Την ανάπτυξη και παροχή λειτουργίας μίας διαδικτυακής γεωγραφικής πλατφόρμας, η οποία θα συγκεντρώνει στατική και δυναμική πληροφορία για τα καταγεγραμμένα περιστατικά της νόσου COVID-19 στην Ελλάδα, ανέλαβε η εταιρεία Telenavis με απευθείας ανάθεση από την Κοινωνία της Πληροφορίας, έναντι 62.372 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Ειδικότερα, η εφαρμογή που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου θα συγκεντρώνει και να δίνει ορατότητα (visibility) των δεδομένων, για την λήψη αποφάσεων σε στρατηγικό αλλά και τακτικό επίπεδο, παρέχοντας στον χρήστη εύκολη οπτικοποιμένη πρόσβαση, πάνω σε ψηφιακά γεωγραφικά υπόβαθρα, και σε πίνακες για τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί. Συγκεκριμένα θα δίνονται πληροφορίες όπως: Καταγεγραμμένα συμβάντα ανά περιοχή (Περιφέρεια-Δήμος) ή/και ανά σημείο καταγραφής τους, γεωγραφική αποτύπωση του δικτύου των δομών ανά κατηγορία δομής, βαθμός πληρότητας ανά δομή-περιοχή, γεωγραφική κατανομή των συμβάντων ανά δήμο-περιοχή, σχέση μεταξύ του αριθμού των νοσούντων και του πληθυσμού ανά δήμο, δείκτες που πιθανόν να απαιτηθούν κατά την υλοποίηση.

Διαθέσιμα στοιχεία και για δημόσια χρήση
Η εφαρμογή θα είναι web based και θα είναι προσβάσιμη μέσα από cloud περιβάλλον. Το μεγαλύτερο μέρος της λειτουργικότητας θα είναι διαθέσιμο μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες, ενώ θα υπάρχει πρόβλεψη ώστε να μπορούν να δοθούν δεδομένα για δημόσια χρήση. Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη για χρήση και μέσω smartphones ή tablets με το ίδιο επίπεδο λειτουργικότητας (full responsive).

Ποια δεδομένα θα αξιοποιεί
Η εφαρμογή θα αξιοποιήσει δεδομένα από τις εξής δομές / φορείς: Διοικητικές δομές, νοσοκομεία, ΜΕΘ εντός νοσοκομείων, ιδιωτικές κλινικές, θέσεις πυροσβεστικής και θέσεις αστυνομίας. Θα προσφέρει τη δυνατότητα στατιστικής και γεωγραφικής απεικόνισης μίας σειράς δεδομένων και συγκεκριμένα: Δεδομένα των καταγεγραμμένων περιστατικών, δεδομένα νοσούντων εντός νοσοκομείων, δεδομένα ΜΕΘ, δεδομένα θανάτων, δεδομένα ιαθέντων, δημογραφικά δεδομένα από τη γενική απογραφή σε επίπεδο Δήμου, Νομού και Περιφέρειας, καθώς και αποτύπωση των δημοσίων stakeholders ανά Δήμο και Νομό (δήμαρχοι, βουλευτές, περιφερειακοί σύμβουλοι, τοπικά ΜΜΕ, κ.α.) και στοιχεία επικοινωνίας τους.

Η λειτουργία της εφαρμογής θα παρέχεται με την μορφή υπηρεσίας Software as a Service, για 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της και με δυνατότητα ετήσιας ανανέωσης με τους ίδιους όρους.