Στην απόσχιση του εμπορικού τομέα Fintech & Analytics, δημιουργώντας μια νέα εταιρεία με την επωνυμία TensorFin Μονοπρόσωπη ΑΕ προχώρησε, σύμφωνα με πληροφορίες του NetFAX, η Neurosoft.

Η 100% θυγατρική εταιρεία της Neurosoft, TensorFin, θα ενσωματώσει όλες τις εμπορικές και λειτουργικές δομές του παραπάνω τομέα, αναλαμβάνοντας το χαρτοφυλάκιο του Proxima+ στο σύνολό του και εξυπηρετώντας τον τομέα banking και supply chain finance. Πιο συγκεκριμένα, στον κλάδο fintech της Neurosoft, ο οποίος μεταφέρεται στη νέα εταιρεία περιλαμβάνονται:

  • Η πλατφόρμα Proxima+ αποτελούμενη από τα ακόλουθα modules: Proxima Backoffice, Tesla Radius, Ergodicity και self-on boarding SCF.
  • Η πλατφόρμα Confirm η οποία βασίζεται στην τεχνολογία Open Blockchain (Hyperledger fabric) και στην αρχιτεκτονική Open DB επιτρέποντας την ανάπτυξή της σε οποιαδήποτε κλασική υποδομή Cloud όπως το Azure και το AWS.
  • Τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του εισφερόμενου κλάδου.

Το μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας που δημιουργήθηκε ύστερα από τη διάσπαση ανέρχεται στα 752.060 ευρώ και διαιρείται σε ισάριθμες κοινές ονομαστικές μετοχές. Η απόσχιση αναμένεται να εξυπηρετήσει τα σχέδια της Neurosoft προκειμένου να αναζητήσει στρατηγικές συγκέντρωσης κεφαλαίων με βάση τις εμπορικές ανάγκες και προτεραιότητες και- πιθανώς- να επιτύχει μία ευνοϊκότερη και οικονομικότερή πρόσβαση σε αγορές κεφαλαίου.

Η επέκταση στο εξωτερικό και οι στόχοι στην Ελλάδα

Προς αυτή την κατεύθυνση η στρατηγική της Neurosoft επικεντρώνεται στη διεθνή επέκταση του Fintech και του οικοσύστηματος της Proxima+, μετά και την απόκτηση του 100% της «Daedalus Technologies FZCO», η οποία δραστηριοποιείται στην περιοχή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Μέσης Ανατολής και της  Βόρειας Αφρικής. Όσον αφορά τις αγορές της Ελλάδας και της Κύπρου, η εταιρεία θα επικεντρωθεί στον τομέα Systems Engineering.

Με βάση τις μέχρι σήμερα εκτιμήσεις για το 2021, η εταιρεία εμφανίζεται συγκρατημένη αισιόδοξη ως προς την επίτευξη των οικονομικών στόχων, «παρά τις σαφώς δύσκολες οικονομικές συγκυρίες που εξακολουθούν να επικρατούν στην εγχώρια αγορά και οικονομία», όπως σημειώνει.

Ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα ομίλου Neurosoft

Κύκλος εργασιών

2020: 14.738.212 ευρώ

2019: 14.896.621 ευρώ

Μικτά κέρδη

2020: 626.159 ευρώ

2019: 1.298.508 ευρώ

Ζημιές μετά από φόρους

2020: 2.618.912 ευρώ

2019:  2.618.596 ευρώ