Οι εταιρείες Amplus, Cosmos Business Systems ΑΕΒΕ, Space Hellas και Zουμπουλάκης ΑΕ κατέθεσαν προσφορά στον ανοικτό διεθνή δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό που διενέργησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) με θέμα «την προμήθεια, εγκατάσταση & μετάπτωση συστήματος email της ΕΛΣΤΑΤ, την προμήθεια αδειών λογισμικού εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου, την προμήθεια, εγκατάσταση & προγραμματισμό core switch, την επέκταση χώρου αποθήκευσης των αντιγράφων ασφαλείας servers και εφεδρικού συστήματος υπολογιστών και την προμήθεια προσωπικών υπολογιστών και βοηθητικού εξοπλισμού».

Αντικείμενο του έργου, αποτελεί η απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΛΣΤΑΤ ώστε να είναι εφικτή η εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού.