιάρης-Φασσέας -με τη μόνη διαφορά ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Google Greece δεν έθεσε το convergence ως έναν στόχο προς επίτευξη, αλλά ως μια πραγματικότητα που ζούμε όλοι σήμερα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα «οι εφημερίδες, καθώς όλες πλέον διαθέτουν πολύ ισχυρά sites».

Το μεγάλο στοίχημα που καλείται να κερδίσει η ελληνική αγορά media είναι η εξατομίκευση των μέσων από τον δέκτη μηνυμάτων-καταναλωτή, αφού, σύμφωνα με τον Γ. Σαλιάρη-Φασσέα «δεν απέχουμε πολύ από τη δημιουργία μιας απόλυτα προσωποποιημένης, drag-and-drop τηλεόρασης».

Ως εκπρόσωπος της Google, ο Γ. Σαλιάρης-Φασσέας αναφέρθηκε στην online αναζήτηση ως δομικό στοιχείο «χτισίματος» των brands, αφού «ο κόσμος ψάχνει και συγκρίνει προϊόντα στο διαδίκτυο» και έκλεισε την ομιλία του παρουσιάζοντας το εργαλείο Google Insights for Search, το οποίο παρέχει δωρεάν πληροφορίες σε όλους σχετικά με τους όρους αναζήτησης που εισάγουν οι χρήστες στο Google.

Ψυχαγωγία και τοπικό περιεχόμενο στο επίκεντρο
Στις αλλαγές που έφεραν στις ψηφιακές υπηρεσίες τα social media, στη σημασία της δημιουργίας τοπικού online περιεχομένου και στην ανερχόμενη δύναμη του online gaming industry αναφέρθηκε ο Mujdat Ayoguz, Director του Peppers & Rogers Group.

O M. Ayoguz περιέγραψε τις νέες μορφές των ψηφιακών υπηρεσιών που διαμορφώθηκαν μετά τη διάδοση του web 2.0 -on demand, personalized, portable, user generated- τονίζοντας ότι, παρά τις αλλαγές στο μοντέλο δημιουργίας αξίας, τα κλειδιά της επιτυχίας είναι η έμφαση στη δημιουργία τοπικού περιεχομένου και στην πελατοκεντρική προσέγγιση ως απαρχή δημιουργίας στρατηγικής διανομής ψηφιακών υπηρεσιών.

Ο ίδιος ανέφερε ως σημαντικές τάσεις στον ψηφιακό κόσμο που διαμορφώνεται σήμερα την παροχή εκπαιδευτικού περιεχομένου online και τα online games. Στα τελευταία, στάθηκε λίγο παραπάνω, εξηγώντας ότι αποτελούν σημαντικές πηγές εσόδων μέσω της πληρωμής συνδρομών από τους online παίκτες αλλά και το in game advertising.

Ασφάλεια δεδομένων και διοικητικές διαδικασίες καθορίζουν το μέλλον του teleworking
Στις τελευταίες τάσεις του teleworking  ήταν αφιερωμένη η παρουσίαση του Jose Olmos, Head of presales των f5 networks. «Σκοπός είναι να είμαστε αρκετά ευέλικτοι ώστε να “προλάβουμε” το client revolution» ανέφερε χαρακτηριστικά ο J. Olmos.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πάροχοι ψηφιακών υπηρεσιών σήμερα καλούνται να δώσουν περισσότερη προσοχή στις υπηρεσίες που διανέμονται με βάση το διαδίκτυο αλλά και σε αναδυόμενα μοντέλα, όπως είναι το SaaS (Software as a Service).

Ο ίδιος έδωσε μεγάλη έμφαση στην ασφάλεια των δεδομένων (ιδιαίτερα στο πλαίσιο της κανονιστικής συμμόρφωσης: HIPAA, PCI και GLBA), στην παροχή εύχρηστων και οικονομικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και στην παροχή υπηρεσιών για λειτουργικό που να είναι συμβατό με non windows machines.Τι γίνεται με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις;
 «Ολοι ξέρουμε ότι η τεχνολογική επανάσταση είναι ο “παράδεισος” του teenager αλλά τι γίνεται με το επιχειρηματικό Internet;» αναρωτήθηκε στην έναρξη της παρουσίασης του ο Δημήτρης Τσίγκος της Virtual Trip.

O Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας εστίασε στις ψηφιακές ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, επισημαίνοντας ότι χρειάζονται υποδομές λογικής OPEX, κι όχι CAPEX, που να είναι εύχρηστες, χωρίς να στερούνται λειτουργικότητας.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης του, ο Δ. Τσίγκος παρουσίασε το Solo Telco Gateway, μια νέα ολοκληρωμένη πλατφόρμα για Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους με δυνατότητα παροχής υπηρεσιών Ενοποιημένων Επικοινωνιών (Unified Communications) σε Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις.

Η Ελλάδα ως ψηφιακό «σταυροδρόμι»
Την πεποίθηση ότι η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει την τηλεπικοινωνιακή «γέφυρα» μεταξύ Ευρώπης και αναδυόμενων αγορών της Μέσης Ανατολής και Νοτιοανατολικής Ασίας εξέφρασε στην παρουσίαση του ο Ιωάννης Κωνσταντινίδης, Executive Commercial Director της Oteglobe.

Ο εκπρόσωπος της θυγατρικής του ΟΤΕ, που έχει ως αντικείμενο την παροχή διεθνών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών χονδρικής αναφέρθηκε στη σημαντική ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής αγοράς στην Ελλάδα -ιδιαίτερα μετά την απελευθέρωση της αγοράς- και στον ρόλο που καλείται να παίξει ως κεντρικός πάροχος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην περιοχή των Βαλκανίων, λόγω της ωριμότητας της ως telco marker αλλά και της γεωγραφικής της θέσης.

Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση: πρόβλημα ή ευκαιρία;
Η μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση αποτελεί σύμφωνα με τον Γιώργο Μαθιό, CEO, Digital Provider, τη μεγαλύτερη αλλαγή μετά την εφεύρεση της έγχρωμης τηλεόρασης, καθώς αναμένεται να επηρεάσει «κάθε ελληνικό νοικοκυριό». Το project για την ελληνική ψηφιακή, επίγεια τηλεόραση είναι ένα από τα πιο δύσκολα στην Ευρώπη, αφού η διείσδυση της αναλογικής επίγειας τηλεόρασης αγγίζει το 95% του πληθυσμού στη χώρα μας, ενώ ταυτόχρονα δεν υπάρχει άλλη, μαζική εναλλακτική πλατφόρμα.

Οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες του ελληνικού χώρου που απαιτεί μεγάλο αριθμό αναμεταδοτών, οι περισσότεροι από 10 εθνικής εμβέλειας και οι δεκάδες τοπικοί ελεύθεροι τηλεοπτικοί σταθμοί, καθώς και οι σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές που απαιτούνται καθιστούν τη μετάβαση δύσκολη. Στα παραπάνω πρέπει να προσθέσουμε το νομικό πλαίσιο που είναι ακόμα υπό καθορισμό, την οικονομική κρίση, το γεγονός ότι «το ευρύ κοινό δεν έχει αντιληφθεί τις συνέπειες της μετάβασης» αλλά και το χρονικό όριο των τριών ετών που επιβάλλει η ΕΕ. Με την επίτευξη της μετάβασης όμως, τα οφέλη είναι πολλαπλά: εικόνα άριστης ποιότητας, πολύ μεγαλύτερη κάλυψη, ηλεκτρονικοί οδηγοί προγράμματος και έξυπνες δυνατότητες εγγραφής.

Η θέση των διαφημιστών
Τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η διαφημιστική αγορά στο σύγχρονο πολύπλοκο επικοινωνιακό περιβάλλον ανέπτυξε στην παρουσίασή του ο Γρηγόρης Αντωνιάδης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδος. Η ύπαρξη πολλών μέσων επικοινωνίας και η χρήση αυτών ως εργαλεία αυτό-έκφρασης των καταναλωτών δημιουργεί νέα δεδομένα για τα media, τις διαφημιστικές εταιρείες και τα media shops της ελληνικής αγοράς.

Αντίθετα με την κοινώς διαδεδομένη πεποίθηση, «η χρήση των νέων τεχνολογιών δεν μείωσε τη χρήση των παραδοσιακών μέσων», όπως επισήμανε ο Γ. Αντωνιάδης. Από την πλευρά τους, η πρόκληση για τα media shops έγκειται στο να εντοπίσουν το καλύτερο περιεχόμενο, ενώ οι διαφημιστικές δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους στο concept των «media 360 μοιρών», δηλαδή στη σφαιρική προσέγγιση της διαφημιστικής προβολής,
σε όλα τα μέσα.