Οι εταιρείες Globo Technologies και Logicom Solutions και οι ενώσεις εταιρειών Onex Hellenic-ZTE Hellas-Forthnet και ΟΤΕ-Space Hellas-Unisystems κατέθεσαν προσφορές, στην Κοινωνία της Πληροφορίας για την υλοποίηση του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Υποδομές Ασφάλειας / Τηλεφωνίας / Τηλεδιάσκεψης / Καλωδίωσης».

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία εξοπλισμού πρόσβασης/ασφάλειας των φορέων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, στην προμήθεια και λειτουργία υποδομών τηλεφωνίας για τους φορείς των 8 Νησίδων του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, στην προμήθεια και λειτουργία υποδομών ΙP τηλεφωνίας, και παθητικών & ενεργών στοιχείων δομημένης καλωδίωσης σε επιλεγμένους φορείς των Νησίδων, στην προμήθεια και λειτουργία συστημάτων τηλεδιάσκεψης σε επιλεγμένους φορείς των Νησίδων και στην παροχή και λειτουργία συστημάτων τηλεπαρουσίας (telepresence) σε επιλεγμένους φορείς των Νησίδων. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 132.656.135 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.