Οι εταιρείες Cosmos Business Systems, CPI ΑΕ, UniSystems S.A και ROM Ψηφιακή Ε.Π.Ε. κατέθεσαν προσφορές στο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Συντήρηση Μηχανογραφικού εξοπλισμού για την υποστήριξη Δ.Ο.Υ. & Τελωνείων».

Το αντικείμενο του διαγωνισμού  αφορά τη συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού των Δ.Ο.Υ και των  Τελωνείων (σταθμοί εργασίας, εκτυπωτές, δικτυακά), καθώς και  τις σχετικές υπηρεσίες τεχνικής  υποστήριξης.  Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στις 225.300,8 ευρώ (με ΦΠΑ).