Οι ενώσεις εταιρειών 1. ΑΤΕΣΕ-Di Micro, 2. Globo Technologies-G4S Telematix, 3. Onex Hellenic-Epsilon International και 4. ΟΤΕ-Byte-Satways κατέθεσαν προσφορές, στο πλαίσιο του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Ψηφιακή Υπηρεσία Ειδοποίησης και Αντιμετώπισης Πυρκαγιάς».

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 12.389.165 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία απεικονίσεων ορθοφωτοχαρτών, συλλογή και επεξεργασία χαρτογραφικών δεδομένων και περιγραφικών χωρικών πληροφοριών, την ανάπτυξη συστήματος «Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS)» και 3D απεικόνισης, την ανάπτυξη συστήματος  διαθεσιμότητας επιχειρησιακών  πόρων, την ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης περιστατικών, επιχειρησιακών πόρων και λογισμικού υπολογιστών οχημάτων, την ανάπτυξη συστήματος ενημέρωσης πολιτών και ψηφιακών ειδοποιήσεων, την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και λογισμικού συστήματος Επιχειρησιακού Κέντρου – Εγκατάσταση του πληροφοριακού συστήματος, την σύνταξη μελέτης εφαρμογής όπου θα περιγράφονται οι απαραίτητες αναβαθμίσεις στις υπάρχουσες υποδομές του computer room και την προμήθεια και  εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού σε 3000 Πυροσβεστικά Οχήματα.