Ο ΕΟΠΥΥ έκανε αποδεκτές τις τεχνικές προσφορές των εταιρειών Active Computer Systems, Xerox Hellas, Ζουμπουλάκης Προμήθειες και Διάγραμμα ΑΕ για την προµήθεια 40 φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών ?ιευθύνσεων του.

Η διαδικασία του διαγωνισμού θα συνεχιστεί στο δεύτερο στάδιο της αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 145.161 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).